Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

18.07, Úpravy v této verzi, 14.9.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V18 / 18.07, Úpravy v této verzi, 14.9.2018
 • Doplnění sloupce s cizím identifikátorem do seznamu produktů v prohlížeči prodejního ceníku  >>>

  V prohlížeči prodejního ceníku v seznamu produktů (karta "Produkty)" je doplněn sloupec "Cizí identifikace".

  Tento sloupec je zde zobrazen pouze v případě, kdy prodejní ceník slouží pouze pro jednoho odběratele. Jde o nastavení na první kartě prohlížeče ceníku s názvem "Typ množiny odběratelů" s hodnotou "Jeden odběratel".

 • Je upravena tvorba výstupu pro ISPV  >>>

  Byl sjednocen výpočet absencí ve čtvrtletních výkazech (soubor MI.DBF) s výpočtem absencí v pololetním výkaze (soubor MP.DBF).

  Byl tím odstraněn nesoulad při porovnávání hodnot v uvedených souborech.
  Nesoulad se vyskytoval pouze v případě, kdy v příslušném období existovala nějaká nepřítomnost typu Mateřská, nebo Další mateřská.

 • V tisku "Odsouhlasení závazků a pohledávek" jsou upraveny texty v sekci potvrzení dlužníka  >>>

  Texty jsou upraveny na základě změn v zákonech. Nejde jen o odkaz na jiný zákon a jeho paragraf, ale je tu také použita nová terminologie.

  Tyto tiskové sestavy jsou vyjmuty ze standardní aktualizace, aby byla umožněna jejich úprava u konkrétního uživatele dle jeho přání.
  Pokud tyto sestavy upraveny nemáte, dojde během aktualizace k přepsání do nové podoby.

  POZOR: Pokud máte texty v dané tiskové sestavě již z dřívějška jakkoliv upravené, NEbudou touto aktualizací přepsány. Změny v textech, které ze změny zákona vyplývají, si budete muset provést sami, nebo o ně požádat naše servisní pracovníky.

 • Byl povolen výdej za účelem vyčištění skladových karet u produktů s povinným předmětem bez připojeného předmětu  >>>

  Dosud program zobrazil chybové hlášení a řádek v obsahu dokladu nevytvořil v situaci, kdy šlo o produkt, u kterého je nutné uvést odkaz na předmět.

  Tato neoprávněná blokace je nyní odstraněna.
  Podobné kontroly při vystavení a zaúčtování byly příslušným způsobem také upraveny.

 • V první kartě prohlížeče produktu je k dispozici tlačítko upozorňující na existenci interní poznámky  >>>

  Pokud je v prohlížeči produktu na kartě Další / Text interní vyplněný nějaký text, je zároveň v první kartě prohlížeče vedle pole s číslem objektu zobrazeno tlačítko upozorňující na existenci poznámky.

  Kliknutím na tlačítko se přepnete na kartu s touto interní poznámkou.

 • Je sjednoceno využití čísla účtenky z Vegy  >>>

  Každá účtenka v pokladním subsystému VEGA měla, má a bude mít své číslo v řadě dodacích listů. Toto číslo figuruje v tisku účtenky a také se promítá do hlášení tržby v systému EET, tak to bylo a bude i nadále.

  Pokud je však celková cena v účtence nad 10.000,-Kč a účtenka je vydávána plátci DPH ( tzn. "adresný prodej" se vznikem samostatné faktury vydané ), vstupuje také do kontrolního hlášení (dále KH).
  Pokud v tomto případě obsluha Vegy vytiskla účtenku a ne fakturu, zákazník obdržel účtenku s číslem dodacího listu, které uvedl ve svém kontrolním hlášení. Vám však do KH šla tato účtenka s číslem faktury. Mohl tak vzniknout nesoulad mezi KH zákazníka a Vaším (uživatele Kaskády).

  Nově je vše sjednoceno a zjednodušeno, číslo účtenky (tedy dodacího listu) je využito i pro účely tisku faktury vydané vytvořené z Vegy a také pro záznam do vlastního kontrolního hlášení jakožto samostatný doklad.
  Je již tedy jedno, zda zákazníkovi vytisknete účtenku, nebo fakturu. V obou tiskových sestavách je nyní stejné číslo dokladu, které je také hlášeno do EET a figuruje také v kontrolním hlášení.

  V praxi jsme zatím od našich zákazníků žádný takovýto rozpor v KH nezaznamenali. Je to možná způsobeno tím, že účtenky s tak vysokou částkou vznikají výjimečně, nebo prostě jen tím, že obsluha Vegy, pro jistotu, tiskne v těchto případech fakturu místo účtenky. Spíše však z důvodu předání "řádného daňového dokladu" místo "obyčejné účtenky", než kvůli tomuto problému v KH. Z pohledu KH to však dosud bylo dobře.

  Nově je jedno, jaký doklad zákazník obdrží. Na obou je stejné číslo. Oba typy tisků obsahují (i dříve obsahovaly) všechny zákonné náležitosti daňového dokladu. Předání řádného daňového dokladu tak není žádným důvodem pro tisk faktury místo účtenky.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948804.