Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

18.08.01, Úpravy v této verzi, 6.11.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V18 / 18.08.01, Úpravy v této verzi, 6.11.2018
 • Pro kalendářovou událost je upraveno ověřování práva "smazat"  >>>

  Vlastník kalendářové události dosud nemohl událost smazat, pokud měla nastaveno vlastnictví skupinou.

  Nyní toto pravidlo neplatí, ochrana smazání pro případy sdílených událostí je řešena jinak.

 • Je revidován a doladěn přístup uživatelů k citlivým datům  >>>

  Vývojáři provedli důkladnou revizi uživatelského rozhraní s ohledem na přístupy uživatelů v rámci rolí, admnistrátorských oprávnění apod.

  Důsledkem této revize může být pro někoho neočekávané chování systému - pokud byste po aktualizaci něco takového zaznamenali, kontaktujte prosím technickou podporu Kaskády.

 • Byla rozšířena funkčnost Kontroly integrity objektu a nočních kontrol  >>>

  Pokud dojde ke smazání peněžního zásobníku (Pokladna, Bankovní účet), který již byl použit v nějakých šablonách dokladů, může být tento nyní již neexistující peněžní zásobník přenášen do nových dokladů, kde pak jeho výskyt v těchto dokladech může způsobovat zobrazení chybové hlášky během úhrady.
  Tomuto chování se nyní Kaskáda brání a do dokladů se zapisuje pouze peněžní zásobník, který skutečně existuje.

  Automaticky se nijak neopravují již existující doklady s touto nekorektností v datech. Pro nalezení a opravu takovýchto dokladů existují následující dvě vylepšení.

  • Do "Kontroly integrity objektu" byla pro párovatelné doklady doplněna nová kontrola na existenci použitého peněžního zásobníku.
   V tomto případě je neexistující zásobník nahrazen zásobníkem výchozím.

  • Současně s touto úpravou byla podobná kontrola doplněna i do nočních kontrol dokladů. Tato kontrola se týká nevyrovnaných dokladů a neuhrazených řádků v platebním kalendáři.
   V tomto případě, je chybný doklad avizován příjemci avíz o chybách v dokladech.

 • Je provedena úprava zajišťující lepší chování prohlížeče interních dokumentů  >>>

  Je vylepšeno chování prohlížeče běžného dokumentu při práci s obsahem v těchto aspektech

  • odlišuje se lépe chování u dokumentů ke kterým má Kaskáda interní prostředky nejen k prohlížení, ale i k editaci (RTF,TXT,HTML,....)

  • je zřetelněji oddělen režim prohlížení obsahu od editace obsahu, přičemž

   • při prohlížení program nečeká na zavření externí aplikace a/nebo nehlídá stav vyexportovaného pracovního souboru

   • při editaci

    • je lépe vyřešeno čekání na zavření externí aplikace a/nebo hlídání stavu vyexportovaného pracovního souboru

    • nikdy se během editace neskrývá samotný prohlížeč

    • uživateli je v první kartě prohlížeče zobrazen stav čekání a když to má smysl, je mu umožněno čekání ukončit

  • karta "Obsah jako prostý text" je zobrazena pouze tehdy, kdy to má smysl (např. u dokumentu typu HTML, URL, SQL ...)

  • pokud nějaké prohlížeče dokumentů zůstanou skryté až do okamžiku zavírání Kaskády (což by se teď už stávat vůbec nemělo), tak je lépe zajištěno jejich zobrazení a uživatel má možnost práci s nimi ukončit

  Podrobné informace jsou uvedeny v kapitolách helpu

 • Je doplněna nová dávka nemocenského pojištění "Dlouhodobé ošetřovné"  >>>

  V modulu Mzdy vznikl nový druh složky mzdy Dlouhodobé ošetřovné (DLO-00).
  Tuto nepřítomnost lze zadat u konkrétního zaměstnance v kartě Nepřítomnosti.

  Pokud je tento typ nepřítomnosti použit, projeví se pak

  • v tisku formuláře Příloha k žádosti o dávky a
  • v XML exportu přílohy k žádosti o dávky na ePortál České správy sociálního zabezpečení.
 • Byla doplněna funkčnost tisku tabulky opisem  >>>

  Do dialogu Tisk tabulky, který z tabulky vyvoláte klávesou <Ctrl+R>, bylo doplněno nové zaškrtávací pole "Tisknout mřížku mezi buňkami tabulky".

  Zaškrtnutím této volby dáte programu pokyn, aby v tiskovém výstupu ohraničil jednotlivé buňky sestavy tenkým rámem.
  Dlouhá a/nebo široká sestava se tak může stát přehlednější.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948774.