Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

19.01, Úpravy v této verzi, 23.1.2019

Vyřešené úpravy dle verzí / V19 / 19.01, Úpravy v této verzi, 23.1.2019
 • Možnost doplnění uživatelských kontrol  >>>

  Do procesu vystavení skladové výdejky byla doplněna možnost naprogramování kontrol specifických pro konkrétní firmu (uživatele Kaskády).
  Jde o individuální úpravu v databázi zákazníka, která je vyjmuta z aktualizačních mechanismů a zůstává neměnná.

  Pokud máte o naprogramování nějakých kontrol zájem, obraťte se na naše HotLine oddělení s žádostí o příslušnou úpravu.

 • MZDY - Změny od roku 2019  >>>

  S rokem 2019 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 19.01 ).

  Název parametru Kód parametru 2017 2018
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 175.00 190.75
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 262.33 286.13
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 524.65 572.25
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 438 992.00 1 569 552.00
  Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 28 761.00 32 225.00
  Normativní náklad na bydlení ZIV_MIN_DOM 5 928.00 6 233.00
  Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) LIMIT_SRDAN_DPC 2 500.00 2 500.00
  Zaměstnání malého rozsahu do částky ZAM_MAL_ROZSAHU 2 500.00 3 000.00

  Minimální mzda k 1.1.2019:

  Název parametru Kód parametru 2018 2019
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 12 200.00 13 350.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 12 200.00 13 350.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 73.20 79.80
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 73.20 79.80
 • Přenos nově vytvořeného účtu do nového období  >>>

  V okamžiku vytváření nového účetního období program nakopíruje všechny existující účty z posledního období do období nového.
  Dále již žádná synchronizace (doplňování) účtů nového období s účty období předcházejícího neexistovala.
  Výjimku tvořily rozvahové účty, na které se ve starém období účtovalo a měly ke konci tohoto období, alespoň na chvíli, nějaký zůstatek.
  Pokud jste ve starém období vytvořili nějaký nový výsledkový účet, automaticky se nepřenesl do období nového a museli jste ho v tomto novém období zadávat znovu.

  Nově je zajištěno jednosměrné doplňování účtů do účtového rozvrhu nového období.
  Pokud ve starém období vytvoříte jakýkoliv nový účet, dojde k jeho vytvoření i v období novém, vč. zařazení tohoto účtu do výkazů.

  Toto chování je společné pro analytické i syntetické účty.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948809.