Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

19.02, Úpravy v této verzi, 9.4.2019

Vyřešené úpravy dle verzí / V19 / 19.02, Úpravy v této verzi, 9.4.2019
 • Byla provedena změna názvu indexů ve 2 tabulkách  >>>

  Provedli jsme změnu názvu dvou indexů nad dvěmi různými tabulkami. Jde o pouhou změnu názvu, kterou jsme promítli do všech standardních Kaskádních objektů.
  Problémy mohou nastat v objektech, které jsou uživateli vytvořeny, nebo upraveny "na míru". V těchto objektech objeví případný problém "Kontrola syntaxe" spouštěná během provádění aktualizace datových struktur na serveru.

  Pokud uvedená kontrola odhalí problém, kontaktujte ihned pracovníky technické podpory.

 • Je doplněn sloupec s cizím názvem produktu do seznamu produktů v prohlížeči prodejního ceníku  >>>

  V prohlížeči prodejního ceníku v seznamu produktů (karta "Produkty)" je doplněn sloupec cizí název produktu. Doposud zde od verze 18.07 figuroval pouze cizí kód produktu.

  Oba sloupce (cizí kód i název) jsou zde zobrazeny pouze v případě, kdy prodejní ceník slouží pouze pro jednoho odběratele. Jde o nastavení na první kartě prohlížeče ceníku s názvem "Typ množiny odběratelů" s hodnotou "Jeden odběratel".

 • Je vylepšen režim přeceňování, jsou doplněny možnosti zadání data pro návrh cen po přecenění a různá další vylepšení  >>>

  Po konzultacích s některými našimi klienty jsme přistoupili k realizaci této úpravy, která má za cíl zpříjemnit práci při plánování nových prodejních cen a zavést některé nové možnosti v této oblasti, které rozšíří využití režimu "Přeceňování", především ve fázi návrhu prodejních cen. Ať již jde o samotné navrhování cen, porovnávání marží a tržeb za nějaké definované období při zachování stávající ceny a při použití ceny navrhované.

  Více se o celém konceptu tohoto režimu dočtete v kapitole Ceníky prodejní - přeceňování.

  Pro ty uživatele, kteří již tento režim využívali, následuje výčet provedených změn.

  • Při zapnutí režimu "Přecenění" již není vyžadováno zadání datumů pro výpočet obratů na první kartě prohlížeče. Datumy jsou vyžadovány až v dialogu zobrazeném po stisku tlačítka Generovat pracovní data. Po vygenerování informací o obratech a po vypočtení navrhované ceny jsou zadané datumy uloženy do dat ceníku.

  • V informačním proužku nad seznamem produktů bylo vylepšeno občerstvování informací o datumech, za která byla pracovní data vypočítána.

  • Je umožněna editace údaje "Navrhovaná cena"

   • po stisknutí klávesy Enter na sloupci program zobrazí malý dialog pro zadání nové navrhované ceny,

   • je zajištěn online přepočet navrhované přirážky a rozdílů finančních obratů

  • Jsou doplněny položky tlačítek s činnostmi v nástrojovém pruhu nad seznamem produktů
   V podpoložkách níže uvedených tlačítek jsou nově k dispozici činnosti pro generování pracovních dat v celém ceníku a u právě zobrazených produktů, kde není navrhovaná cena zadána.

   • Generovat pracovní data
    Dialog s datumy, za které počítat obraty produktů, zobrazený po některé z voleb, nově obsahuje také datum, ke kterému má nově připravovanou prodejní cenu vyčíslit.

   • Nastavení nové ceny
    Zde je zajištěn přenos "Navrhované ceny" jako platné prodejní ceny do ceníku k zadanému datu platnosti.
    Dosud toto nebylo možné. Program vždy provedl výpočet dle zadaných předpisů bez možnosti ovlivnění.

   • Vymazat pracovní data
    Činnost, která vymaže hodnoty z pracovních polí.

   Výše uvedené akce, vždy pouze pro napozicovaný záznam v tabulce, byly také doplněny do plovoucího menu nad produktem.

  • Lépe zde program vyhodnocuje údaje

   • Základní cena

    • Jde o cenu pouze ze základního ceníku.
     Dosud tu mohla být cena z jakéhokoliv ceníku, ve kterém produkt figuroval, měl platnou cenu a ceník měl nejvyšší prioritu.

    • Pokud produkt není v základním ceníku, je hodnota v tomto sloupci nevyplněná.
     Např. když je produkt exclusivně prodejný, není v žádném jiném ceníku, jen v ceníku toho exclusivního odběratele.

   • Akt.prod.cena
    zde jde o cenu pouze z tohoto ceníku. Pokud produkt v daném ceníku nemá žádnou cenu, je zde prázdno.

  • Lépe jsou řešeny výpočty přirážek v případě, kdy je ceník v cizí měně.
   v některých případech tu byla chybně porovnávána skladová cena v národní měně s prodejní cenou v cizí měně.

  • Je změněn výpočet obratů za zvolené období v závislosti na "Typu množiny odběratelů"

   • Jeden odběratel ( odběratel je zadán přímo v ceníku )
    Obraty produktů jsou vypočteny pouze z dokladů tohoto odběratele.

   • Několik odběratelů
    Obraty produktů jsou vypočteny pouze z dokladů odběratelům zadaných na kartě "Odběratelé".

   • Všichni odběratelé
    Obraty produktů jsou vypočteny bez ohledu na odběratele.

  • Je upraven dialog pro vložení nového produktu do ceníku

   • Při vkládání nového produktu do ceníku již není zadání prodejní ceny povinné
    Když je zadáno datum platnosti ceny "neurčeno", produkt je do ceníku pouze vložen, cena zadaná v tomto dialogu je zapsaná jako navrhovaná cena, ale v ceníku tato cena zapsaná (a tedy platná) není.
    Produkt tak je v ceníku, ale nemá stanovenou cenu. Zatím se cena jen připravuje, domlouvá.

   • Napozicovaná je vždy první buňka - s prodejní cenou
    Je upraveno grafické zarovnání a ukotvení jednotlivých editačních polí.

  • Nově je také povoleno smazat i poslední záznam ceny produktu v ceníku.

  • Jsou upraveny tiskové výstupy

   • nyní lze před tiskem zvolit

    • zda se má tisknout cena platná k danému datu, nebo

    • zda má být v tisku prezentována navrhovaná cena s platností od daného data

   • jsou vylepšeny překlady do cizích jazyků

 • Jsou provedena drobná vylepšení režimu Přecenění  >>>

  Pro přesnější výpočet prodejní ceny je možné využít nepovinné informace o skladu z prohlížeče ceníku

  Při návrhu nové prodejní ceny program nyní může využít nepovinnou informaci o skladu z hlavičky prodejního ceníku (v první kartě prohlížeče ceníku prodejního v poli Sklad pro určení sklad. ceny).

  Výpočet prodejní ceny, která je založená na skladové ceně, je tak přesnější. Jde především o situaci, kdy je v globální konfiguraci určeno, že se skladová cena počítá pro každý slad zvlášť.

  Řádky s produkty v režimu Přecenění jsou lépe barevně rozlišeny.

  Podbarvení celých řádků

  • světle oranžová - s dostatečnou marží ( mělo by se slevňovat, rozdíl v marži je záporný )
  • světle modrá - s nedostatečnou marží ( mělo by se zdražovat, rozdíl v marži je kladný )
  • světle zelená - kde je marže tak akorát ( rozdíl v marži je +/- 0.1% )

  Barva písma

  • černá - vygenerovaná data jsou max. 1 den stará
  • fuchsiová - vygenerovaná data jsou více než 1 den stará
 • Do plovoucího menu nad přílohou zásilky je doplněna možnost vytvoření zálohového listu přijatého a připojení obrazu  >>>

  Plovoucí menu nad přílohou zásilky doposud obsahovalo pouze možnost vytvořit fakturu přijatou a objednávku od zákazníka a připojit k ní obrázek jako obraz objektu.

  Nyní je stejná funkce rozšířena i pro zálohové listy přijaté.

 • Pomocí K-schránky je umožněn export "obrazů dokladů"  >>>

  Doposud program umožňoval export obrazu objektu do souboru pouze u jednotlivých objektů.

  Nyní je pro druh Doklad umožněn dávkový export obrazů dokladů do souboru. Pro tyto účely je v K-schránce (pokud je společným druhem všech objektů vložených do K-schránky alespoň Doklad) v podmenu tlačítka Doklad volba Exportovat "obrazy" dokladů.
  Každý vyexportovaný soubor bude mít jméno složené z čísla dokladu, takže je zde přesná identifikace ve vztahu např. k seznamům dokladů apod.

  Proč tisknout obrazy dokladů?

  V rámci šetření papírem není nutno například tisknout faktury přijaté, doručené mailem v PDF. Stačí je připojit k databázovému objektu (Faktura přijatá) do karty "Obraz dokladu".
  Později ale může nastat situace, že někdo kdo "nesedí u Kaskády" (např. auditor) chce k nahlédnutí tyto "originály", přitom není reálné posadit ho ke Kaskádě.
  Řešením je vyexportovat pro danou množinu dokladů (vložených předtím do K-Schránky) všechny ty "obrazy" jedním kliknutím a výslednou hromadu diskových souborů předat tomu, kdo je potřebuje.

 • Je odstraněn problém s otevíráním některých PDF dokumentů  >>>

  Některé PDF dokumenty, které se k vám dostanou z "vnějšího světa", mohou obsahovat chyby - především jde o prázdné nebo chybné znaky hned na začátku obsahu souboru.
  Takové soubory lze například posoudit validátorem PDF souborů u Národního digitálního archivu na adrese https://digi.nacr.cz/validatorPDF/ a ověřit si, že jsou opravdu vadné.

  Pokud jsou takovéto soubory importovány do Kaskády, pak dosud tyto znaky bránily jejich zobrazení v prohlížeči Běžného dokumentu na kartě Obsah dokumentu, nebo v kartě "Obraz objektu" (místo zobrazení obsahu PDF dokumentu se zobrazí text "Tento druh dat nelze zobrazit"). Přitom je možné, že daný soubor šlo zobrazit z jiného prostředí, než je Kaskáda, například v prohlížeči PDF souborů Adobe Acrobat Reader.

  Nově má v sobě Kaskáda naprogramován opravný mechanismus takto poškozených PDF souborů. Tento opravný mechanismus se použije v těchto případech

  • import nového souboru do Kaskády
  • export obsahu dokumentu na disk
  • editace údajů v prohlížeči dokumentu
  • export dočasného souboru do pracovní složky Kaskády během otevírání dokumentu v externí aplikaci nebo při vytváření náhledu přímo v prohlížeči dokumentu na kartě Obsah dokumentu, nebo na kartě Obraz objektu

  V prvních třech případech dojde k opravě a uložení správného formátu PDF souboru do dat Kaskády.
  V posledním případě dojde k opravě pouze za účelem zobrazení obsahu dokumentu. Data v Kaskádě i nadále zůstanou poškozena. Pokud ovšem v externí aplikaci provedete uložení tohoto dočasného souboru pod tím samým jménem do stejného umístění, při zavírání externí aplikace převezme Kaskáda opravený obsah souboru.

  Aby Kaskáda nabízela otevření PDF dokumentu v externí aplikaci, je nutné zapnout v menu Kofigurace / Pracovní stanice (tiskárna ...) volbu PDF dokumenty považovat za editovatelné.

  Proč chybný soubor Kaskáda nezobrazí a Adobe Acrobat Reader zobrazí

  Rozdíl je v odlišném způsobu spouštění prohlížeče v systému Windows a v Kaskádě.
  Ve Windows je na základě přípony souboru spuštěn Adobe Acrobat Reader (AR) a je mu řečeno, že má otevřít daný soubor. AR se pak snaží daný soubor otevřít a přečíst.
  V Kaskádě je použití správného prohlížeče řešeno jiným způsobem.
  Pomocí nízkoúrovňových funkcí systému Windows zjišťujeme, jaký program pro otevření příslušného obsahu souboru použít. Protože obsah souboru nezačíná dle konvencí, funkce Windows nám nesdělí aplikaci, která by se pro otevření měla použít. Kaskáda tedy obsah souboru nezobrazí.

 • Bylo realizováno několik vylepšení v oblasti (nejen) HTML emailů v Kaskádě  >>>

  Realizace této úpravy započala jako poměrně malá úprava v chování Kaskády a jejího HTML editoru v jistých specifických situacích.

  Cílem bylo vylepšit formátování především odpovědí na zásilky. Zároveň s tím by se zlepšilo i samotné psaní prvotní zásilky.

  Řešili jsme:

  • Způsob definice těla HTML zásilky
   Podle něj HTML editor používaný v Kaskádě přebírá formátování dalších odstavců po stisku Enter.
   Umožnili jsme uživateli definovat tento styl těla zásilky v nastavení uživatele.
   Více viz. Formátování textu v internetových zásilkách

  • Možnost definovat podobu HTML podpisu
   Tento podpis se vkládá do zásilek v předem definovaném HTML formátu
   Za tímto účelem jsme upravili dialog "Podpisy a formát HTML zásilky", ve kterém je možné definovat tento podpis (grafickou i obsahovou podobu podpisu vč. případných vložených obrázků).
   Více viz. kapitola Podpisy

  • Možnost automatického vložení podpisu do zásilky (pro libovolný formát)
   Jde o nastavení v užvatelských preferencích, které umožňuje automaticky vkládat podpis do nové zásilky.
   Nově vytvářená zásilka, nebo odpověď na zásilku tak již od začátku bude obsahovat podpis. Který podpis bude použit závisí na formátu zásilky.

  • Změna formátování odpovědi na HTML zásilku
   Nově je doplněna citace původního textu zásilky o svislou podélnou čáru.
   S pomocí tohoto zvýraznění je tak snazší orientace ve zřetězených odpovědích.

  Následně, během testování a různých pokusů s různými poštovními klienty na druhé straně, jsme dospěli k názoru, že toto všechno nestačí a že existují situace, které i po všech vylepšeních, které jsme dosud provedli, vedou k ne zcela správnému formátování výsledného HTML textu, resp. k nedodržení formátu písma, které bylo uživatelem zvoleno na začátku psaní, nebo přišlo ze šablony. Rozhodli jsme se tedy provést podstatně hlubší zásahy v této oblasti.

  Výsledkem této úpravy nakonec, kromě výše uvedeného, je také

  • kompletní přeprogramování skládačky jednotlivých HTML dílů zásilky a předávání do HTML editoru

  • změna použití textu ze zvolené šablony a to i v případě odpovědi s využitím šablony

  • zavedení definice stylu písma i do tagu <body> nejen do definice prvního odstavce

  • zrušení definice css stylu v sekci <head> a odvolávání se na něj v samotném textu zprávy

  • možnost definice výchozího stylu a velikosti písma v uživatelských preferencích

  • možnost použít zástupný symbol pro podpis v šabloně

  Uživateli znalému HTML jazyka je z výše uvedeného zřejmé, že našimi úpravami došlo k výrazné změně podoby HTML zásilky, která je v Kaskádě tvořena za využití jádra HTML editoru z Internet Exploreru.

  Z důvodu těchto změn, které jsou změnami k lepšímu, důrazně doporučujeme provést úpravu všech vámi používaných šablon HTML zásilek.
  Pokud tuto úpravu neprovedete, budou zásilky odesílány stále ve stejném formátování jako dosud, protože bude důsledně převzat jejich obsah vč. formátování. Při úpravě šablon vám doporučujeme dodržet určitý níže popsaný Postup, kterým provést změnu formátování v šablonách.

  Doporučená nastavení a postup, kterým provést změnu formátování v šablonách

  Popsat zde konkrétní a přesný postup není možné z důvodu košatosti tohoto problému. Co tu můžeme popsat je doporučení sledu jednotlivých akcí a způsob řešení jednotlivých situací.

  • Písmo - font a velikost

   Nejjednodušší je ponechat výchozí nastavení Kaskády a nedělat nic. Nastaveno je písmo Arial z rodiny bezpatkových písem o velikosti small t.j. asi 13px.

   Pokud však velmi toužíte po používání nějakého jiného fontu a/nebo velikosti písma, pak zvažte, zda to chcete definovat

   POZOR: pokud v uživatelských preferencích změníte typ a/nebo velikost písma, je nutné restartovat Kaskádu.

   Definici tohoto výchozího písma a fontu Kaskáda používá při inicializaci stylů v HTML kódu.

  • Formát (obsah a vzhled) podpisu zásilek

   Nejjednodušší je obsah podpisu neřešit, program si v takovém případě sestaví podpis automaticky.
   Určitě doporučujeme nejprve zjistit, jak ten automaticky sestavený podpis vypadá, pokud se nelíbí a/nebo neobsahuje informace podle vašich představ, pak ho řešte po svém.

   Když se rozhodnete jít vlastní cestou, pak ho také musíte definovat a zadat v příslušném místě programu.

  • Automatické vkládání podpisu do zásilek

   Zvažte nastavení automatického vkládání podpisů do zásilek, případně proveďte příslušné nastavení.

   Na základě tohoto rozhodnutí pak budete do šablon vkládat buď zástupný symbol pro podpis, nebo rovnou celý podpis, nebo necháte šablonu zásilky bez podpisu.

  • Úpravy HTML šablon

   Pokud chcete novou funkčnost použít, je nutno VŠECHNY šablony zásilek, které jsou v HTML formátu, přeformátovat.

   Předpokládáme, že budete chtít zachovat původní grafickou podobu této šablony. Aby se vám při formátování lépe pracovalo, je dobré mít možnost podívat se na minulý stav a podle něj upravovat současný stav šablony.
   Naše tipy na postup:

   • Tip 1:

    • ze současné šablony vytvořte koncept zásilky (novou zásilku),

    • jděte do konfigurace druhů a tříd (za použití klávesové zkratky Ctrl kvůli možnosti přepínat se mezi šablonou a konceptem) a otevřete příslušnou šablonu,

    • šablonu upravte dle níže uvedeného postupu a uložte ji,

    • porovnejte výslednou podobu s původním tvarem uchovaným v konceptu,

    • po provedení úprav stávající šablony koncept smažte

   • Tip 2:

    • ze současné šablony vytvořte novou zásilku a odešlete ji např. na svůj email na některé z freemailových služeb, nebo někomu z kolegů v rámci Kaskády,

    • jděte do konfigurace druhů a tříd a otevřete příslušnou šablonu,

    • šablonu upravte dle níže uvedeného postupu a uložte ji

    • porovnejte výslednou podobu s původním tvarem uchovaným v odeslané zásilce

   Postup úpravy samotné šablony

   • Otevřte prohlížeč příslušné šablony (viz. výše) a uveďte ji do editačního režimu

   • Přepněte se na kartu Možnosti a zde proveďte

    • přepnutí "Formátu textu" na hodnotu "Prostý" (tím se ztrácí dosavadní HTML-formátování a je zde prostý text),

    • následně přepnutí "Formátu textu" zpět na hodnotu "Formát HTML"

   • Přepněte se na první kartu Zásilka

   • Pomocí možností HTML editoru (či klávesových zkratek) proveďte naformátování textu do dřívější podoby
    Doporučujeme začínat od začátku textu, ne někde od prostředka.
    Výsledek vašeho formátování porovnejte s uchovaným původním tvarem.

   • Pokud máte zapnuté automatické vkládání podpisu a chcete mít zásilky podepsané vždy konkrétním uživatelem, pak v textu ponechejte zástupný symbol "%KaskPodpis", který ve skutečné zásilce bude nahrazen podpisem konkrétního uživatele.
    Pokud máte zapnuté automatické vkládání podpisu a přitom chcete mít v této konkrétní šabloně nějaký specifický podpis, neadresný, společný pro všechny, pak tento zástupný symbol smažte a do textu šablony podpis doplňte. Stejně tak tento symbol můžete smazat i v situaci, kdy máte automatické vkládání podpisu vypnuté a nehodláte ho v budoucnosti používat.

   • Vámi provedené změny uložte.

   Pokud chcete změnit formát prázdné zásilky, můžete místo přepínání formátu využít funkčnosti nového tlačítka "Reset" přímo v HTML editoru na první kartě Zásilka.
   Tlačítko provede totéž, co přepnutí formátů, kromě přenosu textu, který je v zásilce (ten bude smazán). Na smazání textu vás ale program upozorní.

 • Je odstraněn problém s nemožností odpovědět na některé HTML zásilky  >>>

  Někteří e-mailoví klienti do těla HTML zásilky vkládají (ať už úmyslně nebo neúmyslně) specifický parametr tagu, který ostatním klientům brání v odpovědi na danou zásilku.

  V Kaskádě proto tento parametr ignorujeme a při vytváření odpovědi na HTML zásilku ho z těla zásilky mažeme, aby nedošlo ke stejnému problému u jiných klientů, kteří s tím nepočítají.

 • Pro kartu "Souvisí" v prohlížeči kontaktu je k dispozici alternativní chování - nastavení výchozího typu propojení  >>>

  Úvod

  V kartě Souvisí se zobrazují v hlavní části související objekty toho druhu, který je zvolen ve stromě druhů vlevo.

  Pokud není určen (combo nad seznamem objektů) nějaký konkrétní typ propojení, zobrazují se všechny objekty, propojené libovolným typem propojení.

  V určitých situacích se stane, že v seznamu figuruje stejný objekt i vícenásobně, pokud je s tím "matričním" (který je zobrazen v prohlížeči v němž pracujeme) propojen několika propojeními. Příkladem může být třeba faktura kde se liší dodací adresa, existují pak dvě propojení na aktéra. Jedno propojení je typu "Kontakt je odběratelem" a druhé "Je příjemcem dodávky". V kartě Souvisí daného kontaktu je pak faktura uvedena 2x, pokaždé s jiným typem propojení. Příkladů však existuje mnohem více.

  Pokud si uživatel v combu zvolí určitý typ propojení (např. "Je příjemcem dodávky"), zmizí případné "duplicity", dokonce se i vylepší seznam zobrazovaných sloupců, ale na druhou stranu je možné, že se "z dohledu" ztratí jiné objekty, propojené jinými typy propojení.

  Otázka "Co je dobře a co špatně?" nemá jednoznačnou odpověď, protože to je "Jak kdy".

  Programátoři se při vývoji snaží, aby alespoň výchozí stav byl takový, že vyhoví většině uživatelů. Často však nevíme, co je pro uživatele lepší, pak zavedeme alternativní chování a uživatelům umožníme volbu pomocí nějakého nastavení preference.

  Dosavadní chování

  Při

  • vstupu do karty Souvisí a

  • při přechodu na libovolný jiný druh objektů ve stromě druhů v kartě Souvisí

  se vždy v combu nad seznamem souvisejících objektů nastavila volba <všechny typy propojení>

  Nové chování

  Nové chování se týká POUZE prohlížeče kontaktu, resp. karty Souvisí zobrazené v tomto prohlížeči.

  Chování závisí na nastavení nové uživatelská preference Typ propojení v prohlížeči kontaktu inicializovat podle vazby na aktéra, pokud

  • je nastaveno ANO (výchozí stav po aktualizaci)
   pak seznam souvisejících objektů bude ve výchozím stavu nafiltrován na takový typ propojení, který směřuje na aktéra souvisejícího objektu, pokud takový typ propojení existuje

  • je nastaveno NE
   vše se chová jako dosud

  Aby nedocházelo ke zmatečným situacím, kdy si uživatel neuvědomuje že je nastaven filtr na typ propojení (nebo stav naléhavosti), je nově indikováno nastavení filtru úzkým výrazným fialovým proužkem nad seznamem objektů - to se týká karty Souvisí zcela obecně.

 • Je upraven limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ)  >>>

  S platností od 1.5.2019 je v Kaskádě upravena hodnota limitu srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (parametr LIMIT_SRDAN_DPC) z 2.500 Kč na 3.000 Kč.

  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 19.02 ).

 • Zrušení karenční doby při platbách DPN  >>>

  Od 1.7.2019 v souvislosti s přijetím zákona č. 32/2019 Sb.se ruší karenční doba, a zaměstnavatel tak musí začít proplácet i prvé tři dny dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů. Součástí této změny je i snížení odvodu na sociální pojištění o 0.2 %

  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 19.02 ).
  V globálních parametrech jsou hodnoty parametru upraveny následovně :

  Název parametru Kód parametru 06/2019 07/2019
  DPN - počet dnů v prvé části DPN_DNY_PRV_CAST 3 0
  Sociální pojištění - nemocenské SOC_POJ_NEM 2.3 2.1
 • Byla doplněna forma úhrady mzdových srážek "Trvalý příkaz"  >>>

  Při zadávání stále se opakujících stejných částek srážek ze mzdy lze nově využít formu úhrady "Trvalý příkaz".
  Takto zadané srážky pak nebudou zařazeny při plnění platebního příkazu do jeho obsahu. Je však nutné na ně vytvořit trvalý příkaz v bance.

  Tato úprava je provedena "na žádost" jedné uživatelské firmy, autoři systému se však domnívají, že jde o velmi atypickou situaci a že realizace plateb použitím běžných platebních příkazů je lepší.

 • Obecný rámec pro tvorbu převodových můstků pro import zákaznických objednávek  >>>

  V Kaskádě je vytvořen obecný mechanismus, který usnadňuje naprogramování převodového můstku mezi Kaskádou a nějakým dalším informačním systémem, od kterého je potřeba přebírat objednávky, jako je například eShop.

  V Kaskádě je naprogramován mechanismus identifikace produktů, kontaktů, adres a vytváření nových objednávek a kontaktů nad pracovními tabulkami, které svojí strukturou pokrývají běžné potřeby souborů s daty objednávek z různých systémů.
  Nyní tak postačuje jakýkoliv import souboru s objednávkou nasměrovat do těchto pracovních tabulek a spustit standardní importní metodu Kaskády.

  Tento mechanismus lze využít např. pro načtení objednávek pořízených na externím eshopu, nebo k importu objednávek od vašeho odběratele, který tyto objednávky vytváří ve svém systému apod.

  Zprovoznění importu s využitím tohoto nového mechanismu bude snazší a bezpečnější, než programovat individuální mechanismus pro každého klienta zvlášť. Není sice v silách samotného uživatele Kaskády tento import rozběhnout, je k tomu potřeba spousta znalostí "ze zákulisí", ale pracovníkovi technické podpory tento mechanismus usnadní práci a uživateli Kaskády tím urychlí a také zlevní samotné nasazení importu objednávek v jeho firmě.

  Samozřejmostí je, že i tento univerzální a obecně použitelný mechanismus umožňuje provedení programátorských úprav na míru konkrétního zákazníka.

  Před realizací jakéhokoliv importu neváhejte nejprve kontaktovat pracovníky naší technické podpory. Předejde se tím případným budoucím komplikacím, a/nebo zbytečně vynaloženému úsilí a financí při snaze realizovat něco, co není technicky možné.

 • K dispozici je nově tisk formuláře CMR  >>>

  Je vytvořena nová uživatelská tisková sestava nad konkrétní dodávkou "Formulář CMR" (mezinárodní nákladní list pro dopravce).
  Jde o propisovací formulář, proto je nutné ho tisknout na jehličkové tiskárně.

  Do Dodávky musí být zařazeny dodací listy se stejným místem určení a vykládky.

  Jde o uživatelský tisk, proto je v případě potřeby možné upravit strukturu a rozsah tištěných dat dle požadavků uživatele.

 • Je umožněno provést opravu nastavení PDFCreatoru přímo z Kaskády  >>>

  V některých případech, např. při selhání exportu objektu do dokumentu ve formátu PDF, mohlo dojít k tomu, že v PDFCreatoru zůstalo zapnuté automatické ukládání výsledného PDF do souboru, do kterého měl být proveden export z Kaskády.
  Toto nastavení pak způsobovalo problémy při tisku na tiskárnu PDFCreator a to jak z Kaskády, tak z jiných aplikací. PDFCreator v tomto případě nezobrazil dialog pro uložení, ale provedl automatické uložení do souboru.

  Nově mají uživatelé v Kaskádě k dispozici funkci, která nastavení PDFCreatoru opraví. Není tak již nutné spouštět konfiguraci PDFCreatoru a v něm hledat příslušné nastavení.
  Pokud tisk na tiskárnu PDFCreator vykazuje výše uvedené chybné chování, stačí v Kaskádě v menu Konfigurace / Pracovní stanice (tiskárna ...) zvolit položku menu "Zrušit kaskádní nastavení preferovaného generátoru PDF exportů".
  Tato volba je dostupná pouze pro verze PDFCreatoru 1.x.

 • Kaskáda podporuje nejnovější verzi PDFCreatoru  >>>

  Kaskáda od verze 19.02 podporuje PDFCreator verze 3.4.0 (v současné době nejnovější verze PDFCreatoru).

  Pokud máte nainstalovanou verzi 1.7.3 a nechcete nebo nemáte potřebu instalovat novou verzi PDFCreatoru, můžete s ní i nadále pracovat.

  Nový PDFCreator

  • je technologicky přepracován a používá jinou strukturu registrů

  • je postaven na .NETu, což zaručuje funkčnost i na budoucích platformách Windows

  • umožňuje používat úložiště Windows pro přístup k soukromému klíči pro podpis PDF souboru

  • podporuje profily tisku pro jednotlivé aplikace

  Tyto zásadní změny na straně PDFCreatoru si vynutily rozsáhlé změny i na straně Kaskády, pro zajištění vzájemné kompatibility.

  Námi prověřené verze PDFCreatoru

  • 1.7.3 jediná Kaskádou podporovaná verze až do verze Kaskády 19.01,

  • 2.5.3 (zřejmě poslední verze běžící ve WinXP) a

  • 3.4.0 (dosud nejnovější verze)

  najdete ke stažení na našich stránkách www.ekaskada.cz v sekci "Ostatní download" po úspěšném přihlášení uživatele.

  Více viz. kapitola helpu Aplikace třetích stran pro práci s dokumenty ve formátu PDF.

 • Pro typový předpis lze nově definovat minimální a maximální hranici hodnoty  >>>

  Pro hodnotu parametru u typového předpisu pro stanovení výchozí prodejní ceny je umožněno definovat minimální a maximální hranici hodnoty, kterou program neumožní překročit v situaci, kdy se daný předpis používá u propojení nějakého kontaktu s nějakým ceníkem.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966253.