Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

19.04.01, Úpravy v této verzi, 22.11.2019

Vyřešené úpravy dle verzí / V19 / 19.04.01, Úpravy v této verzi, 22.11.2019
 • Zrušení ceníku s prioritou 111  >>>

  V dubnu 2019 jsme informovali všechny uživatele Kaskády o záměru zrušit mechanismus ceníků s prioritou 111 (tzv. akční ceníky), neboť tyto ceníky po již dříve provedené úpravě UPK-18-0010 postrádají smysl.

  Nikdo z uživatelů nevznesl námitky a proto je od nynějška v Kaskádě příslušný mechanismus zrušen. Rozsah priority ceníků je nadále limitován rozsahem 0-100, přitom priorita 0 je použita pouze a jedině pro základní ceník.

  S touto úpravou bylo vylepšeno stanovování prodejní ceny produktu v návaznosti na měnu.
  Doposud:
  Pokud existovalo pro daného aktéra více ceníků se stejnou prioritou a jinou měnou, program vybral při stanovování prodejní ceny jeden z ceníků zcela náhodně.
  Nyní:
  Program použije měnu pro lepší výběr ceníku. Více viz. Výchozí prodejní cena produktu

 • Oprava chyby při zdaňování zálohového listu a další drobné úpravy  >>>

  Tato úprava zahrnuje:

  • opravu problému se spuštěním činnosti ZL
   Vedlejším a nežádoucím projevem dřívější úpravy UPK-19-0043 byl problém se spuštěním činnosti Zdanit zálohu, kdy se zobrazovalo chybové hlášení a zdanění zálohového listu nebylo možné. Tento problém je odstraněn, za případné komplikace se omlouváme.

  • Další drobná vylepšení
   Byl vylepšen režim výpočtu částek v řádku zálohového listu v návaznosti na nastavení zaokrouhlovacího kroku a možnost upravovat částku DPH u hotovostního zálohového listu přijatého.

 • Zaokrouhlování v dokladech  >>>

  Bohužel jsme nuceni provádět již několikátou úpravu ohledně zaokrouhlování v krátké době.

  Nutí nás k tomu kolosální nekompetenčnost tvůrců legislativy, připadá nám to, že si z občanů ČR dělají legraci.

  Jde v zásadě o zcela triviální téma, které kdyby bylo řádně uchopeno hned na začátku, tak je vše vyřešeno zcela snadno. Místo toho se v zákoně objeví formulace o zaokrouhlování dokladů placených hotově, přičemž v okamžiku vystavování dokladu ještě vůbec nemusí být zřejmé, jakou formou (hotově/bezhotovostně) bude platba provedena. V ekonomicko-ajťáckých komunitách se diskutuje o tom, jak řešit to ostatní, co v zákoně explicitně řečeno není, upravují se programy, až posléze přijde jiný výklad .....

  Úprava, kterou nyní dostáváte k dispozici, snad bude (na delší dobu) poslední, stojí na následujících postulátech:

  • zaokrouhlování Kaskáda realizuje maximálně do výše nejmenšího platidla ( tj. 1 Kč v případě tuzemské měny )

  • mechanismus může ale nemusí rozlišovat, zda je v dokladu predikována forma úhrady hotovostní nebo bezhotovostní

  • zaokrouhlování lze ovlivnit nastavením Zaokrouhlovacího kroku v prohlížeči dokladu, v kartě Rekapitulace

  Legislativní podklad pro toto řešení:

  Jak se to projeví v obsluze Kaskády :

  • V konfiguraci účetnictví se zrušila množina možností pro režim zaokrouhlování.

  • Údaj Zaokrouhlovací krok v kartě Rekapitulace (pokud bude dostupný) bude programem limitován do výše nejmenšího platidla měny daného dokladu.

  • Při instalaci verze s touto úpravou program

   • automaticky u všech šablon zkontroluje hodnotu zaokrouhlovacího kroku a pokud převyšuje hodnotu nejmenšího platidla, tak zaokrouhlovací krok na tuto hodnotu sníží.

  Více viz. kapitola helpu Automatické (nebo poloautomatické) zaokrouhlování v dokladech.

 • Byl upraven výpočet celkové částky objednávky vč. DPH v první kartě prohlížeče objednávky  >>>

  Jde o vypočtený a zobrazený údaj, který není nikde v datech zapsaný. Tento on-line výpočet byl upraven tak, aby odpovídal výpočtu, který je prováděn v jiných dokladech (např. DLV, DPR) a celková částka objednávky vč. DPH tak souhlasila s celkovou částkou vypočtenou v těchto dokladech.

 • Je vylepšeno chování přijímače zásilek během zpracování automatických importů  >>>

  Dříve, pokud došlo k chybě při zpracování importu, pak

  • bylo přerušeno načítání dalších souborů v rámci tohoto importu
  • bylo přerušeno i zpracování dalších typů importů,
  • v okně přijímače zásilky na serveru byla zobrazována informace o chybě,
  • tato informace byla zapisována i do logu přijímače zásilek,

  Všechny tyto akce byly cyklicky opakovány v intervalech, které jsou definovány pro výběr poštovních schránek, ale administrátor se aktivně od systému nedozvěděl, že k nějakému problému došlo a že je nutné nějaký problém řešit.
  Jediná šance byla, pravidelně kontrolovat stav přijímače a monitorovat případné chybové zprávy v jeho logu.

  Nově je program upraven tak, že při výskytu chyby

  • je přerušeno zpracování pouze toho jednoho importu s výskytem chyby
  • není přerušeno zpracování dalšího souboru v rámci stejného importu
  • není přerušeno zpracování ani případných dalších typů importu
  • chybová zpráva je zapsána do příslušného logu (pouze 1x)
  • importovaný soubor, při kterém došlo k chybě, je přesunut do podadresáře "Problem" pro pozdější kontrolu a aby v příštím cyklu přijímače nebyl tento soubor opět uchopen a zpracováván
  • uživatel nastavený pro příjem informací o chybách automatiky je o problému aktivně informován formou avíza
 • Byly upraveny kontroly formální správnosti DIČ při jeho zadávání  >>>

  Změna existujícího DIČ je poměrně neobvyklá činnost uživatele, přesto k ní někdy dochází.

  Za určitých specifických okolností program považoval změnu za nepřípustnou, ačkoliv změna možná byla. Algoritmus byl doladěn tak, aby k tomuto nedopatření (které nastávalo nejvýše 1x za 10 let) již nedocházelo.

 • V prohlížeči objednávky k dodavateli je doplněna adresa pro místo dodání  >>>

  Kaskáda nyní umožňuje v rámci objednávky k dodavateli přesněji definovat místo, kam má být dodávka doručena. Má to význam pro firmy, které mají více než jedno místo pro převzetí dodávek, například víc provozoven, výrobních hal apod.

  V prohlížeči objednávky k dodavateli je doplněna podkarta Poštovní adresa, ve které je
  • zobrazena aktuálně nastavená adresa a to buď

   • sídlo vlastní organizace, v takovém případě je zde zobrazen text Automaticky (řeší aplikace), nebo

   • konkrétní zvolená poštovní adresa

  • tlačítko Změnit místo pro dodání pro volbu konkrétní poštovní adresy

  Zároveň je provedena úprava tiskové sestavy objednávky k dodavateli, ve které je nově výše uvedená poštovní adresa pro místo dodání zakomponovaná.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948708.