Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

20.03.01, Úpravy v této verzi, 21.4.2020

Vyřešené úpravy dle verzí / V20 / 20.03.01, Úpravy v této verzi, 21.4.2020
 • Nově je k dispozici funkce pro komplexní kontrolu souvislosti čísel v číselných řadách  >>>

  Dosud :

  Dosud šlo v konfiguraci druhů a tříd u číselných řad spustit jednotlivě kontrolu chybějících čísel v řadě - hlavně kvůli účetnictví, požadavek na souvislé číslování dokladů.

  Nyní:

  • Kontrola chybějících čísel v číselnýchn řadách v kartě Číselné řady bude k dispozici i nadále.

  • U každé číselné řady lze pomocí zaškrtávacího pole Kontrolovat chybějící čísla při závěrce určit, zda má/nemá být daná číselná řada kontrolována při dávkovém spuštění kontroly číselných řad. Přitom výchozí stav u všech číselných řad pro doklady je zaškrtnuto (má se kontrolovat), u ostatních číselných řad je nezaškrtnuto (nemá se kontrolovat).

  • V modulu Knihy a Výkazy je v podmenu tlačítka Tisk k dispozici volba Kontrola chybějících čísel v číselných řadách, která

   • spustí režim pro dávkovou kontrolu číselných řad, u kterých je tato kontrola vyžadována,

   • v dialogu se následně zobrazí v textové podobě ucelený report této kontroly,

   • součástí dialogu je tlačítko pro pohodlné vytvoření Kaskádního dokumentu s tímto reportem.

 • Je vylepšen režim pro posouvání řádků v obsahu dokladů  >>>

  Cílem této úpravy je docílit shodné chování programu z hlediska setřídění položek obsahu dokladu, a to jak v kartě "Obsah dokladu" tak v tisku dokladu.

  Před delším časem jsme provedli úpravu, která umožňuje vrcholovému administrátorovi definovat pro jednotlivé druhy dokladů způsob setřídění položek obsahu. Toto nastavení pak ovlivňuje jak setřídění položek v tisku (pokud není pro konkrétní doklad použita nějaká specifická varianta tisku obsahu, definující vlastní uspořádání), tak i výchozí setřídění v kartě Obsah.

  Do toho navíc vstupuje pořadí, v jakém uživatel položky do dokladu vkládal, což pro něj také může být podstatné. Program uživateli také umožňuje v kartě obsah toto "fyzické pořadí" měnit, ať už pomocí tlačítek v panelu nástrojů nebo pomocí klávesových zkratek.

  Toto "uživatelské posouvání řádků" je hlavním předmětem této úpravy, přičemž jde o to
  - do jaké míry to lze připustit
  - jak to udělat co nejvíce intuitivní

  Nyní je při rozhodování programu o tom, zda posun povolit či nikoliv, brán větší důraz na různé aspekty, která setřídění ovlivňují

 • Je rozšířena funkčnost XML exportů v návaznosti na Kaskádní datové zprávy pro odesílání reportů FÚ a ČSSZ  >>>

  Tato úprava umožňuje

  • realizovat (volbou uživatele) XML export nejen do diskového souboru, ale také přímo do Kaskádního dokumentu,

  • dokument přitom bude mít automaticky nastaveno

   • název totožný s názvem realizovaného exportu, jak jej pojmenovali v definiční tabulce vývojáři, ke kterému je doplněna nějaká specifická informace (např. období pro které je export realizován, apod.)

   • aktéra (FÚ nebo ČSSZ)

   • vlastnící skupinu

   • datum účinnosti (podle období pro které je export realizován)

  • dokument bude automaticky propojen do určité složky nebo může být jen propojen s kontaktem (u mzdových exportů), uživatel jej tak může ponechat nebo později libovolně přemístit

  • dokument bude ihned po vytvoření možno pohodlně odeslat datovou zprávou


  Obecné benefity

  • XML exporty, které obvykle představují důležité reporty pro státní správu, jsou takto uchovány v databázi Kaskády, v příslušném kontextu, s jistotou řádného zálohování apod,

  • na XML exporty pak mohou přímo navazovat i odeslané datové zprávy

  • XML export, uchovaný v Kaskádě, umožňuje připojení komentářů, sdílení, avizování ...


  Uživatelské prostředí

  • Definice aktérů

   V globální konfiguraci na kartě Obecné / Výchozí objekty jsou pole pro určení

   • finančního úřadu (to je zde již dávno)

   • OSSZ - to je nové, program se pokusí kontakt inicializovat a doplnit ho, přesto po aktualizaci toto nastavení prověřte a v případě potřeby upravte.

  • Definice skupin pro nastavení vlastnictví

   XML reporty jsou data, která nejsou určena pro každého, především to platí u reportů ze mzdové agendy.

   Proto je důležité nastavit skupiny, které mají být použity při tvorbě příslušných dokumentů tak, aby dokumenty byly dostupné opravdu pouze pro oprávněné uživatele.

   Nastavení vlastnící skupiny provedete

   • pro reporty určené finančnímu úřadu: v konfiguraci účetnictví na první kartě vlevo dole (pole Vlastnící skupina pro XML exporty),

   • pro reporty ze mzdové agendy, určené OSSZ: v konfigurace mezd, na kartě Globální parametry, v dolní části (pole Skupina která bude vlastnit mzdové objekty).
    Zadání této vl. skupiny je povinné. Pokud není vyplněna, bude program tuto skupinu vynucovat při otvírání při otvírání modulu mzdy a při otvírání nového mzd. období.

   Přitom:

   • u DPH reportů program nastaví vlastnící skupinu z konfigurace a pokud v konfiguraci není vyplněna, tak nastaví domovskou skupinu uživatele, který export provádí

   • u mzdových reportů program nastaví vždy skupinu uvedenou v konfiguraci mezd

  • Složky účetních období

   Účetní období v Kaskádě nejsou Datovým objektem, ale ukazuje se, že je praktické mít automaticky k dispozici složku (databox), prezentující příslušné účetní období.

   Program složky automaticky vytvoří

   Automaticky se vytvoří nejen složky daného období, ale i několik podsložek, určených pro uspořádání důležitých dokladů a dokumentů daného roku.

   Kořen těchto složek se při aktualizaci

   • automaticky vytvoří ve stromě složek Databox / Sdílené / Účetní období,

   • zaregistruje se v Konfiguraci účetnictví, první karta vlevo dole, pole Kořen složek účetních období, přitom nastavení této kořenové složky smí upravovat pouze pracovník technické podpory.

   Tuto kořenovou složku může administrátor ve stromě složek přesunout někam jinam, podstatné je, aby zůstala "zaregistrovaná" v konfiguraci účetnictví.

  • Provedení exportu

   Samotné spuštění exportu se nijak nemění, vše zůstává na svých místech, v příslušných menu, ...

   Při spuštění exportu se však objeví nový dialog pro určení cílového prostoru :

   • Diskový soubor i Kaskádní dokument

   • Kaskádní dokument

   • Diskový soubor

   Třetí volba je tím, co zde bylo dosud jako jediná možnost.

   Doporučujeme nadále preferovat druhou volbu, především v situaci, kdy máte aktivovaný příjem a odesílání datových zpráv v Kaskádě.

   Kdy je vhodná která volba :

   • Diskový soubor i Kaskádní dokument
    Tuto volbu použijte v případě, kdy chcete exportovaná data uchovat v Kaskádě, ale zároveň chcete třeba na nějakém portálu ověřit jejich konzistenci - k tomu potřebujete mít pro vložení na portál data "venku z Kaskády"

   • Kaskádní dokument
    Tuto volbu použijte v případě, kdy chcete exportovaná data uchovat v Kaskádě a nepotřebujete s nimi nijak pracovat "venku, mimo Kaskádu", stačí vám např. z Kaskády odeslat XML dokument prostřednictvím datové zprávy apod..

   • Diskový soubor Tuto volbu použijte v případě, kdy NEchcete exportovaná data uchovat v Kaskádě.

 • Je usnadněno mazání avíz od zrušených uživatelů  >>>

  Doposud:

  Program nedovolil mazání avíz na které byla vyžadována nějaká odezva (ne/beru na vědomí apod.) a to i v případě, že uživatel, který avízo odeslal byl již zrušen.

  Nyní:

  Program nebude u avíz, kde odesílatel avíza již není uživatelem, vyžadovat odezvu (stejně by ji nikdo nedostal). Takové avízo bude možno přímo smazat.

  Vedlejším efektem této úpravy je i usnadnění dávkového mazání avíz, která dříve vytvořil uživatel, který již nyní uživatelem není.

 • Datové zprávy lze nyní odesílat z libovolného druhu prohlížeče  >>>

  DOSUD:

  Volba "Nová datová zpráva" byla ve všech prohlížečích, kromě prohlížeče kontaktu, nedostupná bez ohledu na to, zda aktér zobrazeného objektu má/nemá určenou adresu datové schránky.

  DÁLE:

  Datovou zprávu lze odeslat aktérovi libovolného objektu, z libovolného prohlížeče, pokud aktér zobrazeného objektu má určenou adresu datové schránky.

  Tato funkčnost se typicky hodí především z prohlížeče dokumentu, například XML dokument z přiznání k DPH lze jednoduše odeslat na FÚ. Možností je však mnohem více.

 • U nabídky šablon datových zpráv akceptuje nyní program aktéra (cílovou adresu)  >>>

  Dosud:

  Bez ohledu na to, komu je datová zpráva určena, program nabídl při jejím vytváření všechny existující šablony datových zpráv, i když některé z nich mohly mít určeného příjemce a tedy byly v dané situaci nepotřebné.

  Nyní

  Vzhledem k tomu, že datová zpráva má vždy pouze jedinou cílovou adresu a ta je uživatelem zvolena hned v první fázi tvorby DZ, lze nabídku šablon omezit.

  Program v nabídce šablon uvede pouze ty, které

  • nemají cílovou adresu vůbec zadanou
  • nebo je cílová adresa shodná s tou, pro kterou je DZ vytvářena.
 • Je provedeno drobné doladění v inicializaci odesílatele u datové zprávy  >>>

  Doposud:

  V situaci, kdy uživatel, který NENÍ členem distribučního seznamu "Datová schránka", vytvořil datovou zprávu, tak

  • neobsahovala adresu odesílatele (vyplývá to z aplikace přístupových práv a je to v pořádku)

  • když tuto zprávu chtěl uživatel, který JE členem distribučního seznamu "Datová schránka" upravit a odeslat, program mu neumožnil nastavit adresu odesílatele, což je chyba.

  Nadále:

  Uživatel, který není členem distribučního seznamu "Datová schránka"

  • nadále může vytvářet nové datové zprávy,

  • nadále se při tvorbě této zásilky nevyplní odesílatel,

  • tuto zprávu však může avizovat uživateli, který je členem tohoto distribučního seznamu k odeslání.

  Uživateli, který je členem distribučního seznamu "Datová schránka" pak program při editaci této datové zprávy zobrazí dotaz, zda přebírá danou datovou zprávu do svého vlastnictví. Pokud zvolí

  • ANO - bude mít možnost odesílatele upřesnit,

  • NE, bude moci upravovat pouze její obsah.

 • V konfiguraci lze nově rozhodnout o tom, zda má/nemá být příchozí datové zprávě nastaveno skupinové vlastnictví  >>>

  Příchozím datovým zprávám program doposud nastavoval skupinové vlastnictví podle naprosto stejných pravidel jako příchozím e-mailům.

  Pro některé uživatele to mohlo být nepříjemné, protože chtěli, aby příchozí datové zprávy neměly žádné skupinové vlastnictví, tedy aby byly najisto viditelné pouze členům distribučního seznamu, který představuje příslušnou datovou schránku.

  V konfiguraci mail-systému byla proto zavedena nová volba Příchozím DZ nastavovat skup.vlastnictví stejně jako jiným zásilkám. Nastavení této volby administrátor rozhodne, jak se má program k příchozím datovým zprávám z pohledu skupinového vlastnictví zachovat. Ve výchozím stavu je nastaveno ANO, tzn. že program bude skupinové vlastnictví nastavovat stejně jako dosud.

 • Je zaveden jiný způsob definice údaje "Druh činnosti" pro komunikaci s ČSSZ (hlášení....)  >>>

  Údaj "Druh činnosti" je atributem pracovního poměru, sloužícím jako identifikátor konkrétního pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a ČSSZ:

  • Figuruje v různých hlášeních, ať už v tiskové podobě nebo v XML souborech.

  • Obzvlášť podstatný je tehdy, když daný zaměstnanec má u zaměstnavatele víc než jeden pracovní poměr.

  • Zvláštní důležitost tento atribut získává v souvislosti s e-neschopenkami, protože přijatou e-neschopenku musí program dokázat jednoznačně a nezpochybnitelně přiřadit ke konkrétnímu pracovnímu poměru.


  Tato úprava poskytuje uživatelům plnou kontrolu nad příslušným atributem.
  Pokud v nějaké situaci je údaj u ČSSZ (OSSZ) jiný, než v databázi uživatele, je nutno se domluvit na shodné hodnotě a tu v KaskMzdy u daného PP nastavit.

  Popravdě název atributu "Druh činnosti", jak jej zavedla ČSSZ (nadpis kolonky ve formulářích ...) se zdá být poněkud nešťastným, ale co už.


  Atribut "Druh činnosti" souvisí velmi těsně s atributem Charakteristika SP. Ten definuje základní škálu z hlediska SP tak, aby pro každý pracovní poměr správně provedl všechny výpočty.


  Pokud určitý zaměstnanec má u zaměstnavatele souběžně třeba dvě "dohody o provedení práce", pak

  • obě budou mít v Kaskádě nastaveno Charakteristika SP : Dohoda o provedení práce

  • ale pro reporty určené pro ČSSZ bude jedna označena T a druhá U.


  Již od začátku existence mzdového modulu Kaskády

  • existuje "převodová tabulka", která ke každé z "charakteristik SP" přiřazuje "Druh činnosti" pro reporty na ČSSZ,

  • ale pro reporty na ČSSZ program vždy použil pouze první možnou hodnotu z více možných, definovaných pro účel souběžných PP stejného druhu, což se týká hlavně běžného PP a dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti,

  • což dosud příliš nevadilo, ať už proto, že souběžné pracovní poměry jsou výjimečné, nebo proto že "papír snese vše" a úřednice na sociálce si to vždy nějak přebraly.


  V rámci této úpravy

  • v tabulce pracovních poměrů je zaveden nový fyzický sloupec (dvouznakový) pro zadání kódu, který bude následně používán na výstupu při generování reportů pro ČSSZ a na vstupu např. při zpracování e-neschopenek, pro identifikaci konkrétního pracovního poměru,

  • při provedení aktualizace datových struktur se tento nový údaj automaticky vyplní výchozí hodnotou, která bude v 99.9% zcela v pořádku (pokud má zaměstnanec pouze jeden prac.poměr, bude to správné na 100%),

  • nadále již bude údaj v moci uživatele, editační pole je v kartě "Kmenová data / Pracovní poměry" v sousedství údaje Charakteristika SP,

  • dále při zadávání nových pracovních poměrů je možno tento nový údaj nechat nevyplněný a program při prvním uložení dat automaticky nastaví standardní hodnotu.

 • Doladění preference "V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu"  >>>

  Dosud při zapnuté preferenci V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu program prováděl kontrolu při ukládání po editaci hlavičky dodacího listu nebo objednávky. Pokud účel dodávky v hlavičce předpokládá skladový příjem nebo výdej, pak se provede kontrola neprázdnosti údaje "Výchozí sklad" a uživatel je o případném nedostatku informován. Nijak se přitom neověřuje obsah, zda v něm vůbec nějaký skladovatelný produkt existuje.

  Nyní se kontrola provede

  • jak při ukládání rozeditované hlavičky (stejně jako dosud),
  • tak při vystavování dokladu,
  • program přitom ověří zda je v obsahu nějaký řádek se skladovatelným produktem s účelem dodávky vyžadujícím skladový doklad
   • pokud takový řádek v obsahu neexistuje, je to považováno za regulerní stav bez ohledu na (ne)prázdnost údaje "Výchozí sklad"
   • pokud takový řádek v obsahu existuje, zobrazí program varování ( není to považováno za neprůchozí chybu, lze pokračovat v činnosti, pokud to uživatel chce ).
 • Pro zjištění problémových položek při výdeji se nyní pracuje s datumem uskutečnění daného dokladu  >>>

  V obsahu dodacího listu vydaného, objednávky od zákazníka a objednávky výroby se lépe vyhodnocuje filtr Pouze položky s předpokl. problémem při výdeji.
  Doposud program zobrazoval problémové položky až k aktuálnímu datu.
  Nyní je limitní datum uskutečnění daného dokladu.

  Stejným způsobem byl upraven i tisk "Předpokládaný problém při výdeji".

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948800.