Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

20.04, Úpravy v této verzi, 30.4.2020

Vyřešené úpravy dle verzí / V20 / 20.04, Úpravy v této verzi, 30.4.2020
 • MZDY - refundace nákladů na náhrady mzdy (tzv.program Antivirus)  >>>

  Legislativa

  Dne 31. března 2020 schválila na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů vláda ČR usnesením č. 353 Cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“. Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak v České republice, tak v zahraničí a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů.

  Refundace mezd v Kaskádě

  Jak jsme vás informovali v K-zprávách, tato verze umožňuje uživateli pohodlně vyexportovat data pro snadné vyplnění šablony (XLSX formuláře) pro vyúčtování refundace mezd.

  Příprava dat

  V první řadě je potřeba (a o tom jsme vás předem informovali), abyste pro zadávání náhrad mzdy, na které budete žádat refundace, měli vytvořené samostatné druhy složek mezd a to tak,

  • aby pro každou případnou sazbu existoval samostatný druh (to je nutné proto, že v definici druhu mzdy definujete procentní sazbu pro náhradu),

  • ale také aby tento druh byl používán právě a pouze pro náhrady plynoucí z určitého konkrétního § zákoníku práce a které chcete uplatnit v rámci konkrétního režimu refundace ( A nebo B )

  POZOR: U každého takového druhu složky mzdy vyplňte (byť dodatečně) v poli "Ref." režim refundace. Do pole § ZP můžete doplnit i příslušný § zákoníku práce, podle kterého lze v seznamu refundací filtrovat apod..

  U jednotlivých zaměstnanců v kartě Nepřítomnosti zadávejte nepřítomnosti dle skutečnosti. V jednom měsíci může být několik nepřítomností, nesmí se však samozřejmě překrývat.


  Data pro export

  V režimu Výstupy / Výsledky za celou organizaci / Sumář dle druhů mzdy, refundace je k dispozici nový režim Druhy k refundaci.

  Data zde zobrazená poskytují informace o celkových finančních částkách takových druhů mzdy, které mají v konfiguraci nastavený kód režimu refundace. Je zde možnost pohledu na

  • detailní rozpis jednotlivých druhů složek mzdy u všech zaměstnanců, u kterých v daném období tyto složky pro refundaci mzdy figurují,

  • sumarizovaná data všech druhů složek mzdy určených pro refundaci dle jednotlivých zaměstnanců a režimu refundace v daném období

  • sumarizovaná data za celou firmu přehledně za jednotlivá období, ve kterých tyto složky mzdy figurují, dle režimu refundace.


  Pomocí klávesové zkratky <CTRL+E> lze data vyexportovat do souboru ve formátu DBF, který lze otevřít např. v Excelu. V něm můžete data libovolně třídit, mazat apod. a následně je zkopírovat do šablony (XLSX formuláře) vydané MPSV, kterou poté odešlete prostřednictvím webové aplikace ÚP ČR.  Podrobné pokyny MPSV jsou k dispozici na adrese https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_ver2_1.pdf

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948790.