Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

20.07, Úpravy v této verzi, 9.9.2020

Vyřešené úpravy dle verzí / V20 / 20.07, Úpravy v této verzi, 9.9.2020
 • Vyhledávací pole nově umožňuje vyhledat kontakt pomocí DIČ  >>>

  Pole pro rychlé hledání objektu umí nyní vyhledávat kontakty také podle DIČ a to i v případě, že jde o skupinové DIČ. Právě v případě skupinového DIČ je to obzvláště užitečné.

  Program při vyhledávání vyzkouší, zda uvedený vzorek je DIČ nějaké organizace.
  Pokud ano a zároveň existuje

  • pouze jedna organizace s tímto DIČ, pak otevře přímo prohlížeč tohoto Kontaktu,

  • více organizací s jedním skupinovým DIČ, pak zobrazí dialog se seznamem těchto organizací s možností otevření prohlížeče příslušného kontaktu.

 • Načtení XML souboru e-neschopenky a promítnutí do záznamu nepřítomnosti  >>>

  Tato úprava umožňuje pohodlné načtení informací o nepřítomnostech z XML notifikací, které odesílá ČSSZ pomocí datových zpráv. Přitom program příslušné informace promítne do mzdových dat Kaskády - do příslušných záznamů nepřítomností typu "DPN" a "Nemoc".

  Program vlastně provede "na kliknutí" to, co jinak mzdová účetní dělá "ručně" opisem z PDF dokumentu, který přichází paralelně s XML souborem. Dříve to byl opis z papírové neschopenky.

  Import je k dispozici

  Doporučený postup :

  • Pokud používáte datové zprávy v Kaskádě

   • v došlé zprávě nad přílohou s XML souborem vyvolejte plovoucí menu

   • použijte volbu Importovat e-neschopenku

   • poté, co program provede import a informuje vás o jménu zaměstnance, jehož e-neschopenku právě importoval, vstupte do modulu Mzdy

   • v datech daného zaměstnance si ověřte, co a jak program do dat zaznamenal.

  • Pokud nepoužíváte datové zprávy v Kaskádě

   • z datové zprávy, kterou otevíráte v internetovém prohlížeči, uložte XML soubor do nějaké složky na vašem disku

   • vstupte do modulu Mzdy, do dat daného zaměstnance, do karty Nepřítomnosti

   • zde z panelu nástrojů v podmenu tlačítka "kafemlýnku" vyvolejte funkci Import XML e-neschopenky z diskového souboru

   • vyberte diskový soubor, který jste předtím vytvořili z přílohy datové zprávy

   • po provedení importu si ověřte, co a jak program do dat zaznamenal.

 • Je upraven tisk "Potvrzení o zdanitelných příjmech - zálohová daň"  >>>

  V dialogu Parametry tiskové sestavy zobrazeném před tiskem sestavy Potvrzení zdanitelných příjmů - zálohová daň je nyní možné zadat více kódů mzdových složek, které jsou považovány za příspěvek na životní pojištění (ONP).
  Jednotlivé kódy mzdových složek oddělte čárkou nebo mezerou.

 • Při mazání propojení je nyní zohledněn vlastník propojení  >>>

  Doposud

  Program při mazání propojení posuzoval, zda má přihlášený uživatel právo editace k oběma objektům, které příslušná vazba propojuje. Ikdyž uživatel vazbu dříve vytvořil, nedovolí mu ji smazat.

  Nyní

  Chování programu bude i po aktualizaci naprosto stejné.
  Na vyžádání u technické podpory lze však docílit toho, že program povolí vlastníkovi vazby toto propojení smazat.
  Neznamená to, že by mohl mazat i taková propojení, kde tomu brání nějaké kontextové kontroly.

 • Je upraven tisk "Tisk inventarizace evid. účtů majetku"  >>>

  Do tiskové sestavy Tisk inventarizace evid. účtů majetku byly doplněny informace o majetcích, které

  • jsou již v užívání a mají svůj příslušný evidenční účet

  • na konto těchto majetků je účtováno nějaké zhodnocení, které není zatím přeúčtováno na evidenční účet majetku, ale dosud je evidováno na jeho účtu pořízení. Jde o nevyrovnanou bilanci účtu pořízení, která je uvedena v prohlížeči majetku na kartě Účetní evidence / Základní parametry v boxu Forma evidence a aktuální stav.

  Tyto majetky s vyčíslenou bilancí účtu pořízení jsou uvedeny na konci sestavy.

  Aby bylo možné tyto majetky rozlišit, přibyl do sloupce "FE" druhý rozlišovací znak. Jeho vysvětlení je uvedeno v poznámce na konci sestavy.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966248.