Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

21.01, Úpravy v této verzi, 21.1.2021

Vyřešené úpravy dle verzí / V21 / 21.01, Úpravy v této verzi, 21.1.2021
 • Kaskáda na vydaných zálohových listech umožňuje tisknout QR kód s platebními informacemi  >>>

  V minulé verzi Kaskády jsme vás informovali o úpravě UPK-17-0003, která umožňuje tisku QR kódu s platebními informacemi na vydaných fakturách. Na žádost uživatelů Kaskády je nyní tento QR kód k dispozici i na nově vydaných zálohových listech.

 • MZDY pro rok 2021 - daňové novinky  >>>

  Rok 2021 přináší do mzdové agendy výrazné systémové změny. Letos tedy, kromě parametrů, které byly již z velké části nastaveny verzí 20.09, dochází ke změnám ve výpočtu daně (zrušení superhrubé mzdy), mění se nezdanitelné částky, ruší se solidární daň, je zaveden stravenkový paušál.

  Program je od této verze ( 21.01 ) upraven tak, aby odpovídal legislativě platné pro rok 2021. Jsou upraveny nejen výpočty daně z příjmů, ale jsou tu k dispozici tiskové výstupy platné pro tento rok vč. formuláře "Potvrzení zdanitelných příjmů...".

  Upozornění:
  Pokud jste před aktualizací na verzi 21.01 přešli do fáze zadávání měsíce ledna 2021, je potřeba spustit revizi nároků na slevy v nabídce Konfigurace mezd//Období/Revizenároků na slevy (vpravo od tlačítka Přejít do fáze ...)

  Hodnoty nových parametrů, které se v programu automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády.

  Název parametru Kód parametru 2020 2021
  Zálohová daň - procentní sazba II ZAL_DAN_SAZ2 neex. 23.00
  Maximální roční daňový bonus DAN_BON_MAX_ROK 60 300.00 9 999 999 999.00
  Maximální měsíční bonus DAN_BON_MAX_MES neex. 5 025.00
  Základní sleva na dani SLE_ZAKL_ROK 24 840.00 27 840.00

  Název parametru Kód parametru 2019 2020
  Prům, výdělek v nár. hosp v III. Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 33 429.00 34 611.00

  Hodnota průměrného výdělku je používána pro výpočty v "Ohlášení povinného podílu OZP".

 • Kaskádní MZDY podporují práci se stravenkovým paušálem  >>>

  Program podporuje komfortní zadávání stravenkového paušálu, který lze od 1.1.2021 používat vedle dosud existujících stravenek.

  • Je zaveden globální parametr "MAX_STR_PAUS_DEN", který definuje nejvyšší denní sazbu, která je uznatelná jako nezdanitelná, ten je nastaven (a i v budoucnosti bude nastavován) vyvojáři dle platné legislativy a nebude ho možno uživatelsky měnit.

  • Je zaveden globální parametr, který definuje denní sazbu, která se bude v dané organizaci opravdu vyplácet. Tento údaj je uživatelsky nastavitelný, výchozí stav je nastaven na přípustné maximum.

  • Je zavedena nová skupina druhů "STP - Stravenkový paušál", která se z hlediska zdanění, pojištění apod. chová velmi podobně, jako skupina "OND - Ostatní nezdanitelné náhrady".

  • Při aktualizaci se automaticky vytvoří odvozený druh "STP - Stravenkový paušál". Tento druh se bude chovat specificky - nebude u něj možno nastavit sazbu, program jí bude číst z globálního parametru, kde lze rozlišit hodnoty dle období.

  • Kontrolní mechanismus bude hlídat, aby nebyla překročena v reálných mzdových složkách zaměstnanců maximální sazba nezdanitelné částky, platná pro dané období (75.60 v roce 2021).


  Použití tohoto mechanismu (pokud jej použít chcete):

  • V modulu Mzdy / Konfigurace mezd / Globální parametry si nastavte parametr "Denní sazba stravovacího paušálu" (STD_STR_PAUS_DEN) na požadovanou hodnotu, tedy nastavte tam takovou sazbu, kterou chcete zaměstnancům poskytovat.
   Doporučujeme zadat hodnotu v celých korunách, tím se vyhnete případným nejasnostem ohledně zaokrouhlování celkových částek.

  • U zaměstnanců, kteří budou příjemci stravenkového paušálu, si vytvořte opakované složky s hodnotou koeficientu 0 - tím si zajistíte, že po otevření období se složky vytvoří a vy na ně nezapomenete.

  • V daném období pak u jednotlivých zaměstnanců u složky mzdy "Stravenkový paušál" zadejte do pole "Počet" (koeficient) počet dní, pro které má na stravné nárok.


  Příspěvky na stravování ve výši nad maximální denní limit Kaskáda neřeší. Pokud chcete vyplácet částky vyšší, využijte k tomu některou složku typu "Odměny a prémie".

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948743.