Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

21.03, Úpravy v této verzi, 7.5.2021

Vyřešené úpravy dle verzí / V21 / 21.03, Úpravy v této verzi, 7.5.2021
 • Nová možnost přepočtu prodejní ceny v režimu Přeceňování  >>>

  V prohlížeči ceníku prodejního na kartě Produkty je k dispozici režim Přecenění, který umožňuje plánovat prodejní ceny a porovnávat je (a případné teoretické tržby) s aktuálními cenami a tržbami za zvolené období.

  Do režimu návrhu nové prodejní ceny, v dialogu "Zadání parametrů" jsme nově doplnili možnost navrhnout nové prodejní ceny jako násobek aktuální platné prodejní ceny a zadaného koeficientu.
  Tento režim je vhodný pro plošné změny prodejních cen.
  I tento nový režim funguje pro napozicovaný záznam, zobrazené produkty, produkty, kde nejsou dosud data navržena a pro všechny produkty v daném prodejním ceníku.

  Navrženou prodejní cenu je možné ještě ručně upravit a teprve pak promítnout do prodejního ceníku, jako platnou cenu od zadaného data.

 • Tisk QR kódu na fakturách a zálohových listech  >>>

  Je vyřešen problém s generováním QR kódu pro bankovní účet, který obsahuje předčíslí čísla účtu.

 • Je vylepšen dialog s nově načtenými informacemi z Aresu  >>>

  V prohlížeči kontaktu se při ověřování dat ze státního registru ARES zobrazí dialog, zobrazující načtené údaje a údaje dosavadní.

  Doposud nebyly údaje v tomto dialogu příliš přehledné a těžko se zde orientovalo.

  Nyní

  • dialog je rozdělen do 3 sloupců
   • název údaje
   • nová hodnota
   • dosavadní hodnota
  • sloupce jsou barevně rozlišeny (modrou barvou nové hodnoty, červenou barvou původní hodnoty)

  Na funkčnosti dialogu se nic nemění.

 • Mimořádný příspěvek ke karanténě (izolačka) byl prodloužen do konce června 2021  >>>

  Na základě změny zákona č. 182/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě jsme prodloužili konec platnosti období u druh mzdy "Příspěvek na karanténu" s kódem KAP-00 z 4/2021 na 6/2021.

 • Je umožněno lépe nastartovat odpisy majetku odpisovaného před Kaskádou  >>>

  V prohlížeči majetku na kartě Základní parametry je nově k dispozici zaškrtávací pole, které slouží pro zadávání majetků, které byly pořízeny a odpisovány ještě před zaevidováním v Kaskádě.
  Zaškrtnutím tohoto pole sdělujete, že majetek byl technicky zhodnocen před zaevidováním do Kaskády.
  Údaj o počtu období odpisovaných před Kaskádou pak představuje počet období odpisovaných před Kaskádou po provedení posledního technického zhodnocení.

 • Kaskáda umožňuje pohodlné dávkové vynulování daňových odpisů  >>>

  V modulu Dlouhodobý majetek v menu Soubor / Generování daňových odpisů přibyla nová volba "Vynulovat daňové odpisy".
  Podobně, jako u předchozích voleb je tu možnost omezit toto nulování pouze na majetky, kde je souběh účetních odpisů s daňovými, nebo naopak, kde není souběh účetních odpisů s daňovými.

  Po zvolení příslušné možnosti program u příslušných majetků provede

  • vynulování daňových odpisů v uvedeném účetním období
  • a následně provede přegenerování všech následujících daňových odpisů, které v kartě Protokol u daného majetku existují
   ( vynulováním daňového odpisu dochází k posunu (prodloužení doby) odpisování, jako by odpis neexistoval )
  • a následně provede přepočet všech záznamů v kartě Protokol
 • Lepší zohlednění verze Windows při znakovém tisku účtenek  >>>

  Tisk účtenek v pokladně Vega na tzv. paragonových tiskárnách ve znakovém režimu lze provádět z technického hlediska několika různými způsoby.

  Kaskáda nyní při tomto tisku lépe zohledňuje verzi Windows, instalovanou na počítači, ze kterého se tisk provádí.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966233.