Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

21.04, Úpravy v této verzi, 4.6.2021

Vyřešené úpravy dle verzí / V21 / 21.04, Úpravy v této verzi, 4.6.2021
 • Je upraven režim Přeceňování  >>>

  Tato úprava navazuje na předchozí úpravu číslo UPK-20-0004 a dále ji rozvíjí.

  Nově je možné pro přecenění položek v prodejním ceníku využít metodu "Aktuální prodejní cena v tomto ceníku + Konstanta".

 • Úprava režimu pro objednávání, rozpočítávání rozbalného do nákupní ceny v závislosti na množství  >>>

  Ve snaze vytěžit z Kaskády co nejvíce informací a co nejvíce pomoci obsluze Kaskády jsme provedli úpravy, které umožní mnohem více využít data z ceníků od dodavatelů, které jsou do Externích ceníků a poté do "Nákupních ceníků" v Kaskádě načítány pomocí importu z externích datových souborů ( DBF, XML, apod. ).
  Cílem je, co nejvíce napomoci nákupčímu při stanovení objednací ceny v závislosti na množství objednávaného produktu.

  Pro zprovoznění některých funkcí, nebo datových toků bude možná potřeba zásah našich techniků (např. úprava importů), kteří vše nastaví dle vašich požadavků.

  Nákupní ceník

  V hlavičce ceníku nákupního přibyl údaj Výchozí částka pro rozpočítávání rozbalného
  Do historie prodejní ceny do sloupce "Sazba rozbalného" je zapsána v případě, kdy je tato hodnota nenulová a v historii prodejní ceny daného produktu je použita metoda "Rozpočet konstantní sazby".
  Výchozí hodnotou je 0.

  Do obsahu ceníku (do historie cen) přibyly nové údaje:

  • Metoda rozbalného s hodnotami

   • Rozbalné se nepočítá ( výchozí hodnota )
   • Rozpočet konstantní sazby
   • Nelze rozbalit (pouze celé balení)
   • Jiná jednotková cena pro rozbalené
  • Sazba rozbalného / Jednotková nákupní cena v případě rozbalení

   Význam hodnoty udává vedlejší (předchozí) údaj. Výchozí hodnotou je 0.

  Karta Cizí údaje v prohlížeči Produktu / Další

  Pokud je u daného dodavatele na katě cizí identifikace vyplněn údaj Balení, pak program tento údaj použije k výpočtu nákupní ceny od daného dodavatele.

  Pokud má být u produktu počítáno rozbalné a není objednáváno celé množství, program k nákupní ceně připočítá částku rozbalného, nebo použije nákupní cenu, která se má použít v případě objednání neúplného balení, v závislosti na zvolené metodě výpočtu rozbalného.

  Prohlížeč řádku objednávky, DL

  V Globání konfiguraci / Produkty / Základní parametry přibyla nová možnost "Při změně množ. v obj.dod./zák. přepočítat cenu".

  Při zapnutí této nové funkčnosti program vždy při změně množství v řádku provádí přehodnocení prodejní / nákupní ceny právě v zavislosti na množství.

  Tato nová funkčnost je dostupná v objednávkách k dodavateli i v objednávkách od zákazníka. Tímto způsobem je tak možné nabízet co nejpřesnější nákupní/prodejní cenu, když ta je závislá na množství.

  Pozor, v případě prodeje se nejedná o možstevní slevy. Ty jsou v programu řešeny jiným způsobem a funkčnost se zapíná jinou volbou.

  Úprava stanovení prodejní ceny

  Do mechanismu stanovení prodejní ceny, které většinou probíhá vyhledáním příslušné ceny v prodejním ceníku, je zabudována uživatelsky modifikovatelná funkce, která umožní programátorovi zasáhnout do stanovení výchozí prodejní ceny, která pak bude použita v objednávce/dodacím listu/faktuře.

  Tato uživatelsky modifikovatelná funkce se musí postarat o všechny akce související se stanovením finální prodejní ceny (např. modifikace případnými slevami pro daného aktéra), protože zjištění prodejní ceny touto metodou je předřazeno před všechny ostatní metody, kterými Kaskáda disponuje a standardní mechnismus pro stanovení prodejní ceny s touto cenou již nic neprovádí. Kaskáda ji použije tak, jak z funkce vyjde.

  Tím ovšem není vyloučena možnost ruční změny prodejní ceny, nebo dávková změna cen apod.

 • Úprava režimu "Produkty pro tvorbu objednávek k dodavatelům"  >>>

  V uživatelském rozhraní "Produkty pro tvorbu obj.k dodav.", které slouží pro snadné objednávání produktů, jsme provedli několik změn ve snaze lépe vyhovět požadavkům a potřebám našich uživatelů.

  Pro úplnost budiž řečeno, že data zobrazená v tomto prostoru jsou připravena funkcí, kterou lze pro konkrétního uživatele Kaskády upravit "na míru".

  Horní část s ovládacími prvky a tlačítky je upravená. Jsou tu některé nové prvky, některé byly zrušeny

  • Nově je tu pole "Cílová objednávka k dodavateli"

  • Po zvolení objednávky a opuštění pole, jsou k dispozici tlačítka

   • Vložit jeden ( <Shift + Enter> )

   • Vložit vše
    Toto tlačítka nahrazuje zrušené "Zapsat do objednávky" z nástrojového pruhu

  • Pod číslem objednávky je zobrazen dodavatel uvedený v objednávce

  • Při změně navrženého dodavatele a/nebo množství v konkrétním řádku, program automaticky přehodnotí nákupní cenu od dodavatele uvedeného v řádku a pro toto množství a zobrazí ji v tabulce v příslušném sloupci.
   Uživatel tak ihned vidí, jaká je cena, za kterou pak bude zapsán řádek do zvolené objednávky.

  Tabulka je obohacena o sloupec "Navržené množství NEzaokrouhlené na balení (přesné dle bilance požadavků)"

 • VEGA - Omezení počtu desetinných míst v údaji "Množství" při prodeji  >>>

  Při zadávání množství produktu během prodeje ve Veze program kontroluje zadané počty desetinných míst podle zadaného nastavení v Konfiguraci účetnictví a/nebo u konkrétního produktu a nedovolí zadat vyšší počet desetinných míst, než je nastaveno.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948681.