Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

21.07, Úpravy v této verzi, 28.12.2021

Vyřešené úpravy dle verzí / V21 / 21.07, Úpravy v této verzi, 28.12.2021
 • Roční zúčtovaní daně z příjmů ze závislé činnosti a
  "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" za rok 2021  >>>

  Spolu se zrušením superhrubé mzdy, které je již v Kaskádě řešeno, přichází i změna v ročním zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

  Kaskáda nyní řeší roční zúčtování daně podle pravidel platných pro rok 2021.

  K dispozici je i nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" vzor č. 26.

 • Karanténní příspěvek od prosince 2021  >>>

  Dne 23.12.2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č 518/2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

  Jedná se o příspěvek, který byl vyplácen k náhradě za DPN již v měsících březnu až červnu 2021, jde o stejnou formu podpory zaměstnanců, kteří uvízli v nucené karanténě, a/nebo v izolaci.

  Na rozdíl od jarního příspěvku je tento omezen na karantény nařízené po 30.11.2021 s tím, že karanténa musí trvat ještě v době vyhlášení zákona ve Sbírce, tedy 23.12.2021. Posledním datem pro nárok na vyplacení tohoto příspěvku je 28.2.2022.

  Podrobnější informace o tomto tématu naleznete např. na stánkách ČSSZ, nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Informace o tom, jak se v případě nařízené karantény zaměstnanci zachovat v Kaskádě a co Kaskáda provede, je popsáno v jarní úpravě s číslem UPK-21-0010.

 • MZDY - Změny od roku 2022  >>>

  Tato úprava obsahuje pouze změny hodnot některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 21.07 ).

  Název parametru Kód parametru 2021 2022
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 206.85 227.15
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 310.28 340.55
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 620.38 681.10
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 701 168.00 1 867 728.00
  Sleva na dani základní SLE_ZAKL_ROK 27 840.00 30 840.00
  Daňové zvýhodnění - 2. dítě DAN_ZVY_DITE_RO2 19 404.00 22 320.00
  Daňové zvýhodnění - 3. dítě DAN_ZVY_DITE_RO3 24 204.00 27 840.00
  Daňové zvýhodnění - 2. dítě ZTP-P DAN_ZVY_DZTP_RO2 38 808.00 44 640.00
  Daňové zvýhodnění - 3. dítě ZTP-P DAN_ZVY_DZTP_RO3 48 408.00 55 680.00

  Od ledna 2022 je také zrušen maximální měsíční daňový bonus. V Kaskádě je v příslušném parametru s kódem "DAN_BON_MAX_MES" zadána hodnota 9999999999.99 Kč

  Minimální mzda k 1.1.2022:

  Název parametru Kód parametru 2021 2022
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 15 200.00 16 200.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 15 200.00 16 200.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 90.50 96.40
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 90.50 96.40

  Pro výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je v Kaskádě aktualizován i příslušný průměrný výdělek v I. - III.Q minulého roku.

  Název parametru Kód parametru 2020 2021
  Prům. výdělek v nár.hosp. v III. Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 34 611.00 37 047.00
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966279.