Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

22.01, Úpravy v této verzi, 28.1.2022

Vyřešené úpravy dle verzí / V22 / 22.01, Úpravy v této verzi, 28.1.2022
 • Je vylepšen přenos informací z cizího externího ceníku do procesu vytváření nového produktu v Kaskádě  >>>

  Dosud bylo zajištěno přenesení pouze cizího identifikátoru do karty Cizí identifikace a nákupních cen do nákupního ceníku.
  Více informací nebylo možné přenést.

  Nově je režim přepracován tak, že potenciálně umožňuje pracovat s jakýmkoliv údajem v cizím externím ceníku.
  Aktuálně je k výše uvedeným údajům přenášena informace o počtu kusů v balení.
  Pokud bude potřeba přenášet z externího ceníku k produktu v Kaskádě ještě jiný údaj, je to možné, ale bude pro to nutná další úprava dle příslušné specifikace.

 • MZDY - zvýšení maximální hodnoty stravenkového paušálu  >>>

  Tato úprava obsahuje pouze změnu hodnoty uvedeného parametru.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 22.01 ).

  Název parametru Kód parametru 2021 2022
  Max.denní sazba strav.paušálu, nepodléhající dani MAX_STR_PAUS_DEN 75.60 82.60

  Zaměstnavatelé, kteří nezvyšují hodnotu "Denní sazby stravovacího paušálu" nad hodnotu 75,60Kč, instalaci verze s touto úpravou nemusí provádět.

 • MZDY - Úprava výpočtu příspěvku ke karanténě / izolaci  >>>

  Tato úprava dodatečně řeší situace, které byly popsány až v době, kdy byla vydána verze 21.07 zaměřená na mzdové úpravy.
  Jde o následující situace.

  • Zaměstnanci začala karanténa po 30.11.2021, ale netrvala až do 23.12.2021. DPN sice skončila dříve, ale nepřítomnost pokračovala nemocí, která trvala minimálně do 23.12.201.
   I v tomto případě má zaměstnanec nárok na výplatu příspěvku ke karanténě/izolaci.
  • Zaměstnanec má nařízenou karanténu/izolaci na přelomu měsíců (např. 27.12.21 až 9.1.22).
   V tomto případě se musí výše jeho nároku na příspěvek posuzovat na 90% součtu jeho průměrného výdělku za celou dobu nepřítomnosti, ne za každý měsíc zvlášť. Příspěvek, který je vyplacen za prosinec je tak posuzován pouze jako vyplacená záloha.
   Tuto situaci bude nutné řešit nejdříve v lednových mzdách, kdy se bude posuzovat nepřítomnost započatá v prosinci a pokračující do ledna. Podobně tomu bude i v následujícím měsíci.
 • Je upraveno chování prohlížeče řádku objednávky/dodacího listu po změně produktu  >>>

  Nově je řešena změna produktu v obsahu objednávky výroby, ostatních situací se změna netýká.

  Dosud při změně produktu program reagoval na nastavení z první karty objednávky, zda se má nebo nemá doobjednávat do nějakého limitu ( nulového / minima / optima ) a upravil i příslušné množství v řádku objednávky.
  U objednávek výroby se však běžně stávalo, že množství, které se mělo vyrobit, vyšlo 0 a tím byl celý řádek rovnou vypořádán.
  Navíc se toto dělo nejen u vyráběných výrobků, ale i u položek z jejich kusovníku, které v objednávce vznikly spuštěním činnosti Generovat položky pro výrobní spotřebu.

  Nově je program upraven tak, aby u objednávek výroby v žádném případě nepřehodnocoval množství produktu. Pouze vyhodnotí a do řádku zapíše příslušnou kalkulační cenu nového produktu.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948715.