Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

22.02, Úpravy v této verzi, 14.3.2022

Vyřešené úpravy dle verzí / V22 / 22.02, Úpravy v této verzi, 14.3.2022
 • Je upraveno automatické vyúčtování zálohových listů ve faktuře  >>>

  Doposud program při dávkovém plnění řádků do faktury vydané z objednávky prověřil, zda se k ní vážou nějaké vystavené, uhrazené a nevypořádané zálohové listy vydané. Pokud ano, pak na tuto skutečnost upozornil a tyto zálohové listy nabídl k hromadnému vyúčtování (vytvoření řádku s vyrovnáním zálohového listu) v právě plněné faktuře.

  Další možností, jak dávkově vyrovnat všechny zálohové listy vydané s příslušným aktérem, byla v plovoucím menu nad obsahem faktury vydané položka "Vytvořit řádky pro vyúčtování všech přijatých záloh".


  Nově je, kromě výše uvedeného, k dispozici také tato funkčnost:

  • Program kromě uhrazených ZL nabízí k vyúčtování ve faktuře i vystavené ZL s formou úhrady Platební karta, které ještě nejsou uhrazeny.
   Počítá se s tím, že úhrada již fyzicky proběhla např. pomocí platebního terminálu nebo platební brány a výpis z banky s přijatými penězi a následná úhrada ZL v Kaskádě proběhne v nejbližší době.
   Využití lze najít např. při přenosu informací o platbě kartou v e-shopu, který Kaskádě poskytuje data o přijatých objednávkách a uskutečněných platbách na jejich konto.
  • Při vystavování faktury vydané, pokud existují nějaké nevyúčtované zálohové listy, program zobrazí informaci o jejich existenci a dotaz na provedení vyúčtování těchto záloh právě v tuto chvíli (těsně před vystavením faktury)

  Stará i nová funkčnost je ovlivněna údajem "Objednávka" na kartě Rekapitulace.
  Pokud je zadána objednávka, ke které se faktura váže, jsou k vyúčtování nabídnuty a ve faktuře vyúčtovány pouze zálohové listy, které se hlásí k téže objednávce.


  Více viz. nové kapitoly helpu

 • Fakturu vydanou lze odeslat jako přílohu současně jak ve formátu PDF tak ISDOC  >>>

  V rámci zprovoznění ISDOC byla v prohlížeči kontaktu na kartě Další doplněna volba Posílat v emailu vedle PDF faktury i ISDOC.

  Pokud Váš odběratel vyžaduje zasílání faktury jak ve formátu PDF (čitelná podoba faktury), tak ve formátu ISDOC (pro elektronickou výměnu dat), zaškrtněte u daného aktéra výše uvedenou volbu. Program pak při odesílání PDF faktury prostřednictvím zásilky vloží navíc do přílohy automaticky i fakturu ve formátu ISDOC.

 • Ověřování DIČ v registru ADIS opět funguje  >>>

  V souvislosti se změnami, které uskutečnilo Ministerstvo financí na svém webu dne 28.2.2022, především v souvislosti s přesměrováním veškeré komunikace na nově vzniklý web www.mojedane.cz, bylo dočasně nedostupné ověřování DIČ a s ním spojených údajů v registru ADIS.
  Problém se projevoval výskytem chyby "HTTP/1.0 301 Moved Permanently", tedy "Trvale přesměrováno".

  Ve spolupráci s technickou podporou webu Finanční správy jsme problém v Kaskádě odstranili.
  Nyní v Kaskádě pro ověření DIČ používáme novou adresu, kam byla služba přesměrována.

 • Nový XML výstup hlášení ONZ pro ČSSZ platný od 1.4.2022  >>>

  Od 1.4.2022 dochází ke změnám v XML hlášení zaměstnavatele o změnách na ČSSZ.

  Podmínky odeslání nové podoby XML hlášení

  • datum skončení zaměstnání nevyplněno a datum nástup do zaměstnání >=1.4.2022, nebo
  • datum skončení zaměstnání >=1.4.2022, nebo
  • oznámení změny - datum platnosti akce >=1.4.2022, nebo
  • oprava - datum platnosti akce >=1.4.2022

  Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, pak je nutné odeslat původní XML (platný do 31.3.2022).

  Kaskáda je nyní na tuto situaci připravena. Obsahuje jak staré, tak i nové XML hlášení.

  V závislosti na splnění výše uvedených podmínek vytvoří XML soubor, který těmto podmínkám odpovídá.

  Export hlášení

  Vyskytne-li se v jednu chvíli k hlášení alespoň jedna změna spadající do starého hlášení a alespoň jedna změna spadající do nového hlášení, program zobrazí dialog s možností vybrat si požadovaný typ výstupu.
  Program provede export změn do příslušného XML souboru dle vybraného typu exportu.
  Další změny, které spadají do druhého typu XML výstupu, je nutné vyexportovat v dalším kroku, tedy zopakovat export dat hlášení.
  V tomto případě již program nenabídne druh exportu, ale přímo použije ten typ, který k odeslání změn zbývá.

  K lepší orientaci uživatele, je do sloupců s údaji o hlášení doplněn sloupec "Název sestavy", který již dopředu ukazuje, který typ XML výstupu bude pro daný záznam použit.

  Nové údaje pro ÚP

  Součástí nového XML hlášení jsou i informace pro Úřad práce, který je využije pro výpočet podpory v nezaměstnanosti v případě nástupu zaměstnance do evidence nezaměstnaných.
  Tyto údaje se vyplňují pouze v případě odhlášky zaměstnance.

  Vyplnění, případně nevyplnění příslušných údajů je kontrolováno během ukládání dat. Pokud nejsou splněny příslušné podmínky a vzájemné vztahy údajů, program zobrazí chybové hlášení a uložení nedovolí.

 • Byla upravena metoda pro vyhodnocování řádků v objednávkách a dodacích listech pod minimální marží  >>>

  Tato úprava zpřesňuje informace poskytované uživateli, ale navíc u již vyřízných objednávek a dodacích listů zachovává v plynoucím čase a měnící se skladové ceně stále stejný výsledek kontroly marže.

  Dosud byla

  • jako prodejní cena používána vždy cena, která je uvedena v řádku objednávky od zákazníka (dále OZA) / dodacím listu vydaném (dále DLV) jako cena prodejní, bez ohledu na to, jaká cena je reálně použita ve faktuře vydané
  • jako nákladová cena používána buď aktuálně platná skladová cena, nebo nákupní předpoklad. K realitě ve skladových dokladech se nepřihlíželo

  Mohlo se tak stát, že při vystavování DLV (bez vystavené skl. výdejky) byla situace jiná, než pozdější situace, po vystavení skladové výdejky, nebo ještě později kdy se na skladové kartě mohly projevit další operace.
  Vliv na vyhodnocení řádků pod marží v obsahu OZA/DLV (i již vypořádaných a uzavřených) mohlo mít i od/vystavení jakéhokoliv skl. dokladu, který obsahoval příslušný produkt.

  Nově je prodejní i nákladová cena brána primárně z reálných prodejních resp. skladových dokladů, do nichž je řádek DLV/OZA promítnut.

  • Pokud je v reálném dokladu množství shodné s množstvím požadovaným v řádku OZA/DLV, pak
   jde výhradně o cenu z příslušného dokladu.

  • Pokud v reálném dokladu není množství shodné s množstvím požadovaným v řádku OZA/DLV, pak
   je příslušná cena spočtena poměrem z ceny a množství v reálném dokladu a množství, které zbývá naplnit do dokladu a prodejní cenou v obsahu OZA/DLV, resp. aktuální skladovou cenou platnou k datu uskutečnění OZA/DLV.

  • Pokud ještě neexistuje žádný řádek v reálném dokladu, pak
   je použita prodejní cena v obsahu OZA/DLV, resp. aktuální skladová cena platná k datu uskutečnění OZA/DLV.
   Toto byl dosud jediný způsob stanovení marže.

 • Je provedena oprava chyby při vytváření ZLV z objednávky od zákazníka  >>>

  V situaci, kdy u objednávky od zákazníka nebyl vyplněný aktér a v kartě Zálohy byla spuštěna akce pro tvorbu nového zálohového listu, program zobrazil chybu. Stejná chyba se projevila i u dávkové tvorby zálohových listů v modulu Dlouhodobý majetek.

  Nyní program zálohový list vytvoří a v situaci, kdy není u objednávky zadán aktér, ponechá aktéra ze šablony ZL, kde je jeho zadání povinné.

 • MZDY - nově jsou k dispozici PDF formuláře "Prohlášení k dani z příjmů" a "Žádost o provedení ročního zúčtování daně z příjmů"  >>>

  Kaskáda nově podporuje vyplňování PDF formulářů daty z Kaskády.

  Tato nová funkčnost je v Kaskádě využita pro nově zavedené tisky "Prohlášení k dani z příjmů" a "Žádost o provedení ročního zúčtování daně z příjmů".

  Výstupy jsou k dispozici v modulu Mzdy v

  • Zaměstnanci / Tiskové výstupy zaměstnance
   Zde je PDF formulář vyplněn daty pouze jednoho zaměstnance
   Sestavy jsou dostupné v jakémkoliv pracovním období od 1/2021
   Export dat je proveden bez ohledu na to, zda má zaměstnanec zaškrtnutou volbu "Podepsal prohl.k DZP"

  • Výstupy / Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám
   Zde je PDF formulář vyplněn daty všech aktivních zaměstnanců, kteří mají zaškrtnutou volbu "Podepsal prohl.k DZP"
   Sestavy jsou dostupné pouze v pracovních obdobích leden až březen (od období 1/2021).

  Rok uvedený v záhlaví tiskové sestavy je závislý na zvoleném pracovním období.

  • "Prohlášení k dani..." obsahuje rok ze zvoleného pracovního období.

  • "Žádost o zúčtování..." obsahuje rok předcházející zvolenému pracovnímu období.

 • Je upravena tisková sestava "Tisk přehledu odpisů za období"  >>>

  V uvedené tiskové sestavě i v její sumární podobě byla ve sloupci "Daňová evidence" / "Cena zůstat. ke konci zvoleného období" započtena i hodnota daňové zůstatkové ceny majetku, který byl ve zvoleném období vyřazen.
  Součet tohoto sloupce za všechny majetky pak neodpovídal hodnotě daňové zůstatkové ceny v sestavě "Tisk inventarizace evid.účtů majetku".

  Uvedený nesoulad byl odstraněn.
  Uvedený sloupec již v sestavě neobsahuje hodnotu u vyřazeného majetku.

  Pro zjištění daňové zůstatkové ceny vyřazeného majetku využijte sestavu Tisk přehledu majetku vyřazeného v určitém období.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948765.