Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

22.03, Úpravy v této verzi, 20.4.2022

Vyřešené úpravy dle verzí / V22 / 22.03, Úpravy v této verzi, 20.4.2022
 • Úprava automatického vyúčtování zálohových listů ve faktuře  >>>

  Tato úprava rozvíjí dále úpravu UPK-22-0011 z předchozí verze Kaskády.
  Umožňuje vyjmout některé zálohové listy z automatického vyúčtování.

  Více viz. popis činnosti "Nastavit neomezenou splatnost" v kapitole helpu Prohlížeč zálohového listu vydaného.

 • Je upravena činnost pro vyrovnání zanedbatelného zůstatku  >>>

  V interním dokladu po spuštění činnosti Vytvořit obsah - zúčtování zanedbatelných zůstatků v jiných dokladech se nyní do obsahu vygenerovaly všechny párovatelné doklady v jedné konkrétní měně (v souladu se zúčtovacím dokladem), které jsou prakticky uhrazeny, ale zůstává zde nějaký zanedbatelný zůstatek.

  Program dosud nezohledňoval datum uskutečnění dokladů, mohlo tedy dojít například k následující situaci

  • v únoru či březnu letošního roku účetní vytváří interní doklad pro vyrovnání zanedbatelného zůstatku s datumem uskutečnění 31.12. minulého roku,

  • úhrady některých dokladů proběhly až v letošním roce, úhrady nejsou zcela přesné a nyní mají takové doklady zanedbatelný zůstatek (ovšem k 31.12. tomu tak nebylo)

  • do obsahu interního dokladu program vyrovnání takových dokladů také zařadil, což nebylo správné.

  Nyní program zohledňuje časový průběh plateb všech dokladů a do zúčtování zařadí pouze ty, které měly "zanedbatelný zůstatek" právě k datu zúčtovacího dokladu.

 • U kontaktu u je možné určit vlastní bankovní účet pro faktury vydané  >>>

  V prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry lze určit vlastní bankovní účet, na který mají být zaplaceny faktury, které budou vystavovány tomuto aktérovi. Tento účet bude přednostně použit při vytváření nové faktury vydané pro daného aktéra, uživatel jej samozřejmě bude moct v prohlížeči faktury libovolně změnit.

  Pokud účet na této kartě zvolený není, bude použit ten, který je uvedený v šabloně faktury vydané, stejně jako tomu bylo dosud.

 • Doplnění XML hlášení ONZ  >>>

  V současné verzi Kaskády XML soubor s ONZ při ukončení hlavního pracovního poměru obsahuje také údaje o době důchodového pojištění.

 • Avizo o zaplacených zálohách objednávky se nově zasílá i prodejce a realizátorovi obj. a vlastníkovi ZL  >>>

  Doposud program automaticky avizoval související objednávku jeho vlastníkovi ihned při vystavení dokladu s úhradou zálohového listu.

  Nyní program programu odešle automaticky avízo i dalším osobám, a to

  • Prodejci objednávky
  • Realizátorovi objednávky
  • Vlastníkovi zálohového listu

  Samozřejmě, pokud je uživatel veden u více výše zmíněných pozic, program mu odešle avízo pouze jednou.

 • Je upraven režim vkládání produktů do objednávky k dodavateli z režimu "Produkty pro tvorbu obj.k dodav."  >>>

  Doposud program při vkládání produktů do objednávky k dodavateli (z režimu Produkty pro tvorbu obj.k dodav.), která je v jiné měně než CZK nezohlednil tuto skutečnost a vytvořil řádek v měně CZK.
  Nebyla to přímo chyba (částka byla vůči měně řádku vyčíslena správně), ale bylo to nepraktické, neboť v objednávce mohly figurovat řádky s různou měnou.

  Nyní program pro vložení řádku do objednávky použije měnu z hlavičky a provádí přitom přepočet ceny aktuálním kurzem měny příslušné objednávky.

 • Je vylepšen režim pro zúčtování inventurních rozdílů  >>>

  V prohlížeči skladu na kartě Inventura byla výrazně vylepšena funkce pro zúčtování inventurních rozdílů.

  Způsob využití této funkčnosti je zřejmý z typického případu použití Provedení inventury skladu.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948839.