Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

22.05, Úpravy v této verzi, 5.9.2022

Vyřešené úpravy dle verzí / V22 / 22.05, Úpravy v této verzi, 5.9.2022
 • Kaskáda podporuje nový druh importu bankovního výpisu  >>>

  Kaskáda nyní umí zpracovat bankovní výpis ve formátu XML dle popisu České bankovní asociace, což je jednotný národní standard pro elektronické výpisy z účtů vyvinutý pod záštitou České bankovní asociace ve snaze sjednotit používané formáty jednotlivých bank.

  Používání tohoto formátu bankami však není nikterak legislativně nařízeno. Pouze ho ČBA doporučuje jako všestraně výhodný, neboť univerzální formát, používaný napříč bankami, snižuje náklady a náročnost přechodů od jedné banky ke druhé a minimalizuje nutnost upravovat SW.

  Na rozdíl od některých jiných formátů výpisů, tento obsahuje informace, které se v jiných formátech nevyskytují.

  • Kaskáda tyto některé textové informace využívá a zobrazuje je uživateli v nově vytvořeném poli "Poznámka" na kartě Importovaná data.

  • Zde zobrazené údaje mohou pomoci v dohledání plateb, které se nepodařilo automaticky napárovat na doklady.

 • V DL přijatém je upraveno uživatelské rozhranní pro "Přepočet cen v ceníku"  >>>

  Během akce Přepočítat a zapsat ceny v prodejním ceníku spuštěné z prohlížeče dodacího listu přijatého jsou upraveny dialogy a informační hlášky tak, aby lépe informovaly uživatele o skutečnostech.

  Samostatně je vyhodnocena situace a zobrazena informace, kdy

  • není žádný ceník k přecenění,

  • uživatel, který akci spouští, nemá k nějakému ceníku právo spustit činnost "Přepočítat a zapsat ceny v prodejním ceníku"

  Následně je pak k přecenění nabídnuta množina ceníků, ke kterým právo má a mohly by se v nich produkty přecenit.

 • Je rozšířena funkčnost akce "Zobrazit zdroj importu"  >>>

  Dosud bylo možné zobrazit zdroj importu, pokud byl doklad importován, pouze v prohlížeči bankovního výpisu a to na kartě Importovaná data / Importovaná data - textový soubor načtený z bankovního SW a nebo v menu Soubor / Zobrazit zdroj importu. Zobrazená data byla navíc vidět jen jako prostý text.

  Nové chování programu

  Nově je položka v menu Soubor / Zobrazit zdroj importu dostupná i v prohlížeči faktury přijaté.

  Nově se také chová zobrazení dat.

  • Pokud je zdrojem dat XML soubor, jsou příslušná data uložena do souboru s příponou .XML v pracovní složce Kaskády a tento soubor je pak otevřen v aplikaci, která je k příponě XML přidružena (většinou Internet explorer, Edge, FireFox, Chrome, ale třeba i prostý Poznámkový blok).

  • Pokud je dané XML navíc ve formátu ISDOC, je soubor uložen s příponou .ISDOC. Pokud máte v počítači nainstalovaný program ISDOCReader je tento soubor otevřen v tomto prohlížeči a zobrazen jako faktura (podle XSL šablony), ne pouze jako hromada dat v XML souboru.

  • Je upraveno sestavování QR kódu typu QR Platba+F  >>>

   Při sestavování údajů pro QR kód, je zkrácen název vlastní organizace na 35 znaků, aby nedocházelo k chybě při generování QR kódu.

  • Kaskáda umožňuje z přílohy ve formátu ISDOC vytvořit fakturu přijatou  >>>

   Kaskáda umožňuje pohodlné vytvoření faktury přijaté z přílohy ve formátu ISDOC. Stačí v prohlížeči zásilky v plovoucím menu nad přílohou ISDOC spustit funkci Vytvořit přijatou fakturu importem ISDOC souboru.

  • MZDY - změna hlášení ONZ  >>>

   V souvislosti s oznámeným ukončením příjmu e-Podání ONZ_2009 k 30.9.2022, uvedeným na stránkách České správy sociálního zabezpečení, jsme upravili Kaskádu tak, aby vyhovovala současným požadavkům.

   Dosud v Kaskádě existovaly dvě podoby hlášení ONZ a program podle kontextu rozhodoval o tom, kterou z těchto variant použít a které události do hlášení zahrnout.

   Nově je k dispozici pouze jeden typ hlášení ONZ, který obsahuje všechny potřebné údaje a vnitřně se pouze alternuje mezi údaji, které mají/nemají být uvedeny pro rozhodné období před či po 1.4.2022.

  • Je změněna maximální hodnota stravenkového paušálu a cestovních náhrad  >>>

   V důsledku novelizace prováděcí vyhlášky vyhláškou č. 237/2022 Sb jsou od 20.8.2022 zvýšeny sazby cestovních náhrad.

   Od sazby cestovních náhrad je také odvozena hodnota stravenkového paušálu, který je do zákonem daných 70% ze základní sazby cestovních náhrad ( 142 Kč ), osvobozen od daní a pojistného.

   Stravenkový paušál

   V Kaskádě je nyní s platností "až" od září 2022 nastavena maximální hodnota stravenkového paušálu na hodnotu 99,40 Kč. Parametr lze v Kaskádě měnit pro jednotlivé měsíce, ale ne pro dny.

   Pokud by někdo z vás nutně potřeboval pracovat s novou (zvýšenou) maximální sazbou stravného v období 20. - 31.8., ozvěte se nám a společně vymyslíme, jak to udělat.

   Cestovní náhrady

   Pokud využíváte evidenci cestovních příkazů v Kaskádě, je situace se sazbami velmi podobná. V Kaskádě se sazby cestovních náhrad vážou na dílčí účetní období. V tomto případě však ke změně dochází k 20.8.
   Pro správný vypočet cestovních náhrad je potřeba provést změnu sazeb ve správný okamžik, a/nebo výpočet náhrad v tomto období kontrolovat a případně upravit.

   Sazby platné od 20.8.2022

   • 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
   • 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
   • 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
  • Je provedena úprava funkce "Promítnout řádek do obj. dod."  >>>

   Doposud, když se naplnila objednávka výroby položkami, které se mají vyrábět a spustil se rozpad položek podle kusovníku, tak se u takto doplněných položek (rozpadem) nenabízely ceny při následném promítnutí řádků do objednávky k dodavateli.

   To je nyní opraveno, cena se přenáší i za výše zmíněné situace.

  Detekce Javascriptu proběhla. (?)
  Návštěv webu: 948710.