Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-13-0246

Mzdy - úpravy pro rok 2014
 • Od roku 2014 se mění následující parametry:

  Parametr 2013 2014
  Normativní základ bydlení 5 687.00 5 873.00
  Maximální délka trvání DPN 21 dní 14 dní
  DPN - první redukční hranice vym.zákl 151.03 151.38
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl 226.63 227.15
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl 453.08 454.13
  Max. vyměřovací základ SP 1 242 432.00 1 245 216.00
  Průměrný výdělek v nár. hosp v III.Q min.r. 24 408.00 24 622.00
  Srážková daň se uplatní při základu daně do 5 000 do 10 000 a to jen u dohody o provedení práce

  Změna těchto parametrů se provede automaticky při aktualizaci databáze.

  Zde je uvádíme jen pro informaci, aby bylo patrné co se mění.
  Není však na škodu zkontrolovat, že aktualizace proběhla správně a hodnoty jsou nastavené.
  Při kontrole změněných parametrů použijte v nabídce Konfigurace mezd / Globální parametry filtrovací funkci. Ta je k dispozici v plovoucím menu (pravé tlačítko myši nad tabulkou se seznamem parametrů) a umožní Vám omezit seznam pouze na několik položek - na ty, které se změnily v roce, do něhož spadá pracovní období (za běžných okolností "letos").

 • Dočasná pracovní neschopnost (DPN) - sazby redukčních hranic
  Vzhledem k tomu, že se změnily redukční hranice vyměřovacího základu, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost náhradám za dočasnou pracovní neschopnost (DPN) v lednu 2014.

  • Pokud ještě nemáte otevřen leden 2014 nebo jej máte pouze ve fázi příprava, není žádný problém. Složky s platbou náhrady vzniknou až PO aktualizaci a budou proto spočteny dle aktuálních parametrů pro rok 2014.

  • Pokud jste již ve fázi zadávání ledna 2014 a zadali jste již dočasné pracovní neschopnosti, musí se tyto nepřítomnosti přepočítat.
   Přepočet se automaticky provede při aktualizaci, doporučujeme však raději alespoň namátkovou kontrolu.
   V případě problému lze přepočet pro příslušnou nepřítomnost spustit "ručně", v programu je k tomu účelu k dispozici tlačítko "Přepočet" v nástrojovém panelu nad seznamem nepřítomností.

  • Pokud začala dočasná pracovní neschopnost (karanténa) v roce 2013 a pokračuje v roce 2014 tak její maximální délka zůstává 21 dní

 • Starobní důchody
  Důchodci, kteří k 1.1.2014 pobírají starobní důchod, nemohou uplatnit základní slevu na poplatníka (program to jen kontroluje, ale nezakazuje).

 • Důchodové spoření
  Upraven export XML souboru pro načtení do formuláře EPO2 na daňovém portále tak, že nyní obsahuje jednotlivé pracovní poměry.
  Do konce roku 2013 byl výstup realizován po zaměstnancích, od ledna 2014 to bude po jednotlivých pracovních poměrech, jak vyžaduje legislativa.

 • Zdanění mezd srážkovou či zálohovou daní - závislost na tom, zda zaměstnanec (ne)podepsal "Prohlášení k dani".

  Od roku 2014 se mění způsob zdanění v situaci, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.
  Srážkovou daní se nyní zdaňuje příjem do 10 000 Kč včetně, ale pouze tehdy pokud se jedná o dohodu o provedení práce.
  Ostatní typy pracovních poměrů se zdaňují zálohovou daní bez ohledu na to, zda zaměstnanec podepsal nebo nepodepsal "prohlášení".

  Srážková daň se také uplatňuje, stejně jako dříve, u odměn jednatelů (složka mzdy OJJ-xx) a to bez ohledu na to, zda dotyčný podepsal či nepodepsal "Prohlášení k dani".

  Mimo jiné z toho vyplývá, že v jedné výplatnici mohou nyní vedle sebe figurovat současně srážková i zálohová daň, což dosud prakticky neexistovalo.

 • Nové formuláře typu ZFO

  Součástí této verze Kaskády je několik aktualizovaných ZFO souborů pro elektronickou komunikaci s úřady.
  Tyto soubory jsou součástí distribuce a není potřeba je stahovat nebo jakkoliv aktualizovat ručně.


Oblast funkčnostiMzdy
Ve verzi14.03
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 364590.