Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-15-0090

Byl upraven režim doplňování bankovních účtů (registrovaných u FU) ke kontaktu při ověřování DIČ

Při ověřování bankovních účtů registrovaných v systému ADIS Kaskáda již delší dobu nabízí doplnění těchto účtů ke kontaktu, pokud v Kaskádě ještě evidovány nejsou. Většinou jde o účty, na které se běžně neplatí, ale jsou registrovány u FÚ.
Pokud není původní bankovní účet u příslušného kontaktu označen jako výchozí, pak se po doplnění nových účtů ten původní (a používaný) mohl jakoby "ztratit" mezi ostatními nově pořízenými.

Pokud byl dosud u kontaktu pouze jediný bankovní účet, automaticky se nabízel při tvorbě přijatých faktur jako cíl platby dodavateli, aniž by byl explicitně označen jako výchozí. Následně, po doplnění dalších bankovních účtů, začal se jako výchozí nabízet některý jiný, který byl náhodou první v seznamu. To mohlo způsobit nepříjemnosti a nedorozumění, platbu jste mohli omylem poslat na jiný účet dodavatele.

Nyní program před importem nových účtů ze systému ADIS nejdříve ověří počet bankovních účtů a pokud je u kontaktu zadán pouze jeden, pak tento jeden označí za výchozí a teprve pak provede doplnění dalších účtů. Díky tomu budu i po doplnění účtů s jistotou nabízen pro tvorbu přijatých faktur stejný bankovní účet, jako předtím.

Během aktualizace program provedl následující úpravy Vašich dat

  • U kontaktů s jediným platným bankovním účtem automaticky nastavil ten jediný účet také jako výchozí
  • U kontaktů s více platnými bankovními účty
    • pro každý z nich zjistí počet výskytů v obsahu bankovních výpisů
    • pokud pouze u jenoho platného účtu je počet výskytů nenulový, pak jej označí jako výchozí

Pro možnost snadné kontroly a upřesnění bankovních účtů u kontaktů, které mají více než jeden platný účet, ale nepodařilo se u nich nastavit výchozí účet, je k dispozici vyhledávací složka Kontakty / Sdílené / ~Servisní vyhledávací složky / Kontakty s více než jedním bankovním účtem.

Další pomůckou pro rozhodování o nastavení výchozího bankovního účtu jsou dva nově doplněné sloupce do tabulky se seznamem účtů v prohlížeči kontaktu:

  • Počet uskutečněných transakcí proti tomuto bankovnímu účtu
  • Datum poslední bankovní transakce uskutečněné proti tomuto účtu

Oblast funkčnostiKontakty
Ve verzi15.05
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 514040.