Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-17-0007

Při tvorbě nového párovaného dokladu z řádku bank.výpisu se přednastaví DUZP

Jedná se o ad-hoc vytváření dokladu, ovlivňujícího agendu DPH, z dialogu pro zadání atributů určitého řádku bankovního výpisu.
V tomto režimu uživatel zvolí šablonu a program podle ní vytvoří hlavičku dokladu do níž předvyplní některé údaje převzaté z rozpracovaného řádku bankovního výpisu.

V dosavadní verzi vznikal problém s datem uskutečnění zdanitelného plnění, které program automaticky nepředvyplnil, přitom ale pro uložení dat je to nutná podmínka, došlo k patové situaci.

Nyní program datum peněžní operace použije nejen pro přednastavení data uskutečnění operace, ale i pro přednastavení DUZP.


Oblast funkčnostiDoklady
Ve verzi17.01.01 (připravuje se)
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 596361.