Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-19-0033

Kaskáda podporuje evidenci a vykazování prodejů v režimu One Stop Shop (OSS)

Když firma svými prodeji do JČS přesáhne hranici určenou pro povinnou registraci k DPH v dané zemi, může využít registrace do režimu One Stop Shop ( jedno správní místo ) a nemusí se registrovat ve všech státech, kde by registrace připadala v úvahu. Registraci provede v České republice u finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.
Hlášení o svých prodejích zasílá, stejně jako platbu DPH pak provádí právě tomuto finančnímu úřadu. Firmě se tak celý proces zjednoduší.
A aby i prodej, evidence a vykazování prodejů v tomto režimu bylo v Kaskádě jednodušší, byla provedena tato úprava.

Pokud se tedy jako firma registrujete do některého z režimů OSS, obdržíte od finančního úřadu registrační, či identifikační údaje.
Tyto údaje je potřeba nejdříve zadat do Kaskády. To provedete v menu Konfigurace / Konfigurace účetnictví na kartě DPH / Parametry výkazů DPH / One Stop Shop.

Po zadání příslušných identifikačních údajů se začne program v některých případech chovat jinak, než dosud.
Hlavní rozdíl je ve vyhodnocování výchozího stavu údaje Místo plnění v prohlížeči faktury vydané při prodeji osobě mimo tuzemsko. Pro režim OSS zde přibyly 3 nové možnosti, které celý proces usnadňují, především pak přiřazení nebo nabídku příslušných druhů DPH k řádku dokladu.

Další změnou je automatický přepis sazeb DPH v kartě Rekapitulace dokladu sazbami, které platí v zemi aktéra dokladu, pokud jsou tyto sazby pro příslušnou zemi v Kaskádě v konfiguraci účetnictví zadány.
Prodej v režimu OSS koncovému zákazníkovi je totiž prováděn vč. DPH v sazbě platné v dané koncové zemi.

V neposlední řadě je pak dialog "Výkazy agendy DPH" obohacen o kartu One Stop Shop, na které lze nalézt rekapitulaci prodejů v členění, které je vyžadováno finanční správou. Je zde k dispozici export dat do příslušného XML souboru, který pak lze načíst na portále finanční správy ve speciálním oddíle věnovaném pouze režimu One Stop Shop.


Oblast funkčnostiDPH
Ve verzi21.06 (připravuje se)
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 790982.