Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-21-0016

MZDY - Změna sazeb daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě

Změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se od 1.1.2022 zvýší daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi.

Přitom platí následující přechodná ustanovení:

  • Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • Ustanovení § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021.

Daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna, i nadále bude činit 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně). Více viz. následující tabulka.

Spolu se zrušením superhrubé mzdy bylo schváleno i postupné navýšení základní slevy na dani na poplatníka. Z dosud platných 27 840 Kč za rok, stoupne o 3 000 Kč na 30 840 Kč za rok.

Název parametru původní sazba nová sazba
Sleva na dani základní 27 840.00 30 840.00
Daň. zvýh. - 2. dítě 19 404.00 22 320.00
Daň. zvýh. - 2. dítě ZTP-P 38 808.00 44 640.00
Daň. zvýh. - 3. a další dítě 24 204.00 27 840.00
Daň. zvýh. - 3. a další dítě ZTP-P 48 408.00 55 680.00

Změna sazeb se provede automaticky při aktualizaci databáze, nemusíte tedy nikde nic měnit ručně.


Oblast funkčnostiMzdy
Ve verzi21.06 (připravuje se)
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 790842.