Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-21-0040

Zavedení evidence sazeb DPH v cizích zemích

V souvislosti se zavedením režimu OSS byla v Kaskádě doplněna možnost evidovat sazby DPH v jednotlivých zemích.

Právě při prodeji v režimu OSS je využito nově zavedené evidence sazeb DPH pro jednotlivé státy. Při vytváření, nebo editaci faktury vydané, je-li v režimu OSS a jsou-li pro zemi aktéra dokladu zadány sazby DPH (viz. dále), jsou tyto sazby automaticky zapsány do dokladu na kartě Rekapitulace a pak také používány při práci s řádky tohoto dokladu.
V režimu OSS je totiž zboží prodáváno vč. DPH v sazbách, které platí v daném státě aktéra dokladu.

Zadávání sazeb se provádí v menu Konfigurace účetnictví / DPH / Období DPH, cesta pro ověřování DIČ v podkartě Zahraničí.

POZOR: Pokud sazby pro příslušnou zemi nebudou při vytváření faktury vydané v režimu OSS zadané, program zobrazí chybové hlášení.


Oblast funkčnostiDPH
Ve verzi21.06 (připravuje se)
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 790946.