Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Kalendář, úkoly - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Kalendář, úkoly - vyřešené úpravy
 • Byla provedena řada vylepšení při práci s Kalendářem  >>>

  Práce s kalendářem byla vylepšena v následujících oblastech

  • Vkládání událostí a objektů do cizího kalendáře

   Doposud byla v Kaskádě nejednotnost při vytváření záznamu do cizího kalendáře. V některých místech program zobrazil dialog s volbou cílového kalendáře, jinde (resp. přímo v kalendáři) se uživatel musel přepnout do kalendáře jiného uživatele nebo skupiny.

   Nyní jsou sjednoceny postupy při vkládání různými způsoby tak, aby se vždy nabídl dialog s volbou cílového kalendáře a to aby se pak zrealizovalo.

  • Při vytváření nové události se lépe přebírá vlastnictví ze šablony

   Doposud, pokud měl uživatel vytvořené šablony vč. zadaného skupinového vlastnictví kvůli právům (ne každý ze zaměstnanců musí mít právo vidět texty uvnitř), pak se toto skupinové vlastnictví nepřebralo do nově vznikajícího objektu, ale po vložení události do kalendáře určité skupiny nastavil program automaticky tuto skupinu jako vlastníka dané události.
   Uživatel, pokud chtěl mít u události jinou vlastnící skupinu, musel otevřít dialog vlastnosti objektu a vlastnickou skupinu změnit.

   Nyní pokud v šabloně vlastnická skupina

   • je nastavena a zároveň uživatel, který novou událost vytváří je členem této skupiny, převezme se vlastnická skupina ze šablony.

   • není nastavena, převezme se do nově vytvořené události vlastnictví té skupiny do jejíhož kalendáře byla událost vložena.

  • Byla opravena chyba programu při použití kalendáře v prohlížeči předmětu

   Doposud program umožňoval vložení události do kalendáře předmětu, přitom v této situaci plocha kalendáře zobrazuje pouze kalendářové propojení (vazby) toho předmětu s různými kalendáři uživatelů nebo skupin a nemůže ukazovat žádné události. Vytvoření události tedy končilo chybou a nemožností akci dokončit.

   Nyní program vytvoření události u předmětu nedovolí.

 • Byl zrušen typ avíza "Žádost o spolupráci"  >>>

  V praxi nepříliš využívaný typ avíza, který vytvářel úkol příjemci avíza. Tento úkol však nebyl technicky zcela v pořádku a způsoboval problémy při práci s tímto úkolem.

  Pokud jste byli zvyklí používat tento typ avíza, využívejte místo něj plnohodnotnou funkčnost úkolů nad kterýmkoliv druhem objektu.

 • Byla vytvořena tisková sestava pro tisk seznamu úkolů  >>>

  Ve stromě složek v Modulu Agenda v uzlu Úkoly přibylo tlačítko Tisk seznamu úkolů

  Tento tisk seznamu je trochu inteligentnější opis obrazovky <Ctrl+R>. Poskytuje:

  • Tisk informací o úkolech zobrazených na obrazovce. Akceptuje všechny filtry nastavené ve filtrovacím panelu. Kvůli nedostatku místa na papíře jsou však vybrány jen některé nejdůležitější sloupce.

  • Všechny filtry nastavené ve filtrovacím panelu vypisuje v textové informaci v záhlaví tiskové sestavy.

  • Pokud je součástí filtru ve filtrovacím panelu je nějaký Topic, pak jsou některé základní informace o tomto Topicu zobrazeny v záhlaví tiskové sestavy. Narozdíl od prostého <Ctrl+R>.

  • Proti obyčejnému <Ctrl+R> také poskytuje barevné vyjádření stavu úkolu podobně, jako je tomu v uživatelském rozhraní Kaskády.

 • Jsou vylepšeny možnosti filtrování v seznamu úkolů  >>>

  Ve filtrovacím panelu je doplněno combo s nabídkou existujících šablon úkolů. Volbou některé šablony lze seznam filtrovat tak, že se zobrazí pouze objekty druhu Úkol, vzniklé podle příslušné šablony.

  V nástrojovém panelu (nad seznamem úkolů) jsou doplněna tlačítka

  • Vypnout filtry - nastaví všechny komponenty na filtrovacím panelu do takového stavu, aby nic nefiltrovaly.
   Výjimkou je pole Topic, protože pokud je tento panel použit v podkartě Úkoly řešící tento Topic, je žádoucí tento jeden prvek nechat netknutý.

  • Filtry do výchozího stavu - nastaví všechny komponenty na filtrovacím panelu do výchozího stavu.

 • U úkolu lze nyní změnit řešitele, mění se možnosti při "znovu-zadání" odmítnutého úkolu  >>>

  Dosud u úkolů nebylo možné měnit řešitele.
  Bylo pouze možné odmítnutý úkol "znovu zadat", t.j. vnutit ho bez možnosti odmítnutí původnímu řešiteli, který jej předtím odmítnul.
  Řešitel byl v této situaci informován o vnucení úkolu prostřednictvím informačního avíza, které nedalo možnost rozhodnutí "přijmout / odmítnout"

  Nyní, když zadavatel u odmítnutého úkolu použije funkci pro opětné zadání, vytvoří program automaticky avízo řešiteli, informující ho o přidělení úkolu, s možností přijmutí nebo odmítnutí.

  Zcela novou možností je změna řešitele, přitom platí

  • Řešitele může změnit zadavatel nebo dosavadní řešitel, jednoduše v prohlížeči úkolového propojení v poli "Řešitel" vybere toho, na koho se má úkol přesunout a uloží data.
   Nezáleží na tom, zda dosavadní řešitel již úkol přijal či nepřijal nebo jej dokonce odmítnul.

  • Pokud v okamžiku této změny existuje původní "zadávací" avízo pro dosavadního řešitele, program jej automaticky zlikviduje.

  • Program následně automaticky vytvoří následující avíza

   • informační avízo zadavateli (pokud změnu provádí dosavadní řešitel)

   • informační avízo dosavadnímu řešiteli (pokud změnu provádí zadavatel)

   • avízo o přidělení úkolu novému řešiteli, s možností přijmout/odmítnout

  • Informace o dřívějších řešitelích, o původních avízech, o odezvách jednotlivých osob ... to vše zůstane zachováno v historii avizování u příslušného objektu, stejně jako u jakýchkoliv jiných avíz.

 • Zajištěn spolehlivější refreš u úkolu, který byl odmítnut  >>>

  Jde o to, aby zadavatel úkolu, který byl řešitelem odmítnut, měl možnost kliknutím na titulek "Odmítnuto" vrátit úkol do řešení.

 • V tisku kalendářové události je nově k dispozici seznam souvisejících úkolů  >>>

  V prohlížeči události na kartě Souvisí lze nově vytvořit úkol propojený vazbou Zadání/přezkoumání úkolu na poradě.
  Na základě toho byl uprav tisk Události, ve které je možné na dotaz tisknout seznam souvisejících úkolů propojených s událostí výše zmíněnou vazbou.

 • Výrazně rozšířeny jsou možnosti práce s Úkoly  >>>
  • pro libovolný druh objektů lze v konfiguraci druhů zaškrtnout volbu Považovat tento druh za "topic" a umožnit práci s dílčími úkoly

  • v prohlížeči takového druhu (kde to administrátor povolil) se objeví karta Úkoly řešící tento "topic"

  • v rámci topicu lze pracovat s úkoly libovolného druhu, organizovat je do stromové struktury nebo s nimi pracovat ve formě seznamu

  • stromová struktura slouží nejen k vizuální přehlednosti, ale také k závislosti vyřešení "otcovských úkolů" na "podúkolech", kontrolována je i termínová korektnost, t.j. podúkol má mít termín dřívější nebo stejný jako otec, při porušení pravidla je to prezentováno speciální ikonou v seznamu

  • při zadání úkolu lze jako zadavatele určit někoho jiného než sebe, to umožní např. v průběhu porady aby zapisovatel zaznamenával úkoly "jménem někoho jiného"

  • výrazně je vylepšeno uživatelské rozhraní jak v prohlížeči propojení do úkolů, tak i v panelu Úkoly

  • zcela nově je zpracována kapitola helpsystému Organizace práce, času, úkolů, komunikace

 • V prohlížeči úkolu je nyní samostatně dostupná karta Text, kterou znáte z ostatních prohlížečů objektů  >>>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966215.