Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Vega - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Vega - vyřešené úpravy
 • Je upraven formát pole pro zadání množství v pokladně Vega  >>>

  Doposud pokud bylo v pokladně Vega zadáno množství větší jak 1 000,00, zobrazil program chybové hlášení "Celkové množství musí být číslo."

  Toto chování je nyní opraveno, nyní již lze zadat číslo větší jak 1 000,00.

 • Množstevní slevy u doplňkových položek ve VEGA  >>>

  Program nyní pracuje s množstevními slevami, které jsou definovány u doplňkových produktů.

 • Ve Veze je upraven refreš celkové částky účtenky  >>>

  Při vložení doplňkové položky do obsahu účtenky v pokladně Vega se nepřipočetla cena doplňku do celkové částky účtenky uvedené nad seznamem položek obsahu. To je nyní opraveno.

  Celková částka v dialogu pro výběr platby (zobrazeném po vystavení účtenky) i v samotném tisku účtenky byla a je v pořádku.

 • VEGA - Omezení počtu desetinných míst v údaji "Množství" při prodeji  >>>

  Při zadávání množství produktu během prodeje ve Veze program kontroluje zadané počty desetinných míst podle zadaného nastavení v Konfiguraci účetnictví a/nebo u konkrétního produktu a nedovolí zadat vyšší počet desetinných míst, než je nastaveno.

 • Lepší zohlednění verze Windows při znakovém tisku účtenek  >>>

  Tisk účtenek v pokladně Vega na tzv. paragonových tiskárnách ve znakovém režimu lze provádět z technického hlediska několika různými způsoby.

  Kaskáda nyní při tomto tisku lépe zohledňuje verzi Windows, instalovanou na počítači, ze kterého se tisk provádí.

 • Kaskáda podporuje práci se snímači čarového kódu  >>>

  Kaskáda je upravena tak, aby v místech, kde probíhá výběr produktů do obsahu dokladu / objednávky (např. v kartě Produkty pro založení nového řádku), bylo možné použít nejen ruční vstup, ale také snímač čarového kódu.

  Předpokladem pro správné fungování jsou schopnosti snímače a jeho správné nastavení (viz. samostatná kapitola helpu snímač čarového kódu).

  Další nutnou podmínkou je samozřejmě označení produktů vytištěnými kódy a uvedení těchto kódů u jednotlivých produktů v Kaskádě.

 • Je upraveno zaokrouhlování účtenek v závislosti na typu platby a je vylepšen dialog "Placeno"  >>>

  Je upraven mechanismus tvorby zaokrouhlovacího řádku během vystavování účtenky v systému VEGA tak, aby lépe reagoval na zvolený způsob platby v dialogu "Placeno".

  Je vylepšeno chování dialogu "Placeno". Jeho jednotlivé prvky lépe reagují na zvolený způsob platby.

 • Je sjednoceno využití čísla účtenky z Vegy  >>>

  Každá účtenka v pokladním subsystému VEGA měla, má a bude mít své číslo v řadě dodacích listů. Toto číslo figuruje v tisku účtenky a také se promítá do hlášení tržby v systému EET, tak to bylo a bude i nadále.

  Pokud je však celková cena v účtence nad 10.000,-Kč a účtenka je vydávána plátci DPH ( tzn. "adresný prodej" se vznikem samostatné faktury vydané ), vstupuje také do kontrolního hlášení (dále KH).
  Pokud v tomto případě obsluha Vegy vytiskla účtenku a ne fakturu, zákazník obdržel účtenku s číslem dodacího listu, které uvedl ve svém kontrolním hlášení. Vám však do KH šla tato účtenka s číslem faktury. Mohl tak vzniknout nesoulad mezi KH zákazníka a Vaším (uživatele Kaskády).

  Nově je vše sjednoceno a zjednodušeno, číslo účtenky (tedy dodacího listu) je využito i pro účely tisku faktury vydané vytvořené z Vegy a také pro záznam do vlastního kontrolního hlášení jakožto samostatný doklad.
  Je již tedy jedno, zda zákazníkovi vytisknete účtenku, nebo fakturu. V obou tiskových sestavách je nyní stejné číslo dokladu, které je také hlášeno do EET a figuruje také v kontrolním hlášení.

  V praxi jsme zatím od našich zákazníků žádný takovýto rozpor v KH nezaznamenali. Je to možná způsobeno tím, že účtenky s tak vysokou částkou vznikají výjimečně, nebo prostě jen tím, že obsluha Vegy, pro jistotu, tiskne v těchto případech fakturu místo účtenky. Spíše však z důvodu předání "řádného daňového dokladu" místo "obyčejné účtenky", než kvůli tomuto problému v KH. Z pohledu KH to však dosud bylo dobře.

  Nově je jedno, jaký doklad zákazník obdrží. Na obou je stejné číslo. Oba typy tisků obsahují (i dříve obsahovaly) všechny zákonné náležitosti daňového dokladu. Předání řádného daňového dokladu tak není žádným důvodem pro tisk faktury místo účtenky.

 • Ve Veze, v dialogu "Placená částka" je nově zobrazen variabilní symbol  >>>

  V dialogu "Placená částka" zobrazeném během vystavování účtenky, kde je vidět kolik má zákazník platit a rozhoduje se o tom, jak bude účtenka zaplacena, přibyl nový údaj "VS" - variabilní symbol, který je potřeba k zadání do platebního terminálu pro lepší spárování plateb s fakturou. Tento nový údaje je viditelný jen v případě, kdy je zvolen způsob platby "Platební karta".

  Dosud byl tento údaj k dispozici až v pozdější části procesu "Vystavení účtenky", kdy se zobrazila pro daného zákazníka faktura, to však již bylo pozdě pro případné přerušení a změnu způsobu platby.

  Nyní může obsluha transakci na platebním terminálu provést dříve a pokud platba kartou:

  • projde, pokračuje dále ve vystavování s formou úhrady "Platební karta"
  • neprojde, změnit formu úhrady na "Hotově" a pokračuje ve vystavení
 • Ve Veze je v tisku Páska denní uzávěrky doplněn rozpis DPH  >>>

  Doposud zde byl uveden rozpis dle DPH souhrnně za všechny formy úhrady.

  Nyní má uživatel možnost před tiskem rozhodnout, zda chce v tisku uvést i podrobnější rozpis DPH (zvlášť pro hotovostní a bezhotovostní platby).

 • Program nyní nedovolí ve Veze zapisovat do jedné účtenky z více stanic  >>>

  Doposud program při startu Vegy upozornil, že je k dispozici jedna nebo více rozpracovaných účtenek. V případě, že byla pouze jedna, tak ji program automaticky napozicoval a umožnil do ní zapisovat a to i v případě, že právě tuto účtenku měl rozpracovanou někdo jiný (na jiném počítači).

  Nyní program nedovolí přístup do jedné účtenky ze dvou stanic zároveň.

 • Do znakového tisku účtenky byly doplněny informace týkající se EET  >>>

  Doposud byly informace o EET doplněny v rámci úpravy UPK-15-0056 pouze do tisku účtenky pro formát A4 a A5. Znakový tisk účtenky tyto informace postrádal.

  Nyní již figurují i v tisku účtenky VEGA ve znakovém režimu.

 • V tisku účtenky ve Veze se nyní tisknou sazby DPH z řádku dokladu  >>>

  Doposud se v tisku účtenky tiskly sazby DPH převzaté od produktu. Samotná částka DPH však byla spočítána podle sazby uvedené v řádku dokladu. Tím mohl vzniknout rozpor v situaci, kdy v řádku uživatel ručně upravil způsob zdanění.

  Nyní je sazba DPH i částka DPH v tisku účtenky brána z řádku dokladu, tedy stejně jako u ostatních tisků dokladů.

 • Byly doplněny údaje na pásce denní uzávěrky  >>>

  Do sekce s rozpisem částek dle způsobu zdanění - "Rozpis dle DPH" byl doplněn řádek s osvobozenými plněními. Dosavadní "Osvobozeno od DPH" bylo přejmenováno na "Nezdaněno".
  Byl také upraven výpočet součtů za celou tuto sekci.

 • Byl upravena volba druhu tisku, který se nabízí při platbě platební kartou  >>>

  Když je při uzavření účtenky zvolena platba kartou, dojde k vytvoření individuální faktury, která má formu úhrady "Platební karta".
  Následně se otevře prohlížeč vydané faktury. Po jejím vystavení je možné si ji vytisknout přímo z prohlížeče faktury.
  Po zavření faktury a dokončení odepsání ze skladu

  • v případě, kdy v dialogu s výběrem způsobu platby JE zaškrtnuta volba "Tisk účtenky"
   dojde k vytištění běžné účtenky, stejné, jako je tomu v případě platby "Hotově".
  • jinak, když v dialogu s výběrem způsobu platby NENÍ zaškrtnuta volba "Tisk účtenky"
   dojde k zobrazení dialogu s dotazem, zda chcete vytisknout fakturu "XY",
   po potvrzení "Yes", program vytiskne příslušnou fakturu.

  Zaškrtávátko "Tisk účtenky" je v dialogu s výběrem způsobu platby ve výchozím stavu zaškrtnuté. Chování programu je tedy naprosto stejné jak při placení kartou, tak při platbě v hotovosti.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966232.