Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Komunikace (zásilky, mail-systém, ...) - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Komunikace (zásilky, mail-systém, ...) - vyřešené úpravy
 • Kaskáda umožňuje z přílohy ve formátu ISDOC vytvořit fakturu přijatou  >>>

  Kaskáda umožňuje pohodlné vytvoření faktury přijaté z přílohy ve formátu ISDOC. Stačí v prohlížeči zásilky v plovoucím menu nad přílohou ISDOC spustit funkci Vytvořit přijatou fakturu importem ISDOC souboru.

 • Fakturu vydanou lze odeslat jako přílohu současně jak ve formátu PDF tak ISDOC  >>>

  V rámci zprovoznění ISDOC byla v prohlížeči kontaktu na kartě Další doplněna volba Posílat v emailu vedle PDF faktury i ISDOC.

  Pokud Váš odběratel vyžaduje zasílání faktury jak ve formátu PDF (čitelná podoba faktury), tak ve formátu ISDOC (pro elektronickou výměnu dat), zaškrtněte u daného aktéra výše uvedenou volbu. Program pak při odesílání PDF faktury prostřednictvím zásilky vloží navíc do přílohy automaticky i fakturu ve formátu ISDOC.

 • Je zcela přepracována práce se šablonami  >>>

  V konfiguraci druhů (datových tříd) na kartě Šablony je nově k dispozici voba Výchozí šab. zásilky.

  V dialogu "Zpracování expedice" u každého druhu objektu (DL, skladového dokladu a faktury) je doplněno tlačítko pro rychlé vytvoření zásilky. Při vytváření zásilky se nebude zobrazovat dialog s volbou předlohy, ale vytvoří se přímo nová zásilka ze šablony, která vyplývá z aplikační logiky.

  Zároveň je zcela přepracováno vyhodnocování výchozí a doporučené šablony. Více viz. samostatná kapitola Výchozí a doporučené šablony.

 • Jsou rozšířeny možnosti identifikace příchozích zásilek při jejich příjmu  >>>

  Na základě výsledků pokusů s příjmy emailů kaskádním přijímačem zásilek, jsme provedli několik vylepšení v programu.
  Jde o technické záležitosti, které zvyšují šance určit všechny adresáty příchozí zásilky.
  Především jde o situaci, kdy příjemci jsou uvedeni v tzv. slepé kopii a zásilky jsou na vašem poštovním serveru přeposílány z původní adresy příjemce do speciální schránky, kterou Kaskáda vybírá. Jde o simulaci tzv. doménového koše.

  Pokud máte podezření na chybné určování kaskádních příjemců, nebo se vám v Kaskádě vyskytují zásilky, které nebylo možné doručit adresátovi, ozvěte se nám.
  My případy prověříme a můžeme se pokusit problémy vyřešit, nebo vám dáme nějaké náměty, jak tyto problémy řešit (např. v součinnosti s vaším poskytovatelem poštovních serverů).

  Součástí této úpravy je i zvýraznění podkladu azurovou barvou v prohlížeči zásilky, kterou nebylo možné doručit.
  Příjemce nedoručitelných zásilek tak má větší šanci rozpoznat, že jde právě o nedoručitelnou zásilku.

 • Vrcholovému administrátorovi je v dialogu "Odstranit předchozí zásilky" umožněno násilné mazání zásilek  >>>

  V dialogu Odstranit předchozí zásilky je vrcholovému administrátorovi umožněno pomocí zaškrtávacího pole vynutit "násilné" mazání zásilek. Jde o stejnou funkčnost, kterou má k dispozici v menu Konfigurace / Provozní nastavení / Násilně mazat zásilky, ale zde je to víc "při ruce" pro jednorázové použití.

  Při otevření dialogu je zaškrtávací pole vždy přednastaveno podle provozního nastavení dotyčného uživatele, ten může stav pro danou chvíli změnit.

  Po zavření dialogu se každopádně chování programu vrátí do stejného stavu jako bylo při vstupu do dialogu, tedy do souladu s aktuálním provozním nastavením dotyčného uživatele (administrátora).

 • Je rozšířena funkčnost XML exportů v návaznosti na Kaskádní datové zprávy pro odesílání reportů FÚ a ČSSZ  >>>

  Tato úprava umožňuje

  • realizovat (volbou uživatele) XML export nejen do diskového souboru, ale také přímo do Kaskádního dokumentu,

  • dokument přitom bude mít automaticky nastaveno

   • název totožný s názvem realizovaného exportu, jak jej pojmenovali v definiční tabulce vývojáři, ke kterému je doplněna nějaká specifická informace (např. období pro které je export realizován, apod.)

   • aktéra (FÚ nebo ČSSZ)

   • vlastnící skupinu

   • datum účinnosti (podle období pro které je export realizován)

  • dokument bude automaticky propojen do určité složky nebo může být jen propojen s kontaktem (u mzdových exportů), uživatel jej tak může ponechat nebo později libovolně přemístit

  • dokument bude ihned po vytvoření možno pohodlně odeslat datovou zprávou


  Obecné benefity

  • XML exporty, které obvykle představují důležité reporty pro státní správu, jsou takto uchovány v databázi Kaskády, v příslušném kontextu, s jistotou řádného zálohování apod,

  • na XML exporty pak mohou přímo navazovat i odeslané datové zprávy

  • XML export, uchovaný v Kaskádě, umožňuje připojení komentářů, sdílení, avizování ...


  Uživatelské prostředí

  • Definice aktérů

   V globální konfiguraci na kartě Obecné / Výchozí objekty jsou pole pro určení

   • finančního úřadu (to je zde již dávno)

   • OSSZ - to je nové, program se pokusí kontakt inicializovat a doplnit ho, přesto po aktualizaci toto nastavení prověřte a v případě potřeby upravte.

  • Definice skupin pro nastavení vlastnictví

   XML reporty jsou data, která nejsou určena pro každého, především to platí u reportů ze mzdové agendy.

   Proto je důležité nastavit skupiny, které mají být použity při tvorbě příslušných dokumentů tak, aby dokumenty byly dostupné opravdu pouze pro oprávněné uživatele.

   Nastavení vlastnící skupiny provedete

   • pro reporty určené finančnímu úřadu: v konfiguraci účetnictví na první kartě vlevo dole (pole Vlastnící skupina pro XML exporty),

   • pro reporty ze mzdové agendy, určené OSSZ: v konfigurace mezd, na kartě Globální parametry, v dolní části (pole Skupina která bude vlastnit mzdové objekty).
    Zadání této vl. skupiny je povinné. Pokud není vyplněna, bude program tuto skupinu vynucovat při otvírání při otvírání modulu mzdy a při otvírání nového mzd. období.

   Přitom:

   • u DPH reportů program nastaví vlastnící skupinu z konfigurace a pokud v konfiguraci není vyplněna, tak nastaví domovskou skupinu uživatele, který export provádí

   • u mzdových reportů program nastaví vždy skupinu uvedenou v konfiguraci mezd

  • Složky účetních období

   Účetní období v Kaskádě nejsou Datovým objektem, ale ukazuje se, že je praktické mít automaticky k dispozici složku (databox), prezentující příslušné účetní období.

   Program složky automaticky vytvoří

   Automaticky se vytvoří nejen složky daného období, ale i několik podsložek, určených pro uspořádání důležitých dokladů a dokumentů daného roku.

   Kořen těchto složek se při aktualizaci

   • automaticky vytvoří ve stromě složek Databox / Sdílené / Účetní období,

   • zaregistruje se v Konfiguraci účetnictví, první karta vlevo dole, pole Kořen složek účetních období, přitom nastavení této kořenové složky smí upravovat pouze pracovník technické podpory.

   Tuto kořenovou složku může administrátor ve stromě složek přesunout někam jinam, podstatné je, aby zůstala "zaregistrovaná" v konfiguraci účetnictví.

  • Provedení exportu

   Samotné spuštění exportu se nijak nemění, vše zůstává na svých místech, v příslušných menu, ...

   Při spuštění exportu se však objeví nový dialog pro určení cílového prostoru :

   • Diskový soubor i Kaskádní dokument

   • Kaskádní dokument

   • Diskový soubor

   Třetí volba je tím, co zde bylo dosud jako jediná možnost.

   Doporučujeme nadále preferovat druhou volbu, především v situaci, kdy máte aktivovaný příjem a odesílání datových zpráv v Kaskádě.

   Kdy je vhodná která volba :

   • Diskový soubor i Kaskádní dokument
    Tuto volbu použijte v případě, kdy chcete exportovaná data uchovat v Kaskádě, ale zároveň chcete třeba na nějakém portálu ověřit jejich konzistenci - k tomu potřebujete mít pro vložení na portál data "venku z Kaskády"

   • Kaskádní dokument
    Tuto volbu použijte v případě, kdy chcete exportovaná data uchovat v Kaskádě a nepotřebujete s nimi nijak pracovat "venku, mimo Kaskádu", stačí vám např. z Kaskády odeslat XML dokument prostřednictvím datové zprávy apod..

   • Diskový soubor Tuto volbu použijte v případě, kdy NEchcete exportovaná data uchovat v Kaskádě.

 • Je usnadněno mazání avíz od zrušených uživatelů  >>>

  Doposud:

  Program nedovolil mazání avíz na které byla vyžadována nějaká odezva (ne/beru na vědomí apod.) a to i v případě, že uživatel, který avízo odeslal byl již zrušen.

  Nyní:

  Program nebude u avíz, kde odesílatel avíza již není uživatelem, vyžadovat odezvu (stejně by ji nikdo nedostal). Takové avízo bude možno přímo smazat.

  Vedlejším efektem této úpravy je i usnadnění dávkového mazání avíz, která dříve vytvořil uživatel, který již nyní uživatelem není.

 • U nabídky šablon datových zpráv akceptuje nyní program aktéra (cílovou adresu)  >>>

  Dosud:

  Bez ohledu na to, komu je datová zpráva určena, program nabídl při jejím vytváření všechny existující šablony datových zpráv, i když některé z nich mohly mít určeného příjemce a tedy byly v dané situaci nepotřebné.

  Nyní

  Vzhledem k tomu, že datová zpráva má vždy pouze jedinou cílovou adresu a ta je uživatelem zvolena hned v první fázi tvorby DZ, lze nabídku šablon omezit.

  Program v nabídce šablon uvede pouze ty, které

  • nemají cílovou adresu vůbec zadanou
  • nebo je cílová adresa shodná s tou, pro kterou je DZ vytvářena.
 • Datové zprávy lze nyní odesílat z libovolného druhu prohlížeče  >>>

  DOSUD:

  Volba "Nová datová zpráva" byla ve všech prohlížečích, kromě prohlížeče kontaktu, nedostupná bez ohledu na to, zda aktér zobrazeného objektu má/nemá určenou adresu datové schránky.

  DÁLE:

  Datovou zprávu lze odeslat aktérovi libovolného objektu, z libovolného prohlížeče, pokud aktér zobrazeného objektu má určenou adresu datové schránky.

  Tato funkčnost se typicky hodí především z prohlížeče dokumentu, například XML dokument z přiznání k DPH lze jednoduše odeslat na FÚ. Možností je však mnohem více.

 • Je provedeno drobné doladění v inicializaci odesílatele u datové zprávy  >>>

  Doposud:

  V situaci, kdy uživatel, který NENÍ členem distribučního seznamu "Datová schránka", vytvořil datovou zprávu, tak

  • neobsahovala adresu odesílatele (vyplývá to z aplikace přístupových práv a je to v pořádku)

  • když tuto zprávu chtěl uživatel, který JE členem distribučního seznamu "Datová schránka" upravit a odeslat, program mu neumožnil nastavit adresu odesílatele, což je chyba.

  Nadále:

  Uživatel, který není členem distribučního seznamu "Datová schránka"

  • nadále může vytvářet nové datové zprávy,

  • nadále se při tvorbě této zásilky nevyplní odesílatel,

  • tuto zprávu však může avizovat uživateli, který je členem tohoto distribučního seznamu k odeslání.

  Uživateli, který je členem distribučního seznamu "Datová schránka" pak program při editaci této datové zprávy zobrazí dotaz, zda přebírá danou datovou zprávu do svého vlastnictví. Pokud zvolí

  • ANO - bude mít možnost odesílatele upřesnit,

  • NE, bude moci upravovat pouze její obsah.

 • V konfiguraci lze nově rozhodnout o tom, zda má/nemá být příchozí datové zprávě nastaveno skupinové vlastnictví  >>>

  Příchozím datovým zprávám program doposud nastavoval skupinové vlastnictví podle naprosto stejných pravidel jako příchozím e-mailům.

  Pro některé uživatele to mohlo být nepříjemné, protože chtěli, aby příchozí datové zprávy neměly žádné skupinové vlastnictví, tedy aby byly najisto viditelné pouze členům distribučního seznamu, který představuje příslušnou datovou schránku.

  V konfiguraci mail-systému byla proto zavedena nová volba Příchozím DZ nastavovat skup.vlastnictví stejně jako jiným zásilkám. Nastavení této volby administrátor rozhodne, jak se má program k příchozím datovým zprávám z pohledu skupinového vlastnictví zachovat. Ve výchozím stavu je nastaveno ANO, tzn. že program bude skupinové vlastnictví nastavovat stejně jako dosud.

 • Je vylepšeno chování přijímače zásilek během zpracování automatických importů  >>>

  Dříve, pokud došlo k chybě při zpracování importu, pak

  • bylo přerušeno načítání dalších souborů v rámci tohoto importu
  • bylo přerušeno i zpracování dalších typů importů,
  • v okně přijímače zásilky na serveru byla zobrazována informace o chybě,
  • tato informace byla zapisována i do logu přijímače zásilek,

  Všechny tyto akce byly cyklicky opakovány v intervalech, které jsou definovány pro výběr poštovních schránek, ale administrátor se aktivně od systému nedozvěděl, že k nějakému problému došlo a že je nutné nějaký problém řešit.
  Jediná šance byla, pravidelně kontrolovat stav přijímače a monitorovat případné chybové zprávy v jeho logu.

  Nově je program upraven tak, že při výskytu chyby

  • je přerušeno zpracování pouze toho jednoho importu s výskytem chyby
  • není přerušeno zpracování dalšího souboru v rámci stejného importu
  • není přerušeno zpracování ani případných dalších typů importu
  • chybová zpráva je zapsána do příslušného logu (pouze 1x)
  • importovaný soubor, při kterém došlo k chybě, je přesunut do podadresáře "Problem" pro pozdější kontrolu a aby v příštím cyklu přijímače nebyl tento soubor opět uchopen a zpracováván
  • uživatel nastavený pro příjem informací o chybách automatiky je o problému aktivně informován formou avíza
 • Je upraveno chování programu při automatickém vkládání podpisu do zásilek  >>>

  Doposud:

  pokud měl uživatel zapnuté automatické vkládání podpisu do zásilky, tak se podpis vložil do nové zásilky nebo odpovědi na zásilku vždy (buď na místo zástupného symbolu při použití šablony, nebo na konec textu).

  Nyní:

  podpis do zásilky program vloží také vždy s výjimkou situace, kdy je pro novou zásilku nebo při odpovědi na zásilku použita šablona a v ní nefiguruje zástupný symbol %KaskPodpis (v takovém případě se předpokládá, že uživatel opravdu podpis vložit nechce, např. z toho důvodu, že má v šabloně všeobecný podpis platný pro všechny).

  V případě, že v šabloně parametr %KaskPodpis není definovaný nebo není volba Automaticky vkládat podpis při psaní nové/odpovědi na zásilky zaškrtnutá, pak program žádný podpis do zásilky nevloží a je na uživateli, aby ho do konkrétního místa v zásilce vložil ručně (klávesovou zkratkou <Ctrl+Alt+J>).

 • Je umožněno pozastavit příjem datových schránek po nějakou dobu  >>>

  V prohlížeči distribučního seznamu typu "Datová schránka" je v boxu Identifikace nově k dispozici zaškrtávací pole "Aktivní".

  Toto nastavení umožňuje pozastavit výběr datových schránek po nějakou dobu, typicky po dobu dovolené, kdy není žádoucí, aby se schránka vybírala a začal tak běžet čas na reakci na zprávu od jejího doručení.

  Přijímač zásilek na změnu tohoto nastavení reaguje okamžitě, bez nutnosti restartu přijímače zásilek.

  Toto nastavení nemá žádný vliv na odesílání datových zpráv.

 • Bylo realizováno několik vylepšení v oblasti (nejen) HTML emailů v Kaskádě  >>>

  Realizace této úpravy započala jako poměrně malá úprava v chování Kaskády a jejího HTML editoru v jistých specifických situacích.

  Cílem bylo vylepšit formátování především odpovědí na zásilky. Zároveň s tím by se zlepšilo i samotné psaní prvotní zásilky.

  Řešili jsme:

  • Způsob definice těla HTML zásilky
   Podle něj HTML editor používaný v Kaskádě přebírá formátování dalších odstavců po stisku Enter.
   Umožnili jsme uživateli definovat tento styl těla zásilky v nastavení uživatele.
   Více viz. Formátování textu v internetových zásilkách

  • Možnost definovat podobu HTML podpisu
   Tento podpis se vkládá do zásilek v předem definovaném HTML formátu
   Za tímto účelem jsme upravili dialog "Podpisy a formát HTML zásilky", ve kterém je možné definovat tento podpis (grafickou i obsahovou podobu podpisu vč. případných vložených obrázků).
   Více viz. kapitola Podpisy

  • Možnost automatického vložení podpisu do zásilky (pro libovolný formát)
   Jde o nastavení v užvatelských preferencích, které umožňuje automaticky vkládat podpis do nové zásilky.
   Nově vytvářená zásilka, nebo odpověď na zásilku tak již od začátku bude obsahovat podpis. Který podpis bude použit závisí na formátu zásilky.

  • Změna formátování odpovědi na HTML zásilku
   Nově je doplněna citace původního textu zásilky o svislou podélnou čáru.
   S pomocí tohoto zvýraznění je tak snazší orientace ve zřetězených odpovědích.

  Následně, během testování a různých pokusů s různými poštovními klienty na druhé straně, jsme dospěli k názoru, že toto všechno nestačí a že existují situace, které i po všech vylepšeních, které jsme dosud provedli, vedou k ne zcela správnému formátování výsledného HTML textu, resp. k nedodržení formátu písma, které bylo uživatelem zvoleno na začátku psaní, nebo přišlo ze šablony. Rozhodli jsme se tedy provést podstatně hlubší zásahy v této oblasti.

  Výsledkem této úpravy nakonec, kromě výše uvedeného, je také

  • kompletní přeprogramování skládačky jednotlivých HTML dílů zásilky a předávání do HTML editoru

  • změna použití textu ze zvolené šablony a to i v případě odpovědi s využitím šablony

  • zavedení definice stylu písma i do tagu <body> nejen do definice prvního odstavce

  • zrušení definice css stylu v sekci <head> a odvolávání se na něj v samotném textu zprávy

  • možnost definice výchozího stylu a velikosti písma v uživatelských preferencích

  • možnost použít zástupný symbol pro podpis v šabloně

  Uživateli znalému HTML jazyka je z výše uvedeného zřejmé, že našimi úpravami došlo k výrazné změně podoby HTML zásilky, která je v Kaskádě tvořena za využití jádra HTML editoru z Internet Exploreru.

  Z důvodu těchto změn, které jsou změnami k lepšímu, důrazně doporučujeme provést úpravu všech vámi používaných šablon HTML zásilek.
  Pokud tuto úpravu neprovedete, budou zásilky odesílány stále ve stejném formátování jako dosud, protože bude důsledně převzat jejich obsah vč. formátování. Při úpravě šablon vám doporučujeme dodržet určitý níže popsaný Postup, kterým provést změnu formátování v šablonách.

  Doporučená nastavení a postup, kterým provést změnu formátování v šablonách

  Popsat zde konkrétní a přesný postup není možné z důvodu košatosti tohoto problému. Co tu můžeme popsat je doporučení sledu jednotlivých akcí a způsob řešení jednotlivých situací.

  • Písmo - font a velikost

   Nejjednodušší je ponechat výchozí nastavení Kaskády a nedělat nic. Nastaveno je písmo Arial z rodiny bezpatkových písem o velikosti small t.j. asi 13px.

   Pokud však velmi toužíte po používání nějakého jiného fontu a/nebo velikosti písma, pak zvažte, zda to chcete definovat

   POZOR: pokud v uživatelských preferencích změníte typ a/nebo velikost písma, je nutné restartovat Kaskádu.

   Definici tohoto výchozího písma a fontu Kaskáda používá při inicializaci stylů v HTML kódu.

  • Formát (obsah a vzhled) podpisu zásilek

   Nejjednodušší je obsah podpisu neřešit, program si v takovém případě sestaví podpis automaticky.
   Určitě doporučujeme nejprve zjistit, jak ten automaticky sestavený podpis vypadá, pokud se nelíbí a/nebo neobsahuje informace podle vašich představ, pak ho řešte po svém.

   Když se rozhodnete jít vlastní cestou, pak ho také musíte definovat a zadat v příslušném místě programu.

  • Automatické vkládání podpisu do zásilek

   Zvažte nastavení automatického vkládání podpisů do zásilek, případně proveďte příslušné nastavení.

   Na základě tohoto rozhodnutí pak budete do šablon vkládat buď zástupný symbol pro podpis, nebo rovnou celý podpis, nebo necháte šablonu zásilky bez podpisu.

  • Úpravy HTML šablon

   Pokud chcete novou funkčnost použít, je nutno VŠECHNY šablony zásilek, které jsou v HTML formátu, přeformátovat.

   Předpokládáme, že budete chtít zachovat původní grafickou podobu této šablony. Aby se vám při formátování lépe pracovalo, je dobré mít možnost podívat se na minulý stav a podle něj upravovat současný stav šablony.
   Naše tipy na postup:

   • Tip 1:

    • ze současné šablony vytvořte koncept zásilky (novou zásilku),

    • jděte do konfigurace druhů a tříd (za použití klávesové zkratky Ctrl kvůli možnosti přepínat se mezi šablonou a konceptem) a otevřete příslušnou šablonu,

    • šablonu upravte dle níže uvedeného postupu a uložte ji,

    • porovnejte výslednou podobu s původním tvarem uchovaným v konceptu,

    • po provedení úprav stávající šablony koncept smažte

   • Tip 2:

    • ze současné šablony vytvořte novou zásilku a odešlete ji např. na svůj email na některé z freemailových služeb, nebo někomu z kolegů v rámci Kaskády,

    • jděte do konfigurace druhů a tříd a otevřete příslušnou šablonu,

    • šablonu upravte dle níže uvedeného postupu a uložte ji

    • porovnejte výslednou podobu s původním tvarem uchovaným v odeslané zásilce

   Postup úpravy samotné šablony

   • Otevřte prohlížeč příslušné šablony (viz. výše) a uveďte ji do editačního režimu

   • Přepněte se na kartu Možnosti a zde proveďte

    • přepnutí "Formátu textu" na hodnotu "Prostý" (tím se ztrácí dosavadní HTML-formátování a je zde prostý text),

    • následně přepnutí "Formátu textu" zpět na hodnotu "Formát HTML"

   • Přepněte se na první kartu Zásilka

   • Pomocí možností HTML editoru (či klávesových zkratek) proveďte naformátování textu do dřívější podoby
    Doporučujeme začínat od začátku textu, ne někde od prostředka.
    Výsledek vašeho formátování porovnejte s uchovaným původním tvarem.

   • Pokud máte zapnuté automatické vkládání podpisu a chcete mít zásilky podepsané vždy konkrétním uživatelem, pak v textu ponechejte zástupný symbol "%KaskPodpis", který ve skutečné zásilce bude nahrazen podpisem konkrétního uživatele.
    Pokud máte zapnuté automatické vkládání podpisu a přitom chcete mít v této konkrétní šabloně nějaký specifický podpis, neadresný, společný pro všechny, pak tento zástupný symbol smažte a do textu šablony podpis doplňte. Stejně tak tento symbol můžete smazat i v situaci, kdy máte automatické vkládání podpisu vypnuté a nehodláte ho v budoucnosti používat.

   • Vámi provedené změny uložte.

   Pokud chcete změnit formát prázdné zásilky, můžete místo přepínání formátu využít funkčnosti nového tlačítka "Reset" přímo v HTML editoru na první kartě Zásilka.
   Tlačítko provede totéž, co přepnutí formátů, kromě přenosu textu, který je v zásilce (ten bude smazán). Na smazání textu vás ale program upozorní.

 • Je odstraněn problém s nemožností odpovědět na některé HTML zásilky  >>>

  Někteří e-mailoví klienti do těla HTML zásilky vkládají (ať už úmyslně nebo neúmyslně) specifický parametr tagu, který ostatním klientům brání v odpovědi na danou zásilku.

  V Kaskádě proto tento parametr ignorujeme a při vytváření odpovědi na HTML zásilku ho z těla zásilky mažeme, aby nedošlo ke stejnému problému u jiných klientů, kteří s tím nepočítají.

 • Je vytvořeno rozhraní pro rozbor zásilek s ohledem na expirace, otevření objektu, velikosti, ...  >>>

  Pro vrcholového administrátora je v modulu Agenda pod uzlem Komunikace k dispozici speciální druh složky Rozbory zásilek.

  Jde o prostor, kde si snadno udělá představu o zásilkách, které jsou uložené v databázi s možností různorodého filtrování a třídění.

 • V prohlížeči zásilky se nyní lépe rozlišuje stav, kdy zásilka čeká na odeslání  >>>

  Doposud nebyla zásilka která čekala na odeslání nijak rozlišena a tvářila se jako odeslaná.
  Jde o zásilky, které ještě nebyly odeslány do internetu z důvodu neběžícího odesílače zásilek, nebo proto, že byl u dané zásilky v kartě Možnosti nastaven datum a čas odeslání zásilky a tento čas ještě nenastal.

  Nyní je hlavička takové zásilky zvýrazněna ostře žlutou barvou a u datumu odeslání je text <čeká na odeslání>.

 • Je opravena chyba při ukládání přílohy zásilky  >>>

  V situaci, kdy chtěl uživatel uložit přílohu jako objekt (dokument) Kaskády v dialogu "Přílohy zásilky", program zobrazil chybu "Nelze pokračovat, není obsluha FOnCreateKaskObj".
  Možným řešením (na druhou stranu i rychlejším a obvyklejším) bylo uložit přílohu pomocí stejné volby v plovoucím menu přímo nad přílohou.

  Chyba je nyní opravena, přílohu lze ukládat i prostřednictvím dialogu "Přílohy zásilky".

 • Rozšíření možností ovlivnit množinu zásilek mazaných při nočním úklidu  >>>

  Ochrana avizovaných zásilek proti smazání při nočním úklidu

  Doposud se při nočním úklidu zásilky, u kterých existovalo jakékoliv avízo, v žádném případě automaticky nesmazaly. Platilo to jak pro avíza tvořená automaticky při příchodu zásilek z internetu, tak uvnitř firmy, avíza tvořená uživateli i s nějakým komentářem apod.

  Nyní

  • Avíza, u který je očekávaná odezva nebo obsahují nějaký text, blokují proti automatickému mazání vždy, nelze to nijak ovlivnivnit konfigurací.

  • U ostatních avíz (tj. bez odezvy nebo bez textu) záleží na nastavení údaje Avíza bez odezvy a/nebo textu mají také bránit automatickému smazání v konfiguraci mail-systému.

   • pokud je volba zaškrtnuta, pak zabrání automatickému smazání,
   • pokud není volba zaškrtnuta, pak nezabrání automatickému smazní.

  Ochrana zásilek dle atributu "Oblast činnosti" proti smazání při nočním úklidu

  Doposud nebyla pro zásilky, kterým vypršela jejich expirace, nijak zohledňována "oblast činnosti" v rámci mazání při nočním úklidu.

  V praxi se ukazuje potřeba, chránit některé zásilky proti úplnému odstranění zásilky z databáze navzdory pravidlům expirací, v závislosti na nastavení atributu Oblast činnosti. Typickým případem mohou být například zásilky označené jako "Obchodní příležitost".

  Nastavit požadavek takové ochrany může vrcholový administrátor nebo administrátor šablon v malém číselníku "Oblast činnosti" (u druhu "Libovolný objekt") u jednotlivých položek (typů), které chtějí chránit proti automatickému smazání. Provedou to tak, že u příslušné položky číselníku zapíší hodnotu 1 do pole Tag (int).

  Zásilky s nastavenou oblastí činnosti, která je takto "ocejchována", se pak při nočním úklidu nesmažou. Je na uživateli, aby je případně smazal ručně nebo změnil oblast činnosti a ponechal vše na následném nočním úklidu.

  Všechny podmínky nutné k odstranění zásilky z databáze při nočním úklidu jsou uvedené v kapitole Zánik (odstranění) zásilky.

<< začátek | < předchozí | 1/3 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948747.