Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Složky - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Složky - vyřešené úpravy
 • Vylepšení práce s "Uživatelsky definovaným pořadím složek ve stromě"  >>>

  Podsložky pod libovolnou složkou ve stromě mohou být zobrazeny v setřídění

  • automatickém = abecedním
  • uživatelsky definovaném

  Tento režim zobrazení lze nastavit v každé jednotlivé složce, bude platit pro její podsložky, výchozí stav je automatické (abecední) setřídění.

  Tato úprava se týká pouze a jedině "druhého režimu", t.j. uživatelského setřídění, kde program uživateli nabízí v dolní části stromu tlačítka pro posuv složek nahoru/dolů.

  V tomto režimu dosud mohlo za určitých okolností docházet k poněkud zmatečnému chování programu, souviselo to se zobrazením matričních složek, složek propojených do daného místa sdílením (namísto přímé hierarchické podřízenosti), ....

  Program byl proto doladěn a vylepšen a to jak technologicky (to uživatel přímo nepozná) tak i v uživatelské obsluze :

  • složky jsou zobrazeny v následujícím pořadí

   • běžné složky zařazené "přímo" (vytvořené "v tomto místě")

   • matriční složky, t.j. složky dodané s programem a zobrazené modrým písmem, zařazené "přímo" (vytvořené "v tomto místě")

   • složky propojené do daného místa sdílením

  • v rámci každé z těchto tří skupin může uživatel ovlivňovat pořadí, t.j. posouvat nahoru/dolů

  • kromě posouvání po jedné pozici (dosud to byla jediná možnost) lze

   • posouvat s větším krokem a to vždy o 5 pozic - podržením klávesy <Shift> při kliknutí na tlačítko nahoru/dolů

   • posunout úplně na začátek/konec (dané skupiny) - podržením klávesy <Ctrl> při kliknutí na tlačítko nahoru/dolů

  • funkce "Kontrola integrity" v rámci libovolné složky řeší lépe konsolidaci pořadí jejích podsložek, s ohledem na výše popsaná pravidla

  • program nyní brání zbytečnému sdílení složek, kdy se někdo snaží složku nabídnutou ke sdílení zařadit do místa, ve které již umístěna je (na základě hierarchické struktury)

 • Ve složce Obchodní příležitosti lze nyní filtrovat kontakty také podle regionu  >>>

  Ve složce Obchodní příležitosti byl doplněn filtr na region. To se může hodit obchodníkům v situaci, kdy potřebují oslovit kontakty z určitého kraje, okresu, apod.
  Jde o stejnou filtrovací funkci, jaká je použita ve standardním filtrovacím panelu pro Kontakty.

 • Jsou vylepšena pravidla pro oprávnění k přesunům složek v rámci stromu složek  >>>

  V rámci této úpravy jde o zjednodušení pravidel, použitých pro povolení/zakázání přesunů složek se stromě složek, ale také o to, pod kterými složkami může uživatel vytvářet nové podsložky.

  Do aplikace jsou promítnuta následující pravidla

  • Povolení/zakázání tažení nějaké složky

  • Povolení/zakázání umístění pod nějakou otcovskou složku

   Tato kontrola je provedena jak při přesunu na nové místo, tak při vytváření nové složky pod nějakou jinou, již existující.
   Musí platit, že k otcovské složce musí mít uživatel právo editace.

 • V uzlu Start je k dispozici nová karta Moje kontrolní složky  >>>

  V této kartě se zobrazuje seznam složek, které má přihlášený uživatel označené pro zobrazení při každodenních kontrolách.

  Tato nová karta poskytuje pro práci s příslušnými složkami jiné možnosti. Na rozdíl od postupného zobrazení jednotlivých složek při prvním spuštění Kaskády v daném dni, zde je jejich přehledný seznam a uživatel si může pohodlně otevřít pouze tu složku, kterou potřebuje. Zároveň vidí, které všechny složky má pro každodenní kontroly označené.

 • V prohlížečích složek se nyní karta "Webové rozhraní" a karta "Obrazové vyjádření této složky pro KaskRS" skrývá, pokud není nutná  >>>

  V prohlížečích složek je k dispozici karta Webové rozhraní a karta Obrazové vyjádření této složky pro KaskRS, kde lze nastavit určité vlastnosti potřebné v případě že složka figuruje někde ve webovém prostoru. Obzvlášť u Databoxu, kde v poslední době přibylo několik karet, je těch karet až dost, přitom ty dvě (výše zmíněné) jsou většinou nepotřebné.

  Výše uvedené karty jsou nyní skryté, uživatel má možnost zaškrtnutím boxu v první kartě prohlížeče jejich zobrazení vyvolat, pokud je skutečně potřebuje. Kromě toho se karta Obrazové vyjádření této složky pro KaskRS přestěhovala do nižší úrovně, je podkartou karty Webové rozhraní.

 • V Globální konfiguraci lze nastavit viditelnost některých složek objednávek od zákazníků  >>>

  Kvůli zamezení velkému a zbytečnému zatížení SQL serveru, lze nyní vypnout zobrazení "složek", které zobrazují všechny Objednávky od zákazníků, které jsou nezávazné / vyřízené / stornované.
  Výchozí stav po aktualizaci Kaskády bude takový, že zobrazení je vypnuto. Ve firmách, kde problém zatížení SQL serveru není (zakázek není velké množství) a kde je potřeba dané složky používat, může administrátor zobrazení zapnout - viz. dále.

  V Gobální konfiguraci může administrátor pro celou firmu nastavit tři nové uživatelské preference, které rozhodují o viditelnosti těchto složek. Tyto tři preference jsou stále uzamknuty a tak není umožněno běžným uživatelům toto nastavení změnit v rámci svých uživatelských preferencí. Tyto preference se chovají jako kterýkoliv jiný konfigurační údaj, který také platí pro všechny.

  Jde o tuto sadu preferencí, které jsou dostupné v uzlu "Agenda" / "Strom složek - objednávky od zákazníků"

  • Zobrazit uzel "Obj.od zák - nezávazné"
  • Zobrazit uzel "Obj.od zák - vyřízené"
  • Zobrazit uzel "Obj.od zák - stornované"
 • Byly změněny pravidla pro povinné zařazování některých druhů objektů do složek  >>>

  Při zakládání dokladových složek typu Intrastat nebo Dodávka není vynucováno a ani nabízeno zařazení do nějaké nadřazené složky ve stromě. Tyto druhy složek jsou ve stromě zobrazeny svým specifickým způsobem bez nutnosti jejich fyzického zařazení.

  Při vytváření nových šablon druhu Složka a všech jejích poddruhů, je dialog pro zařazení do stromu sice zobrazen, lze jej však opustit bez toho, aby byla vybrána nějaká nadřazená složka a v ukládání šablony Kaskáda pokračuje.
  Dosud bylo ukládání šablony přerušeno a každá šablona složky tak povinně byla zařazena do nějaké nadřazené složky ve stromě.

 • V prohlížeči Složky na kartě "Dodávka" přibylo zobrazení celkové hmotnosti netto a brutto  >>>

  V prohlížeči Složky dokladů na kartě Dodávka jsou nyní nově zobrazeny údaje se součtem hmotností všech řádků ze všech dodacích listů, které jsou zařazeny do dané složky (dodávky).
  Jsou zde zobrazeny celkové hmotnosti Brutto a Netto, což umožní např. lepší plánování a objednávávní dopravy.

 • Ve stromě složek je nyní zobrazen celý název složky  >>>

  Doposud byl ve stromě složek zobrazován pouze zkrácený název složky (prvních 64 znaků).
  Nově je ve stromě složek zobrazován plný název dané složky.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948846.