Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Bankovní výpisy, platební příkazy - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Bankovní výpisy, platební příkazy - vyřešené úpravy
 • Kaskáda podporuje nový druh importu bankovního výpisu  >>>

  Kaskáda nyní umí zpracovat bankovní výpis ve formátu XML dle popisu České bankovní asociace, což je jednotný národní standard pro elektronické výpisy z účtů vyvinutý pod záštitou České bankovní asociace ve snaze sjednotit používané formáty jednotlivých bank.

  Používání tohoto formátu bankami však není nikterak legislativně nařízeno. Pouze ho ČBA doporučuje jako všestraně výhodný, neboť univerzální formát, používaný napříč bankami, snižuje náklady a náročnost přechodů od jedné banky ke druhé a minimalizuje nutnost upravovat SW.

  Na rozdíl od některých jiných formátů výpisů, tento obsahuje informace, které se v jiných formátech nevyskytují.

  • Kaskáda tyto některé textové informace využívá a zobrazuje je uživateli v nově vytvořeném poli "Poznámka" na kartě Importovaná data.

  • Zde zobrazené údaje mohou pomoci v dohledání plateb, které se nepodařilo automaticky napárovat na doklady.

 • Jsou upraveny SWIFT kódy českých a slovenských bank  >>>

  Ze swift kódů byly odstraněny poslední tři znaky "XXX"

  Doposud swift kód bank dodávaných spolu s instalací Kaskády obsahoval na konci (poslední tři místa) znaky "XXX". Poslední 3 znaky mohou banky využít pro upřesnění svých poboček apod. V praxi, alespoň u současných bank, se však toto rozlišování nevyužívá.

  V Kaskádě jsme v době zavádění číselníku bank použili swift kódy včetně možného doplnění kódu pomocí "XXX" na plný počet 11 znaků a až dosud s tím nebyly žádné problémy.
  Podle vyjádření ČNB doplnění posledních tří míst swift kódu písmeny "XXX" může v některých případech být problematické, záleží na použitých systémech. Problémy mohou nastat především při elektronické výměně dat platebních dokladů.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme se rozhodli převést dosavadní SWIFT kódy bank do stavu bez "XXX" na posledních třech místech kódu.
  Žádný dopad na dosavadní chování Kaskády tato úprava nemá.

 • Je provedena oprava inicializace řádku bankovního výpisu  >>>

  Úprava se týká opravy inicializace řádku bankovního výpisu, který

  • vzniká zpracováním nezpracovaného řádku z importovaných dat,

  • míří na fakturu v měně, která neodpovídá měně bankovního účtu.

  Dříve byl řádek chybně v měně výpisu, bez možnosti zadání přepočtového kurzu.


  Program nyní správně otevře předvyplněný prohlížeč řádku bankovního výpisu, kde

  • před zobrazením tohoto řádku program zobrazí malý dialog pro upřesnění částky v měně faktury, která byla stržená z bankovního účtu pro výpočet přepočtového kurzu v řádku.

  • ve spodní části je prostor pro zadání/úpravu přepočtového kurzu.

  • operativní měna takového řádku je měna faktury.

 • Během importu obsahu bankovního výpisu je nově doplněna kontrola čísla bankovního účtu  >>>

  Při importu obsahu bankovního výpisu (z bankovního SW) nyní program kontroluje, zda číslo vlastního bankovního účtu v importovaném souboru odpovídá číslu bankovnímu účtu v Kaskádě, ke kterému je výpis importován.

  Účelem této kontroly je ochrana proti možnému omylu uživatele, k importu nesprávných dat.

  Pokud program zjistí rozdíl, zobrazí příslušné chybové hlášení a import neprovede.

 • Byla upravena struktura souboru exportovaného příkazu k úhradě pro UniCredit bank  >>>

  Po aktualizaci systému v UniCredit bank se změnily jejich požadavky na strukturu dat importovaných z ekonomických systémů, soubor exportovaný z Kaskády přestal být použitelný. Vykazoval drobné odchylky, které neumožňovaly jeho načtení a zpracování systémem.

  Odchylky byly odstraněny a soubor s příkazem k úhradě ve formátu Multicash je již v souladu se specifikací banky.

 • Bylo umožněno účtovat na složky v dokladech, kde to dosud nešlo  >>>

  Do prohlížečů řádků některých druhů dokladů bylo doplněno editační pole pro zadání odkazu na složku, na konto které má být účetní operace zaúčtována. Jde o tyto prohlížeče řádku dokladů

  • řádek bankovního výpisu
  • řádek pokladního dokladu
  • prohlížeč jednořádkového pokladního dokladu
 • V kartě Obsah u bankovního výpisu je nová volba "Vytvořit řádky dle K-schránky"  >>>

  Typický případ, kdy lze tuto volbu použít, je např.zpracování výpisu s došlou souhrnnou platbou za úhrady vydaných faktur při platbách kartou.

  • Ve výpisu figuruje jeden řádek se souhrnnou platbou za více faktur, obvykle to budou faktury hrazené kartou v některém z minulých dní.

  • Uživatel vyhledá příslušné faktury, třeba ve vyhledávači nebo v modulu Doklady nebo v nějaké vyhledávací složce, použitím klávesy <Ctrl+K> je vloží do K-schránky.

  • V obsahu bankovního výpisu vyvolá z plovoucího menu funkci Vytvořit řádky dle K-schránky.

  • Zobrazí se dialog, informující o počtu dokladů v K-schránce a o celkové částce "k úhradě".

  • Po ověření těchto údajů uživatel dialog potvrdí a program automaticky vytvoří řádky, párované na jednotlivé doklady, uhrazující je "na nulu".

  Uvedená funkčnost má svá omezení:

  • činnost v plovoucím menu je dostupná pouze v prohlížeči bankovního výpisu v národní měně,

  • z K-schránky jsou zpracovány pouze faktury vydané a faktury přijaté,

  • z K-schránky jsou zpracovány pouze doklady v národní měně,

  • ostatní druhy dokladů a doklady v jiných měnách, než v národní, jsou ignorovány.

 • Je umožněn opakovaný import obsahu bankovního výpisu i v situaci, kdy je v obsahu bankovního výpisu zadán nějaký obsah  >>>

  Dosud bylo možné provádět import obsahu bankovního výpisu jen v situaci, kdy v bankovním výpise nebyl žádný obsah. Jako importní metoda byla použita ta, která je zadána v prohlížeči bankovního účtu a nešlo zvolit jinou.
  Nyní je umožněn import i v situaci, kdy je již zadán nějaký obsah, např. po předchozím provedení importu bankovního výpisu a provést jím doplnění o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji (např. rozpis hromadné platby).
  Opakovaný import je možný provést volbou v menu Soubor / Import obsahu spolu se stisknutou klávesou Ctrl.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948700.