Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Bankovní výpisy, platební příkazy - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Bankovní výpisy, platební příkazy - vyřešené úpravy
 • Je provedena oprava inicializace řádku bankovního výpisu  >>>

  Úprava se týká opravy inicializace řádku bankovního výpisu, který

  • vzniká zpracováním nezpracovaného řádku z importovaných dat,

  • míří na fakturu v měně, která neodpovídá měně bankovního účtu.

  Dříve byl řádek chybně v měně výpisu, bez možnosti zadání přepočtového kurzu.


  Program nyní správně otevře předvyplněný prohlížeč řádku bankovního výpisu, kde

  • před zobrazením tohoto řádku program zobrazí malý dialog pro upřesnění částky v měně faktury, která byla stržená z bankovního účtu pro výpočet přepočtového kurzu v řádku.

  • ve spodní části je prostor pro zadání/úpravu přepočtového kurzu.

  • operativní měna takového řádku je měna faktury.

 • Během importu obsahu bankovního výpisu je nově doplněna kontrola čísla bankovního účtu  >>>

  Při importu obsahu bankovního výpisu (z bankovního SW) nyní program kontroluje, zda číslo vlastního bankovního účtu v importovaném souboru odpovídá číslu bankovnímu účtu v Kaskádě, ke kterému je výpis importován.

  Účelem této kontroly je ochrana proti možnému omylu uživatele, k importu nesprávných dat.

  Pokud program zjistí rozdíl, zobrazí příslušné chybové hlášení a import neprovede.

 • Byla upravena struktura souboru exportovaného příkazu k úhradě pro UniCredit bank  >>>

  Po aktualizaci systému v UniCredit bank se změnily jejich požadavky na strukturu dat importovaných z ekonomických systémů, soubor exportovaný z Kaskády přestal být použitelný. Vykazoval drobné odchylky, které neumožňovaly jeho načtení a zpracování systémem.

  Odchylky byly odstraněny a soubor s příkazem k úhradě ve formátu Multicash je již v souladu se specifikací banky.

 • Bylo umožněno účtovat na složky v dokladech, kde to dosud nešlo  >>>

  Do prohlížečů řádků některých druhů dokladů bylo doplněno editační pole pro zadání odkazu na složku, na konto které má být účetní operace zaúčtována. Jde o tyto prohlížeče řádku dokladů

  • řádek bankovního výpisu
  • řádek pokladního dokladu
  • prohlížeč jednořádkového pokladního dokladu
 • V kartě Obsah u bankovního výpisu je nová volba "Vytvořit řádky dle K-schránky"  >>>

  Typický případ, kdy lze tuto volbu použít, je např.zpracování výpisu s došlou souhrnnou platbou za úhrady vydaných faktur při platbách kartou.

  • Ve výpisu figuruje jeden řádek se souhrnnou platbou za více faktur, obvykle to budou faktury hrazené kartou v některém z minulých dní.

  • Uživatel vyhledá příslušné faktury, třeba ve vyhledávači nebo v modulu Doklady nebo v nějaké vyhledávací složce, použitím klávesy <Ctrl+K> je vloží do K-schránky.

  • V obsahu bankovního výpisu vyvolá z plovoucího menu funkci Vytvořit řádky dle K-schránky.

  • Zobrazí se dialog, informující o počtu dokladů v K-schránce a o celkové částce "k úhradě".

  • Po ověření těchto údajů uživatel dialog potvrdí a program automaticky vytvoří řádky, párované na jednotlivé doklady, uhrazující je "na nulu".

  Uvedená funkčnost má svá omezení:

  • činnost v plovoucím menu je dostupná pouze v prohlížeči bankovního výpisu v národní měně,

  • z K-schránky jsou zpracovány pouze faktury vydané a faktury přijaté,

  • z K-schránky jsou zpracovány pouze doklady v národní měně,

  • ostatní druhy dokladů a doklady v jiných měnách, než v národní, jsou ignorovány.

 • Je umožněn opakovaný import obsahu bankovního výpisu i v situaci, kdy je v obsahu bankovního výpisu zadán nějaký obsah  >>>

  Dosud bylo možné provádět import obsahu bankovního výpisu jen v situaci, kdy v bankovním výpise nebyl žádný obsah. Jako importní metoda byla použita ta, která je zadána v prohlížeči bankovního účtu a nešlo zvolit jinou.
  Nyní je umožněn import i v situaci, kdy je již zadán nějaký obsah, např. po předchozím provedení importu bankovního výpisu a provést jím doplnění o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji (např. rozpis hromadné platby).
  Opakovaný import je možný provést volbou v menu Soubor / Import obsahu spolu se stisknutou klávesou Ctrl.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 790849.