Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Provoz pod operačními systémy, technologické věci - vyřešené úpr

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Provoz pod operačními systémy, technologické věci - vyřešené úpr
 • MZDY - nově jsou k dispozici PDF formuláře "Prohlášení k dani z příjmů" a "Žádost o provedení ročního zúčtování daně z příjmů"  >>>

  Kaskáda nově podporuje vyplňování PDF formulářů daty z Kaskády.

  Tato nová funkčnost je v Kaskádě využita pro nově zavedené tisky "Prohlášení k dani z příjmů" a "Žádost o provedení ročního zúčtování daně z příjmů".

  Výstupy jsou k dispozici v modulu Mzdy v

  • Zaměstnanci / Tiskové výstupy zaměstnance
   Zde je PDF formulář vyplněn daty pouze jednoho zaměstnance
   Sestavy jsou dostupné v jakémkoliv pracovním období od 1/2021
   Export dat je proveden bez ohledu na to, zda má zaměstnanec zaškrtnutou volbu "Podepsal prohl.k DZP"

  • Výstupy / Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám
   Zde je PDF formulář vyplněn daty všech aktivních zaměstnanců, kteří mají zaškrtnutou volbu "Podepsal prohl.k DZP"
   Sestavy jsou dostupné pouze v pracovních obdobích leden až březen (od období 1/2021).

  Rok uvedený v záhlaví tiskové sestavy je závislý na zvoleném pracovním období.

  • "Prohlášení k dani..." obsahuje rok ze zvoleného pracovního období.

  • "Žádost o zúčtování..." obsahuje rok předcházející zvolenému pracovnímu období.

 • Kaskáda podporuje nový standard komunikace se servery EET  >>>

  Nejpozději na konci prvního čtvrtletí roku 2021 přestane být systémem EET podporován šifrovací protokol TLS verze 1.1 a vybrané šifry z protokolu TLS 1.2.

  Pomocí šifrovacího protokolu TLS probíhá komunikace mezi koncovým zařízením používaným k evidenci tržeb (Kaskádou) a příjmovou stranou systému EET. Jedná se o bezpečnostní prvek, který zaručuje zabezpečené spojení a zabraňuje tak odposlouchávání či falšování zpráv během přenosu.

  Na základě aktuálního vývoje v oblasti bezpečnostní politiky informačních systémů a doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost přestane být podporován šifrovací protokol TLS verze 1.1.1

  Kaskáda je na tento přechod připravena

 • Je upravena registrace DLL knihoven potřebných k provozu EET  >>>

  Na konci instalace Kaskády je pokaždé prováděna registrace knihoven potřebných pro provoz EET.
  V některých případech a na některých systémech nedošlo k registaci příslušného rozšíření a následně pak nebyla funkční komunikace Kaskády se servery EET.

  V současné verzi je tato registrace upravena tak, aby došlo ke snížení míry pravděpodobnosti vzniku těchto problémů.
  Zcela odstranit všechny možné problémy není v moci nástroje, který je pro tyto účely použit.

 • Je trvale zrušeno faxování z Kaskády  >>>

  Vzhledem k tomu, že

  • v nových OS již není faxová služba podporována (při instalaci Kaskády se musí ručně doinstalovávat a zbytečně to komplikuje instalaci) a

  • v dnešní době je faxování již "out of time" a prakticky není využíváno

  je faxování v Kaskádě od verze 20.06 trvale zrušeno.

  Tato úprava

  • umožní spuštění mailerů a konfiguraci mailerů bez toho, aby bylo nutné mít nainstalovanou službu FAX a zároveň

  • zabrání odeslání faxu z Kaskády.

  I nadále je možné zadávat do Kaskády k příslušnému kontaktu faxová čísla, odeslání faxu však již provedete pouze pomocí nějaké externí aplikace.

 • Je vylepšen režim hlídání aktuální verze Kaskády včetně hlídání verze pro Mzdy  >>>

  Dosud byli uživatelé Kaskády o nových verzích informováni pouze prostřednictvím e-mailu zvaného "K-zprávy".

  Tento mechanismus bude zachován i nadále, ale navíc bude program uživatele na existenci aktuální (novější) verze (než jakou používá) upozorňovat aktivněji, prostřednictvím nových sekcí varovného panelu.

  Jak to bude fungovat:

  • při prvním spuštění Kaskády v každém dni (prvním uživatelem) načte program z portálu www.ekaskada.cz informace

   • o nejnovější publikované verzi

   • o nejvyšším mzdovém období, které lze zpracovávat tou verzí, kterou uživatel má nainstalovanou

   tyto informace program uloží do konfigurační tabulky TGLINF

  • varovný panel nyní disponuje dvěma novými sekcemi

  • při uzavírání mzdového období program kontroluje, zda dané mzdové období je nainstalovanou verzí podporováno a pokud tomu tak není, uzavření období se neprovede, uživatel je samozřejmě informován o důvodu.

  Ohledně mzdové agendy je problém v tom, že ve chvíli, kdy je uvolněna libovolná verze Kaskády, tak sice odpovídá platné legislativě, ale nikdo neví, dokdy to bude, kdy dojde k nějaké změně. Zákonodárci nám v posledních letech předvedli, že změny mohou nastat i v průběhu kalendářního roku, na druhou stranu teoreticky by se nemuselo nic změnit na přelomu roku a vše by mohlo fungovat beze změn dál. Takže když vývojáři Kaskády zjistí, že dochází ke změnám, že současná aktuální verze bude pro zpracování mezd validní pouze do určitého období, zaznamenají to do systému na www.ekaskada.cz a odtud si to uživatelské systémy automaticky zjistí, jak je popsáno výše.

 • Je umožněno provést opravu nastavení PDFCreatoru přímo z Kaskády  >>>

  V některých případech, např. při selhání exportu objektu do dokumentu ve formátu PDF, mohlo dojít k tomu, že v PDFCreatoru zůstalo zapnuté automatické ukládání výsledného PDF do souboru, do kterého měl být proveden export z Kaskády.
  Toto nastavení pak způsobovalo problémy při tisku na tiskárnu PDFCreator a to jak z Kaskády, tak z jiných aplikací. PDFCreator v tomto případě nezobrazil dialog pro uložení, ale provedl automatické uložení do souboru.

  Nově mají uživatelé v Kaskádě k dispozici funkci, která nastavení PDFCreatoru opraví. Není tak již nutné spouštět konfiguraci PDFCreatoru a v něm hledat příslušné nastavení.
  Pokud tisk na tiskárnu PDFCreator vykazuje výše uvedené chybné chování, stačí v Kaskádě v menu Konfigurace / Pracovní stanice (tiskárna ...) zvolit položku menu "Zrušit kaskádní nastavení preferovaného generátoru PDF exportů".
  Tato volba je dostupná pouze pro verze PDFCreatoru 1.x.

 • Je upraveno chování klávesových zkratek  >>>

  Vylepšili jsme chování klávesových zkratek v Kaskádě pro vytváření nových objektů.

  Jde o klávesové zkratky určené pro tvorbu nových objektů

  Dosud v některých specifických situacích některé klávesové zkratky neúčinkovaly (ač by měly), nebo naopak účinkovaly poněkud nechtěným způsobem.

  Nyní jsou tyto nepřijemnosti odstraněny a stav je výrazně zlepšen.

 • Program nově upozorňuje na blížící se konec licence Kaskády prostřednictví varovného panelu  >>>

  Doposud byla informace o blížícím se konci licenčního souboru zobrazena ve varovném okně při startu Kaskády a po zavření tohoto okna již nebyla k dispozici.
  Nyní je varování o blížícím se datumu expirace licenčního souboru zobrazeno ve varovném panelu. Podle blížícího se konce licence program zobrazí jeden z následujících 3 panelů:

  • Licence Kaskády se blíží k expiraci

  • Licence Kaskády mimo platnost - dočasný provoz

  • Licence Kaskády mimo platnost !!

 • Byla upravena reakce prohlížeče v editačním režimu na pohyb v seznamu, ke kterému je prohlížeč přišpendlen  >>>

  Dosud se mohlo stát, že při přechodu mezi objekty došlo ke ztrátě změn, které byly provedeny v textu přišpendleného objektu.
  Jde o změny provedené ve formátovaném textu jako je interní poznámka k objektům, ale třeba i text emailu, který jste měli rozepsaný, pokud nebyly změněny v daném objektu žádné jiné údaje (název, ....).

  Nově je tato situace ošetřena tak, že před přechodem na jiný objekt se Kaskáda zeptá, zda chcete neuložená data uložit, odvolat změny nebo zrušit akci, a to bez ohledu na to, zda skutečně k nějaké změně dat došlo. Toto chování je na straně bezpečnosti, uživatel nepřijde v žádném případě o editovaná data, ale na druhou stranu se dotaz bude objevovat i v situaci, kdy uživatel nic neměnil, pouze ponechal prohlížeč ve stavu editace.

 • Podpora tisku čarových kódů přímo z Kaskády  >>>

  Po instalaci verze Kaskády 16.06 s úpravou č. UPK-16-0087, která zavádí možnost tisku čarových na dodacích listech, bylo zjištěno, že na stanicích, kde nebyl nainstalován klient 602SQL, nebylo možné tyto čarové kódy vytisknout. Chyba je způsobena absencí knihoven DLL potřebných pro sestavení čarového kódu.

  V rámci této úpravy je zajištěno, aby při běžné instalaci Kaskády došlo také k dodání příslušných knihoven do instalačního adresáře Kaskády, což zabezpečí tisk i na stanicích, kde není 602SQL klient nainstalován.

 • Kaskáda podporuje nejnovější verzi PDFCreatoru  >>>

  Kaskáda od verze 19.02 podporuje PDFCreator verze 3.4.0 (v současné době nejnovější verze PDFCreatoru).

  Pokud máte nainstalovanou verzi 1.7.3 a nechcete nebo nemáte potřebu instalovat novou verzi PDFCreatoru, můžete s ní i nadále pracovat.

  Nový PDFCreator

  • je technologicky přepracován a používá jinou strukturu registrů

  • je postaven na .NETu, což zaručuje funkčnost i na budoucích platformách Windows

  • umožňuje používat úložiště Windows pro přístup k soukromému klíči pro podpis PDF souboru

  • podporuje profily tisku pro jednotlivé aplikace

  Tyto zásadní změny na straně PDFCreatoru si vynutily rozsáhlé změny i na straně Kaskády, pro zajištění vzájemné kompatibility.

  Námi prověřené verze PDFCreatoru

  • 1.7.3 jediná Kaskádou podporovaná verze až do verze Kaskády 19.01,

  • 2.5.3 (zřejmě poslední verze běžící ve WinXP) a

  • 3.4.0 (dosud nejnovější verze)

  najdete ke stažení na našich stránkách www.ekaskada.cz v sekci "Ostatní download" po úspěšném přihlášení uživatele.

  Více viz. kapitola helpu Aplikace třetích stran pro práci s dokumenty ve formátu PDF.

 • Bylo opravena chyba při ukládání HTML zásilek a dokumentů na stanicích s OS Windows 10  >>>

  Při ukládání dokumentu nebo zásilky docházelo na stanicích s OS Windows 10 k chybě "Neplatný argument" typu "EOleException".
  Nešlo o nic zásadního, protože zásilka byla v pořádku uložena.
  Pokud však tato chyba nastala během odesílání zásilky, tak se odeslání neprovedlo, bylo nutné zavřít prohlížeč této zásilky, znovu ji otevřít a kliknout na tlačítko "Odeslat".

  Uvedená chyba byla odstraněna.

 • Byly přepracovány a zkonsolidovány chybové dialogy v Kaskádě  >>>

  Dialogy, které se při výskytu chyby, nebo při porušení daných pravidel, v Kaskádě zobrazují, byly přepracovány tak, aby měly, pokud možno, stejnou podobu, stejné chování a funkčnost. Z třech druhů dialogů zbyly po přepracování pouze dva, které již nelze ztotožnit. Oba mají titulek "Komplexní chybový výpis".

  Byla zde zavedena možnost nadefinovat zobrazení příslušné kapitoly helpu, která o důvodu zobrazení chyby pojednává a měla by pomoci k vyřešení situace, za které došlo k zobrazení dialogu.
  Situací, které mohou nastat a vyvolat zobrazení dialogu je velké množství. Postupně tato místa procházíme a definujeme u nich zobrazení příslušné kapitoly helpu. V současné chvíli tak není u všech chybových situací odkaz na konkrétní help.
  Místa, která již jsou konkrétní nápovědou ošetřena poznáte podle toho, že informace o chybě začíná textem:
  ======================================================================
  K této situaci je dostupná podrobná nápověda.
  Zobrazíte ji kliknutím na tlačítko s ikonou žluté bubliny s otazníkem.
  ======================================================================
  Za ním pak následuje slovní popis chyby.

  Pokud Vám popis chyby nepomůže vyřešit Váš problém a ani připojená podrobná nápověda, která je k této situaci dostupná, odešlete nám, prosím, tento komplexní chybový výpis emailem na pracoviště technické podpory Kaskády, kde se Vašemu problému budeme věnovat a pomůžeme Vám Vaši problematickou situaci vyřešit.

  Bez informací, které jsou v tomto komplexním chybovém výpisu obsaženy, nebudeme schopni Váš problém vyřešit.

 • Pro většinu tisků z Kaskády je k dispozici alternativní chování - výstup do PDF  >>>

  Pro většinu tisků z Kaskády je nyní k dispozici alternativní chování, spočívající v tom, že

  • když uživatel při volání tisku přidrží klávesu Shift, zobrazí se mu dialog pro volbu cílového místa pro uložení PDF souboru

  • výstup nebude směrován na tiskárnu, ale do PDF-souboru určeného v předchozím kroku

  • v Kaskádě zůstane nastavena běžná tiskárna, nepřestaví se na PDF-tiskárnu, jako v případě, kdy si uživatel sám interaktivně volí v seznamu tiskáren.

  V souvislosti s touto úpravou muselo dojít ke změně klávesové zkratky používané pro export dat z tabulek.
  Nadále bude pro export používána zkratka Ctrl+E.

 • Nově lze maska čísel objektů upravovat pouze u účetního období, ve kterém neexistují žádné objekty  >>>

  Doposud bylo možné kdykoliv libovolně změnit masku definující podobu čísel objektů v daném účetním období (na kartě Období (účetní)).
  To nebylo dobré, mohly z toho následně vyplynout zmatky a nejasnosti.

  Nyní lze tuto masku upravit pouze u účetního období, ve kterém neexistuje žádný "živý" objekt, tedy hned po otevření nového období.
  Přitom pokud v daném účetním období existují pouze smazané objekty nikoliv "živé", program u všech číselných řad všech druhů objektů nastaví pořadové číslo číselné řady na hodnotu 0 (pokud není spojitá napříč obdobími).

 • Kaskáda se nyní lépe zobrazuje i na HighDPI monitorech  >>>

  Ačkoliv verze programovacího jazyka Delphi, ve kterém je Kaskáda naprogramována, nemá prostředky k tomu, aby se jakékoliv aplikace v ní naprogramované zcela korektně zobrazovaly na HighDPI monitorech (monitorech s vysokou hustotou obrazových bodů), upravili jsme Kaskádu tak, aby se i na těchto monitorech chovalo její zobrazení o něco lépe. Víme, že to není ideální stav, ale pro běžnou práci s Kaskádou je zobrazení dostatečné.

 • Byly opraveny problémy s konverzí datumu na stanicích, kde je formát datumu na úrovni operačního systému nastaven na "dd. mm. RRRR" (tedy tam, kde obsahuje mezery)  >>>
 • Byla upravena práce s registry Windows při exportu dat z Kaskády do formátu PDF  >>>

  Pokud používáte pro export do PDF tiskárnu PDFCreator, nebude se již před tiskem zobrazovat dotaz, zda chcete stáhnout aktuální verzi. Aktuální stabilní verze PDFCreatoru je 2.0.2, která je však oproti verzi 1.7.3 technicky zcela předělána a verze 2.0.2 není s Kaskádou kompatibilní.

  Tiskárna Print2PDF od firmy Software602 není kompatibilní s Windows 8 a novějšími. Pro export do PDF na těchto verzích Windows používejte, prosím, PDFCreator verze 1.7.3 (tato verze je po přihlášení ke stažení na našem webu)

 • V dialogu se seznamem uživatelů přihlášených do Kaskády se nově zobrazují také uživatelé používající aplikaci KaskNotify  >>>

  V dialogu Seznam uživatelů připojených k SQL serveru figurují nyní i uživatelé, kteří mají spuštěnou aplikaci Správce avíz Kaskády (KaskNotify). To se může hodit např. v situaci, kdy kontrolujete seznam přihlášených uživatelů před aktualizací Kaskády (při aktualizaci je nutné, aby měli všichni ukončené všechny aplikace Kaskády).

  Tento režim dosavadního chování odpovídá nově zavedené volbě "Zjednodušený seznam". V režimu zjednodušeného seznamu jsou vidět klienti filtrovaní tak, jak to odpovídá způsobů počítání vyčerpaných licencí. Nově přibyl také režim "Úplný seznam", který poskytuje nefiltrovaný technický pohled na všechna vlákna připojená k databázovému serveru. Tento režim není za běžných okolností vůbec potřeba. Je spíše pohodlnějším pohledem na údaje o přihlášených klientech, na který jsou administrátoři Kaskády zvyklí z konzole 602SQL serveru.

 • Kaskáda (klientská aplikace) je kompatibilní s Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2  >>>

  Byly dokončeny úpravy pro zajištění kompatibility s operačními systémy uvedenými výše.
  Úpravy vedly ke zvýšení stability Kaskády (Kaskada.exe, KaskNotify.exe), Přijímače i Odesílače zásilek (běžné aplikace i služby).

  SQL serveru se tato úprava žádným způsobem netýká, ten bylo a je možno provozovat na výše uvedených operačních systémech beze změny.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948850.