Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Provozní nastavení, zálohování, instalace, ... - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Provozní nastavení, zálohování, instalace, ... - vyřešené úpravy
 • Je provedena změna v nastavení výhradního režimu  >>>

  Doposud bylo nutné k zapnutí výhradního režimu oprávnění Db_admin, které musel nastavit technik na SQL serveru.

  Nyní již výhradní režim mohou zapnout všichni uživatelé Kaskády.

  Zároveň v konfiguraci účetnictví na kartě Karta Období (účetní) se program při vytváření nového účetního období nebo při uzavírání období (velkého i dílčího) chová následovně:

  • pokud není výhradní režim zapnutý (při startu Kaskády) a v Kaskádě není přihlášen jiný uživatel, nabídne program zapnutí tohoto výhradního režimu
  • pokud je výhradní režim zapnutý (při startu Kaskády) chová se program jako doposud.

  Po dokončení vyváření nového účetního nebo při zavření konfigurace účetnictví program nabídne ukončení výhradního režimu, což je důležité, aby mohli ostatní uživatelé v Kaskádě pracovat.

 • Nová kontrola ve varovném panelu - hlídání datumu provedení příštího nočního úklidu, pokud je v budoucnu víc než 7 dní  >>>

  Pokud nějakým nedopatřením dojde k zápisu data příštího nočního úklidu do vzdálenější budoucnosti, neprovádí se noční úklidy ani zálohování databáze, které je jejich součístí.

  Kaskáda nyní takový nedobrý stav hlídá a pokud by nastal, projeví se to ve varovném panelu.

 • Byla doplněna možnost mazání a komprimace záznamů v historii objektů o nastavení procesních vlastností Detail

  V "Globální konfiguraci / Obecné / Automatizace Kaskády" přibylo zaškrtávací pole Při úklidu mazat/komprimovat proc.vlastnosti, které umožňuje zapnutí / vypnutí celé funkčnosti.

  Pokud je funkčnost zapnuta, pak během nočního úklidu proběhne také smazání a komprimace starých údajů o nastavení procesních vlastností.
  Více se o této problematice dočtete v helpu ke globální konfiguraci

  POZOR: Pokud tuto funkčnost zapnete, bude první noční úklid trvat podstatně déle než obvykle. Následující noční úklidy již proběhnou v běžných časech.
  Před zapnutím tohoto nastavení doporučujeme kontaktovat hotline Kaskády.

 • Byl upraven režim změny názvu vlastní firmy načtené z licenčního souboru  >>>

  Pokud u vlastní organizace dojde ke změně názvu, provede se automaticky záznam do historie objektu.

  Dosud v uvedené situaci nebyl záznam do historie proveden a způsobovalo to problém např. při tisku faktur kde se tisknul stále starý název firmy.

 • Byl upraven mechanismus upozorňující na chybu při provádění zálohy databáze v režii SQL serveru (ne v režii Kaskády)  >>>

  Pokud došlo k nějaké chybě během zálohování v režii SQL serveru, došlo k zaznamenání této události do dat na serveru.
  Po následně úspěšně provedené záloze nedošlo ke smazání těchto zaznamenaných informací. Kaskáda se tedy stále tvářila, že došlo k chybě při zálohování, byť tomu tak již nebylo.
  Uvedená chyba byla odstraněna.

 • Kaskáda poskytuje vyšší pohodlí uživatelům při reinstalaci aktuální verze na pracovních stanicích, pokud k tomu administrátor vytvoří předpoklady  >>>

  Nyní by měl scénář provádění aktualizací v organizaci užívající Kaskádu vypadat zhruba takto :

  • existuje složka sdílená v místní síti, do které vždy administrátor stáhne aktuální verzi Kaskády z www.ekaskada.cz

  • cestu k této složce uvede vrcholový administrátor v globální konfiguraci v kartě Obecné, samozřejmě pouze jednou, jde o jméno složky a bude stále stejné

  • vrcholový administrátor do složky stáhne instační program KaskadaInst_vRR_nn.exe a nechá jej pojmenovaný tak, jak jej stáhnul (zároveň tam může pro jistotu nechat i předchozí verze, nic nemusí přejmenovávat)

  • vrcholový administrátor provede prostřednictvím čerstvě staženého instalačního programu reinstalaci Kaskády na SQL serveru (nebo administrátorské stanici) a následně realizuje aktualizaci datových struktur, tím dojde m.j. k záznamu jména KaskadaInst_vRR_nn.exe do databáze a zde je název připraven, aby pomohl uživatelům při reinstalaci na pracovních stanicích.

  • když poté uživatelé na uživatelských stanicích spouští klientskou část Kaskády, a když program žádá vyšší verzi, a když program zjistí že je v datech uvedena cesta k instalačním programům a že potřebný instalační program je na tom místě k dispozici, nabídne přímo jeho spuštění.

 • Kaskáda nyní poskytuje lepší podporu pro automatické zálohování databáze  >>>

  V aktuální verzi je zcela přepracováno nejen okno pro konfiguraci zálohování, ale také technická část, která nyní využívá novější funkce SQL serveru, které umožňují snazší práci, podrobnější nastavení a rozfázování jednotlivých akcí,které během zálohování probíhají.
  Technici provedli důkladný průzkum možných a vhodných konfigurací pod různými verzemi operačních systémů a výsledkem je sada univerzálně platných doporučení "jak na to", promítnutá do help systému Kaskády.

  Výsledkem je to, že:

  • Veškeré možné nastavení můžete provést přímo v konfiguraci Kaskády ( stejně jako dosud v modulu Agenda v menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Globální konfigurace na kartě Obecné v podkartě Zálohování ).

  • Můžete zálohovat i do složek sdílených v místní síti, i když SQL server běží jako služba, i když složka vyžaduje autentizaci.

  • Pokud se realizuje komprese zálohy, tak v době komprimování už máte možnost běžné práce s Kaskádou (tato fáze zálohování již neblokuje činnost SQL serveru) - databáze je tedy rychleji dostupná pro běžnou práci.

  • Můžete určit dočasnou složku pro první odkopírování a kompresi, než je cílová složka. Použití dočasné složky může výrazně urychlit proces zálohování, pokud se složka nachází na rychlém ukládacím médiu (SSD disk, rychlý lokální disk).

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948840.