Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-15-0144

Byly doplněny kontroly před generováním a v tisku účetních výkazů ( Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, ... )

Dosud
program před tiskem účetních výkazů nijak neověřoval uzavřenost období, stejně tak ani stav dokladů z hlediska (ne)zaúčtování.
Vzato čistě technicky, výkaz šlo generovat i z neúplných dat. Snadno tak mohlo dojít k mýlkám, výkaz vytištěný nad neuzavřenými obdobími a/nebo s nezaúčtovanými doklady prostě nebyl tím pravým (definitivním) a nebylo to nikde vidět.

Nyní
program před vygenerováním dat provede kontroly a pokud existují

  • nezaúčtované doklady,
    zobrazí uživateli jejich seznam, v tabulce je lze přímo otevřít a pracovat s nimi (včetně jejich zaúčtování).

  • neuzavřená účetní období,
    zobrazí se uživateli jejich seznam, s možností práce s nimi.

Pokud existují nezaúčtované doklady a/nebo není některé období uzavřeno, pak bude v záhlaví tisku uveden text "Existují nějaké nezaúčtované doklady ovlivňující tento výkaz", a/nebo "Některá období v rozsahu tohoto výkazu nejsou uzavřena".
Znamená to, že i nadále výkazy lze vytvořit, ale je v nich jasně vidět, že jsou postaveny na "nejistých vstupních datech".

Kromě toho je zjednodušen režim generování dat pro tisk výkazů.

  • Bylo zrušeno tlačítko pro generování dat.

  • Nyní stačí kliknout na tlačítko Tisk výkazu nebo dvojkliknout nebo stiskout <Enter> v řádku příslušného výkazu a zobrazí se nový dialog s nabídkou použití dříve vygenerovaných dat (pokud je to technicky možné) nebo nové generování.

  • Byl zrušen samostatný dialog pro volbu tisku v Kč nebo v tisících Kč, tato volba je k dispozici v hlavním dialogu jako zaškrtávací pole v jeho dolní části.

Upozorňujeme na skutečnost, že po instalaci verze Kaskády, která obsahuje tuto úpravu, mohou přestat fungovat tisky uživatelských výkazů, které byly dříve vytvořeny. Pokud se to stane, obraťte se prosím na pracovníky technické podpory s žádostí o pomoc.


Oblast funkčnostiKnihy a výkazy, účetnictví
Ve verzi16.01
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 364703.