Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-17-0028

Byla provedena řada vylepšení při práci s Kalendářem

Práce s kalendářem byla vylepšena v následujících oblastech

 • Vkládání událostí a objektů do cizího kalendáře

  Doposud byla v Kaskádě nejednotnost při vytváření záznamu do cizího kalendáře. V některých místech program zobrazil dialog s volbou cílového kalendáře, jinde (resp. přímo v kalendáři) se uživatel musel přepnout do kalendáře jiného uživatele nebo skupiny.

  Nyní jsou sjednoceny postupy při vkládání různými způsoby tak, aby se vždy nabídl dialog s volbou cílového kalendáře a to aby se pak zrealizovalo.

 • Při vytváření nové události se lépe přebírá vlastnictví ze šablony

  Doposud, pokud měl uživatel vytvořené šablony vč. zadaného skupinového vlastnictví kvůli právům (ne každý ze zaměstnanců musí mít právo vidět texty uvnitř), pak se toto skupinové vlastnictví nepřebralo do nově vznikajícího objektu, ale po vložení události do kalendáře určité skupiny nastavil program automaticky tuto skupinu jako vlastníka dané události.
  Uživatel, pokud chtěl mít u události jinou vlastnící skupinu, musel otevřít dialog vlastnosti objektu a vlastnickou skupinu změnit.

  Nyní pokud v šabloně vlastnická skupina

  • je nastavena a zároveň uživatel, který novou událost vytváří je členem této skupiny, převezme se vlastnická skupina ze šablony.

  • není nastavena, převezme se do nově vytvořené události vlastnictví té skupiny do jejíhož kalendáře byla událost vložena.

 • Byla opravena chyba programu při použití kalendáře v prohlížeči předmětu

  Doposud program umožňoval vložení události do kalendáře předmětu, přitom v této situaci plocha kalendáře zobrazuje pouze kalendářové propojení (vazby) toho předmětu s různými kalendáři uživatelů nebo skupin a nemůže ukazovat žádné události. Vytvoření události tedy končilo chybou a nemožností akci dokončit.

  Nyní program vytvoření události u předmětu nedovolí.


Oblast funkčnostiKalendář, úkoly
Ve verzi17.08
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 514097.