Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-19-0001

Přenos nově vytvořeného účtu do nového období

V okamžiku vytváření nového účetního období program nakopíruje všechny existující účty z posledního období do období nového.
Dále již žádná synchronizace (doplňování) účtů nového období s účty období předcházejícího neexistovala.
Výjimku tvořily rozvahové účty, na které se ve starém období účtovalo a měly ke konci tohoto období, alespoň na chvíli, nějaký zůstatek.
Pokud jste ve starém období vytvořili nějaký nový výsledkový účet, automaticky se nepřenesl do období nového a museli jste ho v tomto novém období zadávat znovu.

Nově je zajištěno jednosměrné doplňování účtů do účtového rozvrhu nového období.
Pokud ve starém období vytvoříte jakýkoliv nový účet, dojde k jeho vytvoření i v období novém, vč. zařazení tohoto účtu do výkazů.

Toto chování je společné pro analytické i syntetické účty.


Oblast funkčnostiKnihy a výkazy, účetnictví
Ve verzi19.01
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 364696.