Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Účtování času práce, cestovních nákladů a příplatků

Při realizaci placených služeb pro zákazníka/uživatele IS Kaskáda platí následující pravidla.

Sazby

Při realizaci prací formou servisní akce u zákazníka jsou práce účtovány podle druhu prováděné práce v ceně dle času práce, v sazbách dle ceníku služeb.

Pro práce konané v rámci technické podpory na dálku platí jednotná sazba, ceníková položka technická podpora na dálku.

Počítání času mimo provozovnu firmy Černý

Při provádění práce mimo provozovnu firmy Černý, t.j. obvykle v provozovně zákazníka, je účtována každá započatá hodina práce.

Počítání času v provozovně firmy Černý

Při provádění práce v provozovně firmy Černý (zákazník ve firmě Černý, práce na dálku) je účtována každá započatá půlhodina práce.

Účtování započaté půlhodiny práce se týká každé jednotlivé nutné aktivity technika. Jde o situace v oblasti placené technické podpory, kdy řešení probíhá v několika interakcích, obvykle proto, že uživatel dodává další informace/otázky apod. a technik proto nemůže práci provést v jednom souvislém časovém úseku.

Problém je, že jakákoliv interakce s naším technikem znamená minimálně půlhodinu jeho času. Faktický hovor (čtení mailu ...) může být kratší, ale váže na to další činnost, vyhodnocení, zdokumentování, předání informací dál, zapracování poznatků do kódu, ověření s kolegou apod. Přechod mezi řešenými tématy znamená zejména velké časové nároky na uvedení se do dané problematiky, zjištění posledního řešeného stavu apod., což stojí nemalé mentální nasazení.

Takže účtovaná půlhodina jako minimální čas každé jedné (byť dílčí) aktivity odpovídá realitě.

Cestovní náklady

Cestovní náklady jsou zákazníkovi účtovány v sazbách dle ceníku podle skutečně ujetých km a času na cestě, pokud technik koná práci u zákazníka mimo město, ve kterém standardně pracuje.

Příplatky za expres a/nebo práce v atypických časech

Za práce v expresních termínech a/nebo práce v atypických časech jsou k ceně služby účtovány následující příplatky:

 • Za expresní provedení práce
  Tento příplatek se uplatní k celkové ceně práce,
  pokud je na žádost zákazníka tato práce započata
  - do 4 prac.hodin od objednání => 100%
  - do 8 prac.hodin od objednání => 50%
  Pokud je navíc práce konána v časech mezi 18:00 - 6:00 hod a/nebo ve dnech pracovního volna, připočte se i další příplatek - viz. dále.
  Tento příplatek se neúčtuje, pokud to je podloženo platnou vzájemnou smlouvou.

 • Za práci od 18:00 do 22:00 hod
  Příplatek činí 50% sazby vykonávané práce a uplatní se na práci konanou v uvedeném časovém intervalu.

 • Za práci od 22:00 do 6:00 hod a/nebo ve dnech pracovního volna
  Příplatek činí 100% sazby vykonávané práce a uplatní se na práci konanou v uvedeném časovém intervalu.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 331754.