Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Servisní akce u uživatele Kaskády

Názvem "Servisní akce" je označována placená služba realizovaná na základě objednávky zákazníka.

Službu koná jeden nebo více samostatně placených techniků, přičemž

  • je řešena jedna nebo více průvodek práce ( = případů podpory ),

  • provádí se obvykle v sídle/provozovně zákazníka

Pokud není stanoveno jinak, bude cena služby vypočtena podle času práce v sazbách odpovídajících druhům práce, přitom však ceník služeb určuje minimální denní sazbu.

Před servisní akcí

Zákazník zajistí pro technika minimální nutné podmínky pro kvalitní práci :

  • pracovní místo v některé kanceláři, zasedací místnosti apod. přiměřeně vytápěné, klidné, nekuřácké

  • připojení k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu nebo wifi, kterým lze realizovat VPN - připojení do domovské firmy technika

  • připojení k vnitřní síti prostřednictvím ethernetového kabelu nebo wifi, kterým lze v případě potřeby přistupovat k SQL serveru zákazníka apod.

Servisní akci je nutno objednávat a termín domlouvat s koordinátorem podpory uživatelů minimálně týden před termínem akce.
Minimálně 3 dny před termínem akce musí zákazník specifikovat požadavky na práce emailem, obsahujícím seznam zaregistrovaných případů podpory, viz. Evidence případů podpory
Buďto jde o odkazy na již dříve zaznamenané záležitosti, nebo o nové věci, které zákazník nyní na www.ekaskada.cz zaznamenává.

Během servisní akce

Při realizaci práce během servisní akce technik jednotlivé záležitosti řeší na základě zaregistrování "Případů podpory" do informačního systému dodavatele.
V rámci těchto "Případů podpory" také on-line dokumentuje výsledky řešení a další potřebné informace. Seznam "Případů podpory" řešených na dané servisní akci zůstane do budoucna k dispozici pro případnou potřebu vracet se k některým tématům a jakkoliv na ně navazovat.

Při ukončení práce technik vyhotoví dodací list a případně fakturu, tyto dokumenty poskytne v elektronické podobě zákazníkovi.
Zákazník je vytiskne, podepíše převzetí a předá technikovi.

Po servisní akci

Záležitosti (případy podpory), které nebyly během servisní akce vyřešeny a uzavřeny, zůstávají nadále v evidenci a záleží na domluvě, jak budou dále řešeny. Zda to bude na dálku, nebo na příští servisní akci, nebo zda se řešit vůbec nebudou.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 554980.