Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Rutinní kancelářské práce na úrovni GroupWare systému

Práce s běžnými dokumenty, dokumentový sklad

 • Externí dokumenty
  Uživatelé počítačů jsou zvyklí vytvářet dokumenty prostřednictvím nejrůznějších programů, jako je MS Word, MS Excel, kreslící programy, apod.. Kaskáda samozřejmě nemůže sama o sobě uživateli nabídnout funkcionalitu těchto programů, to není jejím účelem. Umožňuje však:
  • uložit ve své databázi soubory vytvořené prostřednictvím libovolné aplikace,
  • sdílet tyto dokumenty s jinými uživateli, propojovat je do karty Souvisí k libovolným objektům, avizovat je, používat jako přílohy e-mailů, apod.,
  • editovat je prostřednictvím takového programu, který je na příslušném uživatelském počítači pro práci s příslušným formátem zaregistrován.
  • Když uživatel chce dokument zobrazit nebo editovat, poskytne Kaskáda obsah tohoto dokumentu, který má uložen ve své databázi, příslušnému programu a tento program spustí. Uživatel pak pracuje s programem, na který je zvyklí. Při ukončení práce Kaskáda automaticky obsah dokumentu opět uloží zpět do databáze.
 • Interní dokumenty
  • Interní dokumenty jsou takové dokumenty, pro které má Kaskáda k dispozici vlastní editor. Nemusí tedy spouštět žádný externí program, není při práci s těmito dokumenty závislá na tom, jaké programy jsou nainstalovány na uživatelském počítači.
  • Interní dokumenty jsou v Kaskádě uloženy především ve formátu RTF, ale může to být také HTML nebo TXT.

Sdílené kalendáře

 • Do kalendáře lze v Kaskádě vkládat nejenom čistě kalendářové Události, ale i další druhy objektů.
  Pokud například chcete v určitém čase telefonovat obchodnímu partnerovi, přetáhnete jednoduše příslušnou organizaci do kalendáře. Až nastane správný čas, otevřete kliknutím myši prohlížeč organizace, vše máte při ruce, přímo zde můžete provést záznam o uskutečněném hovoru …
 • V kalendáři lze také plánovat čas na plnění Úkolů a dalších firemních procesů, svolávat firemní porady s větším počtem účastníků (záznam o poradě najdou ve svém InBoxu) atd.

Workflow

 • Kaskáda umožňuje definování vlastních procesů, jejich etap, podmínek pro přechod do dalších etap.
 • Prostřednictvím dialogu Správce procesu si pracovníci předávají odpovědnost za příslušný proces, přitom mají v kartě Souvisí k dispozici vše potřebné, co s daným procesem souvisí.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948736.