Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2011
AutorKršek Miroslav
Vznik19.01.2012 07:45,  poslední úprava 30.12.2014 18:46

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2011

Kontakty

 • V modulu Kontakty je k dispozici nová složka Analýzy kontaktů (tržby, náklady, ...).
 • V modulu Kontakty přibylo několik tiskových sestav, které doposud byly k dispozici pouze v modulu Knihy a výkazy.

Dokumenty

 • Digitální podpis PDF souborů je podporován i při použití aplikace PdfCreator.

Mail-systém, Zásilky

 • Umožněno vkládání příloh z disku nebo Kaskádní objekty do zásilky funkcí D&D (drag and drop).
 • Mazání příloh v odeslaných i přijatých zásilkách pro redukci objemu databáze.
 • V prohlížeči zásilky je zcela přepracována funkce (činnost) pro odstranění předchozích zásilek.

Doklady

 • V konfiguraci účetnictví lze zakázat účtování podrozvahového účtu proti "běžnému účtu", tzn. že program bude hlídat párování podrozvahových účtů.
 • Setřídění v seznamu dokladů a smluv - každý uživatel si může toto setřídění určit ve svých uživatelských preferencích.
 • Na kartě Obsah jsou barevně (fuchsiovou barvou) označeny řádky dokladu, které nemají připojenou předkontaci základu. Na první pohled je tedy zřejmé, že u řádku chybí předkontace základu a je potřeba je doplnit.
 • Vylepšení podpory účtování na složky.

Objednávky, Dodací listy

 • Na kartě Obsah v prohlížeči objednávek a dodacích listů bylo doplněno několik užitečných filtrů v nástrojovém pruhu.
 • Při zařazení produktu do dodacího listu program kontroluje jeho případnou existenci v objednávce.
 • Pro sledování provizí lze zvolit ze dvou možných zdrojů (buďto dodací listy nebo faktury).

Produkty, ceníky

 • Při zakládání nového produktu připouštíme základní prodejní cenu 0, program pak provede výpočet základní prodejní ceny podle předpisů pro přepočet ceníkových cen a nabídne tuto cenu uživateli k případnému upřesnění.
 • V prohlížeči produktu na kartě Dodávky je uvedena disponibilní zásoba (stav na skladě - blokované množství) daného produktu.

DPH

 • Změněno uživatelské rozhraní v Administrace Kaskády / Konfigurace účetnictví / karta DPH
 • V dialogu Přiznání k DPH a další výstupy z agendy DPH je k dispozici export dat přiznání k DPH ve formátu XML ve struktuře požadované Českou daňovou správou, možnost načtení do ZFO nebo na portále ČDS.
 • Úprava tisku samotného přiznání k DPH.
 • Lépe ošetřena práce s doklady v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví
 • Vytvořen export "Výpisu z daňové evidence podle §92 zákona o DPH", který je dostupný v tiskovém menu modulu "Knihy a výkazy / Výkazy / Přiznání k DPH".

Modul Knihy a výkazy

 • Upraven export souhrnného hlášení DPH.
 • Provedli jsme řadu zlepšení, která vedou k co největší shodě s pojmy použitými v zákoně o účetnictví.

Mzdy

 • Kontrola splnění podmínek licence je provedena tak, aby byl uživatel včas varován
 • U opakovaných složek je doplněna podkarta, na které se zobrazují složky v datech období, které z této opakované složky vznikly.
 • Provedena řada úprav z oblasti nepřítomností a ELDP.
 • K dispozici jsou nové mzdové tiskové sestavy.

KaskRS

 • Umožněno zadávání nového hovoru.
 • Umožňena práce s dílčími úkoly.
 • Změny související s možností editovat koncepty zpráv a jejich odesílání, doplnění nového typu bloku - koncepty e-mailu.
 • Ladění okolo registrace zákazníků do eShopu a další úpravy související s eShopem.

Ostatní

 • V konfiguraci uživatelů a skupin je k dispozici nová karta Přehled provozu.
 • U události zapsané do skupinového kalendáře lze zadávat více účastníků.
 • Při vytváření nového objektu se lépe přebírá jazyk od aktéra, který ovlivňuje především externí tiskové výstupy v cizích jazycích.
 • Vylepšena technická stabilita a bezpečnost. Úprava nastavování zámků pro ukládání, editaci a mazání objektů, která má za cíl snížit zatížení serveru a minimalizovat střety uživatelů při provádění uvedených činností. .
 • Sjednocení chování a vzhledu základních dialogů.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966301.