Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2012
AutorKršek Miroslav
Vznik04.04.2013 11:56,  poslední úprava 30.12.2014 18:47

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2012

Kontakty

 • V prohlížeči kontaktu je v kartě "Další" k dispozici nová podkarta "Preferované šablony", ve které lze pro daný kontakt (aktéra) definovat preferované šablony jednotlivých druhů objektů.
  V "Konfiguraci druhů (tříd)" v kartě "Šablony" je nová podkarta "Preference", která obsahuje seznam kontaktů, pro které je daná šablona preferovaná.
 • Pro kontakt je k dispozici nový údaj "Prodej zakázán (problematický zákazník)".
 • Kaskáda umožňuje definovat individuálně jednotlivým uživatelům právo "vidět rodná čísla osob". Toto opatření umožní lépe aplikovat v praxi požadavky zákona na ochranu osobních údajů.
 • Umožněn export více kontaktů do jednoho souboru VCF. Navíc v prohlížeči kontaktu je nové pole pro krátkou poznámku typu "čistý text", která se vkládá do vizitky VCF.
 • V režimu "Analýzy kontaktů" v modulu Kontakty byly doplněny možnosti filtrování dokladů a kontaktů (podle obchodníka kontaktu, podle druhu řádků, vystavení, ...) .

Mail-systém, zásilky

 • U nově vytvořené zásilky, která vznikla prostřednictvím funkce znovu odeslat, se automaticky vytvoří taková propojení (typu "Komunikace souvisí s ....") na ostatní objekty, která jsou v původní zásilce.
 • Kaskáda umožňuje vložit do přílohy mailu jeden objekt vícenásobně s různými typy exportu.

Dokumenty

 • Kaskáda uživatelům umožňuje zvolit si konkrétní preferovanou aplikaci pro export dat do formátu PDF, pokud je na jeho počítači nainstalován více než jeden SW (PDF-generátor).
 • V Konfigurace / Pracovní stanice (tiskárna ...) je k dispozici nová volba "PDF soubory považovat za editovatelné".

Doklady

 • Ve stromě složek v modulu Agenda a Kontakty je k dispozici nová složka "Kontakty s nevyfakturovanými dodávkami".
 • V prohlížeči dokladu v kartě "Obsah" je k dispozici filtrování řádků podle předkontací.
 • V platebním kalendáři vystaveného dokladu přibyla možnost sloučit nerealizované položky platebního kalendáře.
 • V dialogu Zdanění zálohy je podporována práce s kurzem cizí měny.
 • Mechanismus "Rozdělení řádku" v obsahu dodacího listu a objednávky si poradí i se zadanými prodejci/realizátory a jejich sazbami provizí, i s provizí samotnou.

Objednávky, Dodací listy

 • V dodacím listu přijatém přibyla činnost pro přepočet prodejních cen produktů, které jsou uvedeny v obsahu dodacího listu.
 • Byla vytvořena možnost plnění dodacího listu přímo z obsahu objednávky.
 • V dialogu "Zpracování příjmů/expedice (objednávky)" byl doplnění sloupce s primárním dodavatelem a navíc je zde umožněno uložení pořadí sloupců.
 • V dodacím listu je umožněno setřídit pořadí řádků podle času vložení řádku do dodacího listu.
 • V prohlížeči Objednávky od zákazníka byla doplněna informace o celkové hmotnosti netto a brutto. Tyto informace jsou navíc doplněny do hlavičky standardního tisku objednávky.

Zásobníky

 • V prohlížeči Skladu na kartě "Skladové karty, obraty a pohyby" lze ukončit platnost skladové karty.
 • Zpřístupněn mechanismus, který umožňuje zobrazení zásobníku při prvním spuštění Kaskády daného dne.
 • Kaskáda podporuje účtování skladů metodou B.

Bankovní účty, bankovní výpisy, platební příkazy

 • V prohlížeči Kontaktu na kartě "Další / Bankovní účty" přibyla možnost ukončit platnost bankovního účtu.
 • V prohlížeči bankovního výpisu na kartě "Importovaná data" bylo vylepšeno barevné rozlišení řádků a doplněna možnost přiřazení dosud nezaregistrovaného bankovního účtu k danému aktérovi.

Produkty, předměty, majetek

 • Pro produkt (výrobek) je umožněno dodatečně nakopírovat kusovník od jiného výrobku.
 • Kaskáda umožňuje automaticky tvořit výrobní čísla předmětů, jejichž vzorovým produktem je vlastní výrobek.
 • V prohlížeči produktu na kartě "Dodávky / Časování P/V" bylo doplněno tlačítko "Objednat dle časování" - do dané objednávky (výrobní nebo dodavatelské) vytvoří program takové záznamy, které zamezí nežádoucímu poklesu produktu, aby bylo pro zákazníky připraveno zboží (výrobky) ve správném čase.
 • V prohlížeči Produktu jsou v podkartě "Hmotný skl. produkt" k dispozici nové přídavné atributy skladovatelného produktu (objem, rozměry a nákladové kusy).
 • V modulu Dlouhodobý majetek jsou k dispozici nové tisky týkající se přehledu odpisů a zároveň byly vylepšeny tisky dosavadní.

Knihy a výkazy

 • Kaskáda zajišťuje při vytvoření nového analytického účtu také jeho automatické zařazení do účetních výkazů.
 • V modulu Knihy a výkazy byly doplněny další informace, které se zapisují do historie.

DPH

 • Před exportem dat do formátu XML byly doplněny logické kontroly k vyplnění "Výpisu z evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH".
 • V dialogu "Přiznání k DPH a další výstupy z agendy DPH" je k dispozici nová činnost k naplnění dokladu pro zúčtování DPH s finančním úřadem.
 • Při generování přiznání k DPH se přímo zobrazí seznam nezaúčtovaných / nevystavených dokladů, pokud takové existují. Tento seznam může uživatel pomocí funkce Ctrl+R vytisknout nebo dvojklikem ve sloupci s číslem dokladu otevřít prohlížeč daného dokladu a zajistit nápravu (vystavit, zaúčtovat, stornovat, ...).

Mzdy

 • Zavedena podpora ISPV - informační systém průměrného výdělku
 • Na kartě "Kmenová (personální) data" je k dispozici nová karta "Důchody", která slouží k evidenci pobíraných důchodů.
 • V konfiguraci mezd je možné zapnout/vypnout automatické provedení přepočtu dat zaměstnanců při vstupu do fáze Zadávání.
 • Při mzdové uzávěrce se kontroluje existence nevyrovnaných dokladů.
 • V konfiguraci mezd na kartě "Globální parametry" je v plovoucím menu k dispozici nový filtr "Filtr - pouze položky s novou hodnotou v tomto roce".

Ostatní

 • Kaskáda (a veškeré její aplikace) je digitálně podepsaná.
 • V globální konfiguraci je k dispozici nový údaj, který umožňuje určit rozsah hodin, kdy může být spuštěn noční úklid.
 • K dispozici je nová funkčnost "Export dat tiskové sestavy do diskového souboru".
 • Pomocí šablony je umožněno dynamické dosazení názvu měsíce a čtvrtletí do názvu nového dokladu.
 • V prohlížeči Úkolu na kartě "Dílčí úkoly" lze vytvářet nové úkoly a nové dílčí úkoly (podúkoly).
 • Pro každý druh objektu lze připojit několik metodik.
 • Vylepšen dialog "Zobrazení alarmů", s cílem lépe vnímat priority jednotlivých alarmů.
 • Dialog "Podrobnosti účtu" lze otevřít přímo z editačního pole, kliknutím na tlačítko vpravo při současném podržení klávesy SHIFT.
 • Uživatel si může ve svých uživatelských preferencích sám zvolit formát zobrazení dílčího účetního období ( např. "Leden 2012" ) nebo zkrácený ( např. "01 / 2012" ).
 • Obyčejné tlačítko "Vyhledat" bylo změněno na tlačítko s podmenu. V tomto podmenu je možné určit, zda se má hledání zadaného vzorku provést v rámci všech, nebo jen v rámci nezaniklých objektů. Navíc byla do podmenu doplněna volba "Celá slova", která fungovala pod klávesovou zkratkou CTRL + Vyhledat.
 • Do obecného filtrovacího panelu doplněno třístavové zaškrtávací pole "Zaniklé objekty".
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948711.