Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2015
AutorKršek Miroslav
Vznik05.02.2016 11:12,  poslední úprava 29.03.2019 10:59

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2015

Kontakty

 • Kaskáda umí komfortněji získávat informace o organizacích ze státních registrů
 • Byl upraven režim doplňování bankovních účtů (registrovaných u FU) ke kontaktu při ověřování DIČ
 • Byla vytvořena podpora hlídání pásem po splatnosti a rozšířena funkčnost nastavení u kontaktu Platba převodem povolena

Kalendář, úkoly

 • Byly výrazně rozšířeny možnosti práce s Úkoly

Dokumenty

 • Kaskáda nově podporuje přímé skenování, bez nutnosti ukládat soubor na disk a poté načítat do Kaskády
 • Byla zavedena možnost přiřazení dokumentů k libovolnému objektu propojením typu "Prezentace objektu obrázkem"
 • Zástupné symboly lze použít pro dosazení údajů do textu v šablonách dokumentů, komunikací i jiných druhů objektů
 • Bylo provedeno několik vylepšení při práci s personálními a běžnými dokumenty

Doklady

 • Bylo vylepšeno uživatelské rozhranní pro práci s agendou Intrastat
 • Byla vylepšena funkčnost prohlížeče řádku DL / objednávky z hlediska kontroly obchodních přirážek
 • Byl upraven tisk faktury vydané tak, aby byly rozlišeny řádky v režimu přenesení daňové povinnosti
 • Byla doplněna kontrola použitelnosti zvoleného typu plnění dle §92a
 • Byla vylepšena funkčnost interního dokladu se specializací "Zápočet pohledávek/závazků"
 • Způsob zdanění DPH lze ovlivnit již na úrovni objednávky a/nebo dodacího listu

DPH

 • Výrazně byla vylepšena práce s fakturami v režimu přenesení daňové povinnosti v souvislosti se změnami v zákoně o DPH a s rozšířením komodit
 • S úpravami režimu přenesené daňové povinnosti bylo umožněno zadání jednotkové hmotnosti přímo do řádku obsahu dokladu a objednávky a v tiskových sestavách některých dokladů a objednávek byla doplněna rekapitulace hmotností
 • Do řady míst v programu byla doplněna práce s hmotností produktu.
 • Bylo upraveno uživatelské rozhraní při provádění exportu XML dat "Výpisu z daňové evidence pro daňové účely dle §92a"
 • Byl proveden překlad názvu všech druhů DPH do anglického a německého jazyka

Knihy a výkazy

 • Byla vytvořena nová tisková sestava "Rekapitulace účtů pořízení zásob"

Zásobníky (sklad, pokladna, bank. účet)

 • Bylo vylepšeno chování prohlížeče skladu a především skladových dokladů u skladu vedeného metodou "B"

Produkty

 • V Kaskádě byl doplněn režim, který pohodlně zobrazuje informace o realizovaných nákupech a prodejích produktů

Ceníky

 • Byl upraven režim zadání nové prodejní ceny + další drobná vylepšení

Provoz pod operačními systémy, technologické věci

 • Kaskáda (klientská aplikace) je kompatibilní s Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Byla upravena práce s registry Windows při exportu dat z Kaskády do formátu PDF
 • Pro většinu tisků z Kaskády je k dispozici alternativní chování - výstup do PDF
 • Byly přepracovány a zkonsolidovány chybové dialogy v Kaskádě a zároveň některé chybové zprávy byly obohaceny o odkaz na patřičné kapitoly nápovědy
 • Byly opraveny problémy s konverzí datumu na stanicích, kde je formát datumu na úrovni operačního systému nastaven na "dd. mm. RRRR" (tedy tam, kde obsahuje mezery)

Mzdy

 • Dle platné legislativy byly provedeny změny u neplaceného volna a zdravotního pojištění
 • Byla provedena změna v nároku na provedení ročního zúčtování u zaměstnance se solidární daní
 • Byl upraven tisk a zároveň zprovozněno elektronické podání formuláře "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ"
 • Byl upraven tisk "Příloha k žádosti o dávky" a změněno odesílání přehledu ve formátu XML
 • V Kaskádě je nyní umožněno pracovat s tarifními třídami
 • Bylo umožněno vyúčtování mzdových nákladů evidovaných v objednávce od zákazníka pomocí interního dokladu

KaskRS

 • Webové rozhraní Kaskády (KaskRS) je nově zcela kompatibilní s PHP 5.5

Ostatní

 • Startovní kontroly lze konfigurovatelně odložit na pozdější část dne
 • Pro vyhledávací složky a SQL dokumenty lze nově použít přepínatelný parametr pro volbu účetního období
 • Je k dispozici mechanismus, umožňující naprogramovat "na míru" podmínky pro editovatelnost "uživatelsky definovaných textových bloků"
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948810.