Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2016
AutorKršek Miroslav
Vznik06.01.2017 07:06,  poslední úprava 29.03.2019 11:05

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2016

Kontakty

 • Pro nastavení prezentace kódu produktu v dokladech je k dispozici další volba "Pouze cizí identifikace"
 • Pro načítání dat z registru ADIS je nově podporováno zabezpečené spojení (SSL), které MF poskytuje od 18.2.2016

Kalendář, úkoly

 • U úkolu lze změnit řešitele, mění se možnosti při "znovu-zadání" odmítnutého úkolu

Komunikace

 • Byl vylepšen režim pro plnění adresátů do hromadné zásilky

Dokumenty

 • Bylo vylepšeno chování programu při zobrazování PDF dokumentů

Složky, databox

 • Vylepšeno předávání/odebírání práv objektům vkládaným/odebíraným do/z obsahu složky
 • Jsou vylepšena pravidla pro oprávnění k přesunům složek v rámci stromu složek

Doklady

 • Byly provedeny změny v práci s doklady z důvodu zavedení "Kontrolního hlášení DPH" (KH)
 • V Kaskádě byla zprovozněna Elektronická evidence tržeb
 • Byla provedena řada vylepšení při práci s přenesenou daňovou povinností
 • Byla provedena změna v pojetí datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) a období DPH u přijatých plnění
 • Výrazně byly upraveny možnosti setřídění položek v obsahu dokladů a objednávek
 • Kaskáda podporuje tisk čarového kódu na dodacím listu vydaném a expedičním příkazu
 • Byly zavedeny nové možnosti v oblasti automatického párování plateb v bankovních výpisech
 • Změna pojetí data vystavení do stavu lépe odpovídajícímu reálnému životu a informačním potřebám

DPH

 • Zdanění ZL je nyní umožněno i v situaci kdy dílčí účetní období je uzavřeno
 • Je umožněno zdanění zálohového listu v režimu přenesení daňové povinnosti
 • Bylo umožněno účtování účetních operací korigujících odpočty DPH v přiznání k DPH a vrácení daně cizinci v přímé návaznosti na přiznání k DPH

Knihy a výkazy

 • Byly vytvořeny nové definice výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty pro rok 2016

Zásobníky

 • Byly rozšířeny možnosti jak se chovat k datovému souboru po exportu platebního příkazu / importu bankovního výpisu
 • Byla provedena úprava kontrolující nastavení "Skladové ceny počítat globálně" v případě existence pouze jednoho "živého" skladu

Objednávky

 • Byla rozšířena funkčnost režimu "Zpracování expedice/příjmu" v objednávkách

Produkty

 • Byla podpořena práce s recyklačními poplatky (PHE)
 • Bylo provedeno několik vylepšení pro zpříjemnění práce při zpracování DL
 • Bylo vylepšeno uživatelské prostředí karty Obraty a pohyby
 • Bylo vylepšeno stanovení skladové ceny v různých situacích
 • Sjednoceno setřídění seznamu produktů v tiskových sestavách podle nastavení v konfiguraci
 • Byla zavedena podpora výpočtu a nastavení minimálních stavů u produktů

Mzdy

 • Jako každý rok byly provedeny legislativní změny platné pro rok 2016
 • Byl upraven výpočet důchodového pojištění po ukončení II. pilíře důchodového spoření
 • Bylo zprovozněno elektronické podání formuláře ELDP a ONZ

Ostatní

 • Kaskáda nově podporuje plánování výdeje, výdej a evidence vydaných osobních ochranných pomůcek (OOPP)
 • Byla zavedena podpora tisku čarových kódů přímo z Kaskády
 • V kartě "Souvisí" je vylepšen režim propojení s existujícím objektem (seznam objektů je možné omezit na stejného aktéra)
 • Bylo zjednodušeno a sjednoceno menu Konfigurace ve všech modulech Kaskády
 • Byla vylepšena univerzální funkce pro export dat z tabulek
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948801.