Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2017
AutorKršek Miroslav
Vznik18.12.2017 08:36,  poslední úprava 29.03.2019 11:09

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2017

Kontakty

 • K dispozici je nová tisková sestava "Přehled nákladů/výnosů účetních složek"

Kalendáře

 • Byla provedena řada vylepšení při práci s Kalendářem (vkládání událostí a objektů do cizího kalendáře, přebírání vlastnictví ze šablony, ...)

Komunikace

 • Byly rozšířeny možnosti jak ovlivnit množinu zásilek mazaných při nočním úklidu
 • Pro určení uživatelů kteří smí odpovídat na zásilku lze rozhodnout, zda smí odpovídat pouze příjemce nebo kdokoliv a to nastavením konfiguračního parametru
 • Export dopisu (pošty běžné (papírové)) do PDF umožňuje za text dopisu vkládat naskenovaný podpis uživatele
 • Přijímač datových zpráv byl upraven pro akceptování nových 4 typů datových schránek

Konfigurace, přístupová práva

 • V oblasti konfigurace účelů dodávky byla realizována řada vylepšení, např. filtrování účelů dodávky, možnost zobrazení výskytů účelu dodávky, ...
 • Provedení uzávěrky dílčího účetního období a DPH období je povolenou pouze v situaci, kdy s doklady nikdo nepracuje

Doklady

 • V oblasti EET byla provedena řada změn - např. účtenky a faktury mohou obsahovat více EET hlášení, lépe se program vypořádává s částečnou platbou hotově a převodem...
 • Při zdanění ZL může uživatel lépe ovlivnit období DPH a zároveň byla vytvořena podpora automatické tvorby ZL na nezaplacenou část ZL během jeho zdanění
 • Byly upraveny některé tiskové sestavy s použitím specifického mechanismu, díky kterému se zmenší počet otevřených kurzorů
 • Ve faktuře přijaté, při vytváření řádku typu "zaokrouhlení", program za určitých okolností automaticky dopočítává částku pro zaokrouhlení

DPH

 • Číselník komodit zařazených do režimu přenesení daňové povinnosti byl rozšířen o komodity, které vstoupily dle zákona v platnost od 1.7.2017

Kniky a výkazy, účetnictví

 • V dialogu Podrobnosti účtu byly doplněny nové podkary (Obraty dle aktérů, Podezřelé účty a Výkazy)
 • V Rozvaze platné od roku 2016 byla provedena změna v prezentaci hodnot ve sloupci korekce (stejně jak je to prezentováno na portále daňové správy)

Objednávky a dodací listy

 • Při tvorbě řádků v obsahu "Objednávky k dodavateli" přenosem z K-schránky lze automaticky nastavit množství dle limitů stanovených u produktu
 • Pro jednotlivé účely dodávky lze definovat barvu, která je následně použita pro podbarvení řádku v prohlížeči DL/OBJ
 • Objednávka k dodavateli umožňuje naplnění obsahu položkami z objednávky od zákazníka
 • Byl vylepšen režim pro vkládání produktů do objednávky k dodavateli, v prohlížeči produktu, kartě "Dodávky"
 • Bylo vylepšeno zobrazení informací o propojení řádků různých objednávek

Produkty

 • Byl vylepšen mechanismus exportu dat pro Intrastat
 • Byly rozšířeny možnosti tisku produktových štítků
 • V prohlížeči produktu byla kromě prodejní "ceny bez DPH" publikována i "cena včetně DPH"

Ceníky

 • Bylo umožněno vytvořit propojení položky externího ceníku s produktem již existujícím v Kaskádě, tím je zajištěn lepší komfort pro občerstvení dat podle aktuální stavu externího ceníku

Pokladna Vega

 • Program nedovolí v pokladně Vega vkládat řádky do jedné účtenky z více stanic
 • Bylo upraveno chování Kaskády při platbách kartou v návaznosti na EET

Mzdy

 • Jako každý rok byly provedeny legislativní změny platné pro rok 2017
 • Byly vylepšeny tiskové sestavy s daty pro roční vyúčtování DZP
 • Bylo vylepšeno řešení pro zadržení mzdy z důvodu exekuce
 • ISPV – byla upravena struktura věty o pracovních poměrech (MP) dle popisu platného od roku 2017
 • Byl upraven výstup pro ISPV - počítání doby absencí, odpracované doby a hrubé mzdy
 • K dispozici je nový formulář "Povinný podíl zaměstnávání OZP"
 • Bylo zajištěno hlídání max. počtu hodin přesčasů u zaměstnance
 • Bylo zlepšeno zobrazení kalendářních dnů v mzdovém listě, v sekci "Přehled nepřítomností a jejich proplácení"

Ostatní

 • Varovný panel je k dispozici nejen v modulu "Agenda", ale i "Produkty" a "Doklady"
 • Prostřednictví varovného panelu program upozorňuje na blížící se konec licence Kaskády
 • Byly upraveny možnosti nastavení jazyka u objektu z hlediska cizojazyčných externích tiskových sestav
 • Pro určitý typ exportu bylo umožněno přednastavit výchozí cestu a jméno souboru
 • V menu Nápověda přibyla volba, která umožňuje přístup servisních techniků na plochu uživatelského počítače (součást komerčního SW TeamViewer)
 • K-schránka kromě dávkového tisku různých sestav podporuje totéž i pro export
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948835.