Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2018
AutorKršek Miroslav
Vznik15.01.2019 06:07,  poslední úprava 29.03.2019 11:09

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2018

Kontakty

 • V souvislosti s GDPR byly zneviditelněny některé osobní informace pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět citlivé informace.
 • Byla doplněna nová uživatelská preference, která umožňuje zobrazit názvy aktérů objektů tak, jak byly v okamžiku vzniku tohoto objektu.
 • Na základě změn v zákoně byly v tisku "Odsouhlasení závazků a pohledávek" upraveny texty v sekci potvrzení dlužníka.

Komunikace

 • V prohlížeči zásilky byl lépe rozlišen stav, kdy zásilka čeká na odeslání - hlavička takové zásilky je zvýrazněna ostře žlutou barvou a u datumu odeslání je text <čeká na odeslán>.
 • Bylo vytvořeno rozhraní pro rozbor zásilek s ohledem na expirace, otevření objektu, velikosti, ...

Dokumenty

 • Byla provedena úprava zajišťující lepší chování při otevírání a zavírání dokumentů uložených v Kaskádě.

Doklady

 • Na základě nálezu Ústavního soudu bylo od 1.3.2018 zrušeno odesílání EET zpráv v případě platby kartou.
 • Byly upraveny účetní výkazy podle novely vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro rok 2018.
 • Bylo vylepšeno chování programu při vystavení faktury vydané a zálohového listu vydaného v souvislosti s nabízením tisku dokladu a tvorby papírové pošty/zásilky.

Objednávky a dodací listy

 • Bylo provedeno zpřesnění výpočtu celkové ceny objednávky a sjednocení mechanismu výpočtu této ceny s ohledem na účel dodávky použitý v řádku.
 • Bylo umožněno dodatečně změnit účel dodávky při dodržení všech pravidel pro úspěšné vypořádání řádku.
 • Pomocí klávesové zkratky <Ctrl+A> bylo umožněno v kartě Obsah Dodacího listu / Objednávky vložit všechny řádky do K-schránky.
 • Byly upraveny přednastavené filtry při připojování volného předmětu k řádku dokladu/objednávky.
 • Bylo zamezeno vzniku problematických řádků v obsahu objednávek při použití funkce "Klonovat řádek" na řádku s účelem dodávky "Nákup subdodávky".
 • Bylo zabráněno změnám předmětu v řádku, který již figuruje v nějakém (libovolném) druhu dokladu, který je již vystaven.

Produkty

 • Byla provedena úprava umožňující vyhledávat produkty podle zadaného EAN13 kódu.
 • Byl zaveden mechanismus protokolování tisku produktových štítků a zároveň byly vytvořeny vyhledávací složky, které využívají data zaznamenaná v tomto protokolu.
 • V Kaskádě byl vytvořen nový prostor pro objednávání produktů od dodavatelů.
 • Bylo umožněno uživatelsky ovlivnit stanovení skladové ceny v případě nulového zůstatku.
 • Do dat skladovatelných produktů byly doplněny 2 údaje, jejichž podstatu si může každá firma určit sama.
 • Byl upraven mechanismus kopírování alternativních mj. "kilogram" ze vzoru do nového produktu tak, aby byl uživatelsky příjemnější a rychlejší při zadávání nových produktů.

Předměty, Majetek

 • V modulech Dlouhodobý majetek a Knihy a výkazy byl doplněn nový tisk seznamu vyřazeného majetku ve zvoleném období.
 • Byla provedena úprava která lépe detekuje nový typ umístění předmětu v okamžiku výdeje do vlastní spotřeby.
 • Ve filtrovacím panelu pro druh Předmět byl doplněn filtr podle typu umístění.
 • Byl upraven výpočet daňových odpisů po přerušení odpisování u majetku s metodou odpisů "Časově".

Ceníky

 • U libovolného prodejního ceníku byl zaveden nový parametr, kterým lze definovat, zda platí pro jediného, několik nebo všechny odběratele.

Mzdy

 • Jako každý rok byly provedeny legislativní změny platné pro rok 2018.
 • Byla doplněna nová dávka nemocenského pojištění "Dlouhodobé ošetřovné".
 • S platností od ledna 2018 je k dispozici nový formulář "Potvrzení zdanitelných příjmů - srážková daň".
 • Dle nových definic byl upraven stávající export do XML i papírový tisk "Příloha k žádosti o dávky".
 • Byla upravena tvorba výstupu pro ISPV.
 • Byl zaveden nový konfigurační parametr umožňující povolit změnu částky u již "probíhající" opakované složky mzdy.
 • V tisku "Složky mzdy dle druhů" byly doplněny mezisoučty za jednotlivé skupiny a u každého druhu byl doplněn účet z účtového rozvrhu, na který je daný druh v mzdovém interním dokladu zaúčtován.

Vega

 • Bylo sjednoceno a zjednodušeno využití čísla účtenky z Vegy v návaznosti na hlášení EET a kontrolní hlášení.
 • V tisku "Páska denní uzávěrky" byl doplněn podrobnější rozpis DPH (zvlášť pro hotovostní a bezhotovostní platby).
 • V dialogu "Placená částka" byl doplněn variabilní symbol, díky kterému může obsluha provést transakci na platebním terminálu dříve.

KaskRS

 • Proces registrace zákazníka do e-Shopu byl obohacen o souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Byl upraven mechanismus vzniku objednávek z e-shopu (ihned po vytvoření objednávky se nakopírují atributy ze šablony a překopírují se doplňkové texty.
 • Nově lze v e-shopové objednávce použít neprodejný produkt, ze kterého je přebrána informace o způsobu dopravy a úhrady do hlavičky objednávky.

Ostatní

 • V obecném filtrovacím panelu bylo vylepšeno filtrování podle Datumů.
 • Byla vylepšena práce s "Uživatelsky definovaným pořadím složek ve stromě".
 • Výrazně bylo vylepšeno chování klávesových zkratek v Kaskádě pro vytváření nových objektů.
 • Nově bylo umožněno vytisknout opis obrazovky pomocí zhuštěného písma a rozšířit tím počet vytištěných sloupců.
 • Do dialogu Tisk tabulky, bylo doplněno nové zaškrtávací pole "Tisknout mřížku mezi buňkami tabulky".
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948842.