Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2019
AutorKršek Miroslav
Vznik17.01.2020 09:34,  poslední úprava 10.07.2020 07:30

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2019

Komunikace

 • Bylo vylepšeno chování přijímače zásilek během zpracování automatických importů
 • Bylo provedeno kompletní přeprogramování skládačky jednotlivých HTML dílů zásilky a předávání do HTML editoru
 • Bylo vylepšeno chování programu při automatickém vkládání podpisu do zásilek (pro libovolný formát)
 • Bylo umožněno definovat podobu HTML podpisu
 • Byo umožněno uživatelsky definovat styl těla HTML zásilek
 • Nově byla doplněna citace původního textu zásilky o svislou podélnou čáru (pro snazší orientaci ve zřetězených odpovědích)
 • Byl odstraněn problém s nemožností odpovědět na některé HTML zásilky

Doklady

 • Byl vylepšen režim pro posouvání řádků v obsahu dokladů
 • V návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb. byla provedena úprava v oblasti výpočtu DPH a zaokrouhlování v dokladech
 • Do plovoucího menu nad přílohou zásilky byla doplněna možnost vytvoření zálohového listu přijatého a připojení obrázku (obrazu dokladu)
 • K-schránka nově umožňuje dávkový export "obrazů dokladů"
 • Do procesu vystavení skladové výdejky byla doplněna možnost naprogramování kontrol specifických pro konkrétní firmu

DPH a účetnictví

 • Byla provedena úprava, která umožňuje evidovat osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně patřící na ř. 51 přiznání k DPH
 • V Kaskádě byla zprovozněna evidence prodeje v rámci režimu Mini One Stop Shop (MOSS)
 • K dispozici je tisk nové verze výkazu Přiznání k DPH vzor č. 21
 • Byl zajištěn lepší přenos nově vytvořeného účtu do nového období včetně zařazení tohoto účtu do výkazů

Objednávky a dodací listy

 • Kaskáda nově umožňuje v rámci objednávky k dodavateli přesněji definovat místo, kam má být dodávka doručena
 • V Kaskádě byl vytvořen obecný mechanismus, který usnadňuje naprogramování převodového můstku mezi Kaskádou a nějakým dalším informačním systémem, od kterého je potřeba přebírat objednávky, jako je například eShop.

Produkty

 • Byla vytvořena funkčnost doplňkových produktů
 • Pro typový předpis lze nově definovat minimální a maximální hranici hodnoty
 • Byl vytvořen nový uzel "Objednávky výroby / plán výroby", který zobrazuje kumulativní pohled na produkty v objednávkách výroby s požadovaným datem výroby, případně i s vyznačením změn proti minulému stavu.

Ceníky

 • V návaznosti se zrušením ceníku s prioritou 111 byla vylepšena práce s prioritama prodejních ceníků
 • Byl vylepšen režim přeceňování, doplněny možnosti zadání data pro návrh cen po přecenění a různá další vylepšení
 • Bylo vylepšeno stanovování prodejní ceny produktu v návaznosti na měnu

Mzdy

 • Jako každý rok byly provedeny legislativní změny platné pro rok 2019.
 • Od 1.7.2019 v souvislosti s přijetím zákona č. 32/2019 Sb. byla zrušena karenční doba (1.-3. den dočasné pracovní neschopnosti)
 • Při zadávání stále se opakujících stejných částek srážek ze mzdy lze nově využít formu úhrady "Trvalý příkaz".

Ostatní

 • K dispozici je nově tisk formuláře CMR (mezinárodní nákladní list pro dopravce)
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948845.