Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2010
AutorKršek Miroslav
Vznik12.01.2011 07:11,  poslední úprava 30.12.2014 18:46

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2010

Mail-systém, Zásilky

 • Kaskáda podporuje digitální podpisy u zásilek.
 • Nová funkce umožňující plnohodnotný příjem odmítnuté zásilky (spamu)
 • Nová funkce umožňující administrátorovi násilné mazání zásilek
 • Přiřazení e-mailové adresy k odesílateli je nyní možné provádět i v seznamu odmítnutých zásilek (spamů).
 • Optimalizace vytvářené zásilky odesílané do internetu tak, aby množina použitých znakových sad byla co nejmenší a v důsledku toho se minimalizovaly u příjemců problémy se správnou interpretací znakových sad.
 • Bylo ošetřeno vytváření jmen dočasných souborů během otevírání příloh.
  Smyslem této úpravy je zamezení případných konfliktů s pravidly operačního systému, díky kterým se některá příloha nedá otevřít.

Kontakty

 • Kaskáda umožňuje porovnat údaje ze dvou ceníků.
  Má to smysl pro obchodníky, když např. jednají se zákazníkem a chtějí se vejít do nějaké cenové hladiny, která je dána základním ceníkem a tuto základní cenu porovnávají s cenou ve speciálním ceníku daného odběratele.

Dokumenty

 • Běžný dokument nyní poskytuje ve svém prohlížeči podporu pro řízení skartace, která ovlivní mazání dokumentu.
 • Prohlížeč dokumentu byl rozšířen o údaje, které vedou k lepší evidenci dokumentů v Kaskádě (číslo jednací, spisová značka, apod.). Zároveň je umožněno vyhledávání podle těchto údajů pomocí vyhledávacího pole.

Objednávky

 • V prohlížeči objednávky na kartě Rekapitulace přibyla nová karta Dokladová rekapitulace, která poskytuje informace o všech dokladech, které se vážou k objednávce prostřednictvím jednotlivých řádků objednávky.
 • Byla doplněna možnost odpojení řádku objednávky od řádku jiné objednávky.
 • Na kartě Účetní rekapitulace je nyní možné filtrovat podle aktéra.
  Tento prvek umožňuje zadání jednoho konkrétního aktéra dokladů, jehož operace vůči zakázce chci analyzovat. Mohu tak snadno zjistit částky, které prezentují např. subdodávky na danou akci.

Ceníky

 • Je možné definovat prodejní ceník, který bude platit přednostně pro všechny kontakty, bez nutnosti zařazovat je jako odběratele do tohoto ceníku.

Účetnictví, doklady, DPH

 • V Kaskádě byla zavedena podpora exportu Souhrnného hlášení do formátu XML.
 • Podstatné vylepšení mechanismů, týkajících se výpočtu DPH "shora nebo zdola".
 • Bylo vylepšeno chování při kopírování údajů týkajících se DPH ze šablony do nového dokladu.
 • Změny ve struktuře Přiznání k DPH
 • Podpora účetní evidence projektů
 • V prohlížeči interního dokladu je upraveno chování určení "Speciálního určení dokladu", především v oblasti Vypořádání kurzových rozdílů.

Dialog Podrobnosti účtu

 • V kartách s inventurou počátečního a koncového zůstatku přibyla možnost přepnout způsob zobrazení z detailního "Po jednotlivých dokladech" na zobrazení "Po aktérech".
  Je to opět jeden pohled, který může být z pohledu ekonomů či obchodníků zajímavý. Lze tak např. vidět kolik který zákazník zaplatil k uvedenému období na zálohách, apod.

Platební kalendář

 • Výrazně bylo vylepšeno chování platebního kalendáře (přepínání filtrů, refreše, zapamatování velikosti či pořadí sloupců, atd.).

Bankovní výpis

 • Bylo upraveno zadávání nových párovatelných dokladů přímo z prohlížeče řádku bankovního výpisu.
 • Do menu "Soubor" byla doplněna položka Zobrazit zdroj importu pro zobrazení zdrojového souboru v jeho surové podobě.
 • Byly doplněny nové sloupce do seznamu sloupců v kartě Importovaná data.

Sklady, Bankovní účty, Pokladny

 • Při nočním úklidu se nyní kontroluje stav uzávěrek skladu a pokladny.
 • Bylo umožněno označit již nepoužívaný zásobník (sklad, bankovní účet a pokladnu) za zrušený.

Modul Knihy a výkazy

 • Výrazné vylepšení tisku hlavní knihy
 • Seznam účtů byl obohacen o sloupce, které zde doposud chyběly.
  Je tak mnohem snazší provádět tisk atributů účtů opisem tabulky, nebo export tabulky do jiného podporovaného formátu.

Pokladní systém Vega

 • V pokladně Vega lze v konfiguraci znakového tisku docílit toho, že se na disku ukládá tisková podoba účtenek, které se tisknou ve znakovém režimu. Jsou tak uchovány účtenky v elektronické podobě, což zákon umožňuje.
 • V pokladním systému VEGA byla provedena řada optimalizací, které mají mít vliv na rychlost při prodeji.
 • Byl zde přepracován mechanismus mazání účtenek a v té souvislosti i hledání těchto smazaných účtenek k opětovnému použití.
 • Byly zde lépe ošetřeny situace při změnách odběratelů v účtence.

Mzdy

 • Nově je v modulu mzdy k dispozici mechanismus pro roční vyúčtování DZP.
 • Provedena řada úprav týkajících se Dočasná pracovní neschopnosto (refundace náhrad) a odvodů SP.
 • Vylepšeno zadání slev na dani.
 • Kaskáda umožňuje s maximálním komfortem využít existující mzdová data a zpracovat evidenční listy důchodového pojištění.
 • V kartě Kmenová (personální) data byla doplněna podkarta pro hromadné hlášení na zdravotní pojišťovnu (přihlášky, odhlášky, změny ..).
 • V kartě Pracovní poměry byly doplněny přihlášky a odhlášky na sociální pojištění.

Ostatní

 • U každé definice exportu dat z Kaskády lze nyní určit aplikaci, která má být spuštěna po provedení exportu, včetně parametrů potřebných pro její správné spuštění (např. integrace s aplikací 602XML Filler včetně otevření vyexportovaných dat v příslušném formuláři).
 • Bylo vylepšeno chování bublinové nápovědy, kterou program strojně sestavuje.
 • Umožněno vládat objekty do kalendáře jiného uživatele.
 • Byla provedena úprava výrazně zrychlující načtení informací o objemu zásilek.
 • Vylepšena technická stabilita a bezpečnost.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948720.