Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-15-0164

Změny v práci s doklady z důvodu zavedení "Kontrolního hlášení DPH" (KH)

Změny v práci s doklady slouží k zajištění takových dat, která lze spolehlivě použít pro Kontrolní hlášení DPH.
Stejně jako v jiných situacích, je i v tomto případě nutné mít řádně zadané prvotní doklady se všemi náležitostmi, které daná situace vyžaduje.

 • Prohlížeč Dokladu (libovolného druhu)

  • Karta Rekapitulace / Rekapitulace podle druhů DPH / tabulky "Vlastní měna" i "Operativní měna"

   Do seznamu sloupců byly doplněny sloupce

   • Typ věty
    Jde o typ věty v kontrolním hlášení. Přímo na dokladu tak je vidět, ve které části KH bude figurovat příslušná částka.
    Pokud v dokladu existují řádky, které patří do různých vět KH, je tu uveden příslušný řádek i s částkami základu a DPH.

   • Kód plnění
    Jde o typ plnění dle §92a, který je v jednotlivých řádcích dokladu použit. Pokud je v dokladu použito více různých typů plnění, jsou zde tato plnění zobrazena na samostatných řádcích s vyčíslením příslušného základu daně případně i příslušného DPH.

   Oproti původnímu stavu (před touto úpravou) může v tabulce figurovat více řádků, neboť dřívější jednoduchá sumarizace podle druhů DPH je nahrazena jemnějším členěním, zahrnujícím také typ věty a/nebo kód plnění.

  • Vymáhání čísla dokladu protistrany při vystavování dokladu

   Pokud Kaskáda při vystavování dokladu z kontextu obsahu dokladu nazná, že je nutné vyplnit toto označení a dosud vyplněné není, zobrazí malý dialog pro jeho zadání. V některých případech je toto označení nutné v KH uvádět, což program při vystavení prověřuje a existenci údaje v dokladu vymáhá.

  • Ověřování aktéra dokladu jako plátce DPH

   Proces ověřování DIČ byl výrazně přepracován.
   Pokud Kaskáda při vystavování dokladu z jeho obsahu nazná, že je nutné ověření informací o aktérovi dokladu v registru DPH, prověří stav informací v databázi o příslušném DIČ a pokud není vše v pořádku, zobrazí se dotaz na ověření v registrech "právě teď".
   Pokud v tomto dialogu zvolíte možnost "Pokračovat bez ověřování", proces vystavení běží dále, je však možné, že Kaskáda následně (na úrovni databázových funkcí) zjistí, že dříve avizovaný problém brání vystavení dokladu, zobrazí chybové hlášení s popisem problému a vystavování dokladu přeruší. Může jít např. o DIČ, které není zadáno jako DIČ plátce DPH, nebo o nespolehlivého pláce, nebo o pokus o platbu na účet neregistrovaný na FÚ.
   Např. nelze vystavit vydanou fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti kontaktu, který není plátce DPH, byť má zadané DIČ.

  • Zamezení změny DIČ a aktéra

   Pokud doklad spadá do uzavřeného období DPH, program již u tohoto dokladu nedovolí změnit aktéra a DIČ.

 • Prohlížeč Faktury přijaté

  Číslo dokladu protistrany

  Toto označení dokladu protistrany bylo a je k dispozici na kartě Rekapitulace v prohlížečích všech druhů dokladů.
  V prohlížeči přijaté faktury je navíc toto pole zobrazeno také hned vedle pole pro zadání variabilního symbolu. Zadání tohoto identifikátoru v přijaté faktuře bude zřejmě velmi časté. Navíc při ukládání a vystavování dokladu je jeho vyplnění také kontrolováno - viz. výše.
  Mezi polem Var. symbol a polem Čís. dokl. je tlačítko "=>" pro překopírování zadaného variabilního symbolu do čísla dokladu protistrany (lze ho využít pokud jsou oba údaje stejné).


Oblast funkčnostiDoklady
Ve verzi16.01
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 366767.