Ekonomické agendy

Finance a účetnictví

eKaskáda jakožto komplexní firemní informační systém poskytuje samozřejmě uživatelům mj. úplnou škálu prostředků pro vedení ekonomických agend.
Za jejich součást lze považovat i rozšiření pro mzdovou agendu.

Úkolem ekonomických agend není nic jiného, než poskytnutí "ekonomického (finančního) pohledu" na skutečnosti, které v životě organizace nastaly nebo nastanou. Proto :

 • ekonomické agendy nepředstavují žádný "samostatný ostrov", ale naopak jsou integritní součástí celého systému,
 • existují samozřejmě části uživatelského rozhraní, specializované na práci s ekonomickými informacemi, ale
 • zdrojové informace pro ekonomické výstupy jsou čerpány z mnoha datových objektů eKaskády, jejichž pořizovatelé pouze vstupují do systému informace o své rutinní činnosti a mimoděk tím generují data pro ekonomické pohledy,
 • jedním ze zdrojů je také mzdová agenda, kde při uzavírání jednotlivých měsíce dochází k automatické tvorbě dokladů.

Z hlediska zdrojových datových objektů jsou pro ekonomiku hlavními pilíři

 • Kontakty
  Převážná část firemních procesů probíhá ve vztahu k určitým aktérům, proto je strukturování ekonomických informací vzhledem k těmto aktérům velmi užitečné.
 • Produkty
  Produkty představují to, co firma produkuje, ať už jde o zboží služby ...
  Jsou také jádrem obchodních a výrobních agend.
 • Doklady
  Většina dokladů popisuje transakce finančního charakteru, týkající se určitých produktů a určitého aktéra. Doklady slouží pro
 • operativní agendy - manipulace se zásobami (ovlivňování stavu zásobníků majetku), dokladování operací pro externí uživatele (tisk pro obchodního partnera, kontrolní instituce, ...)
 • účetní agendy - průmět dokladovaných skutečností do účetních agend,
 • daňové agendy - průmět dokladovaných skutečností do daňových agend.
 • zásobníky majetku (sklady, pokladny, bankovní účty)

Sklad

 • Libovolný počet skladů, skladové karty představují propojení s jednotlivými produkty.
 • Možnost oceňování každého skladu samostatně nebo naopak všech společně, průmět všech operací do účetnictví.
 • Podpora inventur, okamžitá informace o aktuálních stavech, o obratech a zůstatcích v jednotlivých obdobích.
 • Informace s stavu zásob a historii skladových pohybů je pohodlně dostupná v prohlížeči každého produktu.
 • Příjmy a výdeje lze realizovat v libovolných měnách, vazba na dodavatelské/zákaznické objednávky, na plánování nákupů i řízení expedice.

Pokladna

 • Libovolný počet pokladen v libovolných měnách, řešení přístupových práv vzhleldem k hmootné odpovědnosti.
 • Podpora inventur pokladny, řešení vydaných i přijatých provozních záloh, samozřejmostí je průmět všech operací do účetnictví.
 • Úhrady závazků/pohledávek, provedené na pokladně, se bezprostředně promítají v aktuálních zůstatcích příslušných saldokontních dokladů.

Banka

 • Libovolný počet bankovních účtů v libovolných měnách, možnost tvorby platebního kalendáře a postupné realizace plateb, monitorování očekávaných plateb atd.
 • Platby faktur v libovolných měnách s automatickými přepočty kurzů, řešení kurzovních rozdílů.
 • Veškeré operace provázané s příslušnými doklady, s obchodními partnery a s jejich evidovanými bankovními účty, samozřejmostí je průmět všech operací do účetnictví.
 • Elektronická komunikace s bankou v obou směrech, tedy tvorba platebních příkazů i zpracování výpisů, automatické párování plateb s možnosti ručních zásahů.

Mzdy

Tato kompletní mzdová agenda s velmi intuitivním a jednoduchým ovládáním umožňuje pracovníkům mzdových účtáren, rychlé a bezchybné zpracování mezd. Usnadňuje jim komunikaci se státní a sociální správou, zdravotními pojišťovnami i statistickými úřady. Je zbytečné vyjmenovávat běžné funkce mzdových programů. V kaskádních mzdách lze navíc využívat:

 • Pro každého zaměstnance je možné vytvořit libovolný počet pracovních poměrů.
 • Otevřený systém definice pracovních vztahů a z toho plynoucích algoritmů (člen družstva, společník,...).
 • Elektronická podání - snadná komunikace s úřady.
 • Hromadné zadávání základních mzdových složek - sníží pracnost zejména ve velkých firmách.
 • Mzdové složky jsou uživatelsky definovatelné (umožní vytvářet vlastní typy odměn, prémií, příplatků apod.).
 • Možnost zadání libovolných opakovaných složek k pracovním poměrů, včetně možného omezení časové platnosti.
 • Střediska - rozúčtování mezd tak, jak potřebujete.
 • Snadná evidence příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění, exekuce apod.
 • Bohatá nabídka oficiálních i interních tiskových sestav, přehledů a formulářů.
 • Je možné zapsat libovolné poznámky u zaměstnance, měsíce apod. přímo v programu.
 • Lze otevřít dřívější zpracované měsíce a provést opravy mzdových dat v těchto obdobích.
 • U zaměstnance mohou být i další personální data, fotky, osvědčení o studiu, školení,...