Příklad z běžného života firmy

Obchodník přijímá telefonát od zákazníka, které má zájem o dodávku našich produktů.
Kontaktní databáze je přirozenou součástí eKaskády, takže díky vyhledávacímu poli bleskově vyhledá příslušného zákazníka (tzv. Kontakt).

Otevřel se "Prohlížeč kontaktu", zde má k dispozici naprosto vše, co se zákazníkem jakkoliv souvisí. Případné pohledávky/závazky po splatnosti jsou uvedeny červeným písmem vpravo nahoře tak, že údaj nelze přehlédnout.

Obchodník si rychle v kartě Souvisí ověřuje, zda existují nějaké "otevřené záležitosti" s tímto zákazníkem (totéž by platilo u dodavatele nebo kohokoliv jiného).

Obchodník si také rychle v kartě Produkty ověřuje dřívější dodávky, současně rozpracované objednávky tohoto zákazníka a jejich stav, případně nastavení cen v ceníku tohoto zákazníka.

Zákazník má zájem o dodávku našich produktů, proto již během hovoru Obchodník přímo zde, v kartě Smlouvy, kliknutím vytváří novou "Objednávku od zákazníka". Tato "objednávka" bude ve stavu "nezávazná=poptávka" tvořit páteř vznikajícího obchodního případu, může skončit "bez příjmu závazné objednávky" (záznam důvodu a vyřazení), nebo bude pokračovat realizací, až po finální fakturaci a případné sledování záruk ....
Objednávka, vznikající "z prohlížeče příslušného kontaktu" se automaticky předvyplní všemi informacemi o tomto zákazníkovi, včetně obchodních podmínek nastavených pro tohoto zákazníka.
Obchodník on-line během hovoru doplňuje další podmínky, které se zákazníkem domlouvá.

Poznámka:
Při implementaci eKaskády se všichni pracovníci učí, že do systému se zadávají informace ihned, v reálném čase, že každá věc má svůj životní cyklus od "letmé myšlenky" až po "konkrétní realizaci". Učí se zapomenout na dřívější stav, kdy do systému zadávali až to, co je závazné a definitivní, do té doby měli vše vy svých hlavách, poznámkách na papírech ...

Přechází k práci s poptávanými/nabízenými produkty. Využívá bázi produktů, zaznamenaných v eKaskádě, ta je jednou ze zásadních podpěr firemních procesů počínaje nabídkami, poptávkami, nákupem až po skladové operace a fakturaci. Pokud potřebuje, může okamžitě nový produkt vytvořit, definovat jeho podstatu, použít jej v nabídce, posléze jej dále "kultivovat".
Kterýkoliv existující produkt, o kterém se zákazníkem komunikuje, může otevřít v prohlížeči a dovědět se o něm naprosto vše, od jeho vlastností, přes stav skladu, výskyt v cenících, doprovodné dokumenty, výskyt v jiných objednávkách dřívějších i současných ...

Obchodník ukončuje práci na specifikaci a chce poslat nabídku zákazníkovi. Vůbec neopouští okno prohlížeče s rozpracovanou objednávkou, nespouští další SW, nevytváří žádný dokument na disku svého počítače. Jednoduše klikne v nástrojovém panelu na volbu "Vytvořit související e-mail (zásilku)". Program automaticky předvyplní mailovou adresu zákazníka, v případě použití šablony také předvyplní textovou část mailu, do přílohy automaticky vloží "obraz nabídky" ve formátu PDF. Klik na tlačítko odeslat, zásilka putuje po internetu k zákazníkovi, v databázi je připojena u objednávky i u zákazníka, v rámci přístupových práv je dostupná kolegům ...


Ještě jednu věc nyní obchodník potřebuje. Chce pověřit zásobáře, aby provedl poptávku u dodavatele, prověřil dostupnost apod. Nemusí kvůli tomu psát slohové cvičení s řadou odkazů a posílat zásobářovi mail s vysvětlivkami apod.
Stačí když v okně prohlížeče s rozpracovanou objednávkou klikne na funkci Avizovat, v jednoduchém dialogu určí příjemce (zásobáře) a do textové poznámky napíše stručný pokyn. Tím vkládá objednávku do inboxu zásobáře.

Zásobář nachází ve svém inboxu objednávku, kterou mu avizoval obchodník.

Zásobář kliknutím otevírá "rozpracovanou" objednávku, v okně je jedna karta "navíc". Je to první karta, nazvaná "K avízu", zde je komentář, který napsal odesílatel avíza. Zásobář čte pokyny, "pod rukama" má objednávku a nemusí nikde nic hledat, hned může začít s jejím obsahem pracovat. Zjišťuje, o jaké produkty se jedná, na kterýkoliv může kliknout a pracovat s tímto produktem ...
Způsob jeho práce zde nebudeme rozepisovat, jde o podobné činnosti jako u prodejce, ale zrcadlově se týkají dodavatelské strany.
...
...
...
Posuňme se do okamžiku, kdy na základě "Objednávky k dodavateli" přichází zboží.
Přijímající pracovník má dodací list od přijímaného zboží, ne něm je uvedeno číslo objednávky.
Toto číslo píše do všudypřítomného vyhledávacího pole.

Otevírá se prohlížeč dodavatelské objednávky a pracovník ihned ověřuje správnost dodávky.
Přímo odtud spouští funkci "Zpracování příjmu". Nemusí pracně identifikovat produkty a plnit doklad "řádek po řádku". Vychází z obsahu objednávky, pouze provádí upřesnění podle reality a "kliknutím" vytváří přijatý dodací list, případně i skladovou příjemku, případně (pokud je již k dispozici) i přijatou fakturu.

Přijatou fakturu je potřeba ověřit kompetentním pracovníkem, řešit schválení platby apod.
Vše se odehraje s minimální pracností. Stačí u faktury nad zaškrtávacím polem "Schváleno" vyvolat funkci "Požádat o nastavení vlastnosti", zvolit pracovníka, který je k ověření kompetentní, tím je faktura vložena do jeho inboxu.

Příjemce v Inboxu fakturu otevře, vidí položky, ceny, komentáře, sám může komentář doplnit a když je vše OK, klikne na tlačítko "Nastavit schválení". Odesílatel avíza dostane zpětnou informaci a může pokračovat v dalších krocích.