Aktuality


Kaskáda kromě exportu faktur vydaných ve formátu ISDOC umožňuje také pohodlné vytvoření faktury přijaté z přílohy elektronické zásilky ve formátu ISDOC. Stačí v prohlížeči zásilky v plovoucím menu nad přílohou ISDOC spustit funkci "Vytvořit přijatou fakturu importem ISDOC souboru".
Více viz. kapitola helpu ISDOC (Information System Document).

Nalezení správných postupů práce, které vedou spolehlivně a efektivně k dobrým výsledkům, není jednoduché.
A když už ve firmě takové postupy najdete a vypilujete, řešíte problém "jak je pracovníkům srozumitelně sdělit".
A když už je pracovníkům srozumitelně sdělíte, zjistíte časem, že si vše nezapamatovali a že v průběhu času pracovní postupy různě...

Od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021.

Dne 6.6.2020 firma Pavel Černý - počítačové služby dovršila 30. let své činnosti. Je to pořádný kus života jak z pohledu člověka, tak z pohledu podnikání.
Při předchozích "kulatých" výročích jsme vždy zorganizovali nějakou oslavu, přichystali nějaké občerstvení a společně se současnými i bývalími zaměstnanci, zákazníky a přáteli jsme prožili...