Metodiky - dobrý rádce v nesnázích

08.04.2021

Nalezení správných postupů práce, které vedou spolehlivně a efektivně k dobrým výsledkům, není jednoduché.
A když už ve firmě takové postupy najdete a vypilujete, řešíte problém "jak je pracovníkům srozumitelně sdělit".
A když už je pracovníkům srozumitelně sdělíte, zjistíte časem, že si vše nezapamatovali a že v průběhu času pracovní postupy různě překrucují ... a tak se zase musíte vrátit na začátek ...

Nebo máte druhou možnost:

  • pracovní postup nejen ústně vysvětlit, ale také zapsat
  • umístit tento písemný postup (metodiku) tak, aby byl při ruce ve správnou chvíli.

Přesně k tomu slouží v Kaskádě specifický druh dokumentu - Metodika, který umožňuje

  • zapsat do něj pracovní postup, pokyny, pravidla ...
  • určit, v jakých místech programu (modulech, prohlížečích) má být k dispozici

Váš pracovník, který bude řešit v Kaskádě nějakou činnost, si pak jednoduše v menu "Nápověda / Nápověda k tomuto oknu" otevře tyto pokyny a činnost provede podle nich.

Postup vytvoření metodiky je uveden v kapitole helpu (typickém případu použití) Vytvoření nové metodiky.