Přínosy eKaskády


Přínosy pro vrcholový management

 • dokonalý přehled o dění ve firmě i o komunikaci s jejím okolím
 • informace o souvislostech pro strategická rozhodnutí
 • snadný přístup k podkladům ke schvalování a kontrole
 • otevřené možnosti tvorby manžerských sestav "na míru"

Přínosy pro obchodníky

 • snadný přístup ke všem informacím potřebným pro obchodní jednání
 • možnost rychle a přitom informovaně reagovat na obchodní příležitosti
 • výkonný nástroj marketingové komunikace
 • při jednání se zákazníkem jsou v jediném okně veškeré informace související s příslušným zákazníkem, od emailů a dokumentů, přes nabídky, objednávky a zakázky, až po vystavené faktury a jejich úhrady, reklamace a jejich řešení atd.

Přínosy pro administrativu

 • úspora času a snížení chybovosti při zpracování vstupních dat
 • úspora času při dohledávání souvisejících informací
 • shoda s nároky pro certifikaci systému řízení jakosti podle norem ISO

Přínosy pro firmu jako celek

 • rychlejší a efektivnější spolupráce uvnitř firmy i s partnery v okolí
 • úspora času a mzdových nákladů režijních pracovníků
 • prestiž a důvěryhodnost díky kvalitní komunikaci podložené přesnými informacemi
 • uchování důležitých informací v systému snižuje ztráty při případném odchodu zaměstnance
 • zvýšení míry zabezpečení firemních dat a snížení nákladů na administraci a zálohování

Přínosy pro každého uživatele PC

 • moderní nástroj pro řízení osobního času a organizaci pracovního prostoru
 • bezpečný a rychlý přístup k informacím potřebným pro plnění pracovních úkolů
 • jednotné a intuitivní prostředí pro široké spektrum pracovních činnosti
 • vyšší produktivita při administrativních úkonech
 • zvýšení odbornosti a schopnosti používat pokročilé informační technologie