Pár pohledů na uživatelské rozhraní

Modul Agenda je pro většinu pracovníků organizace hlavním pracovním prostorem.
Pro uživatele windows je uspořádání tohoto okna zcela přirozené.

Strom složek v levé části slouží (stejně jako ve Windows Průzkumníku) jako hlavní navigační prostor, zcela přehledný, uživatel kliknutím do stromu ovlivňuje obsah hlavní pracovní plochy (Inbox, jednotlivé datové složky, kalendář, úkoly ... ).

Samozřejmostí je standardně uspořádané hlavní menu pod horním okrajem, přes uživatelsky konfigurovatelné nástrojové panely pod tímto menu.

Nejčastěji navštěvovaným místem je Inbox.
Tato "složka" je univerzální vstupní schránkou přihlášeného uživatele a představuje pro něj základní pracovní prostor, ve kterém přijímá vše, co je mu určeno - avizováno (doručené zásilky z internetu i od kolegů ve firmě, úkoly, procesy k řešení, doklady k vystavení, dokumenty k revizi nebo ke schválení, ...).

S čímkoliv, co uživatel nachází v Inboxu, může okamžitě přímo pracovat.
Příkladem může být Produkt, pro který je nutno ověřit dodací termín a aktuální nákupní cenu.

Uživatel nachází Produkt ve svém Inboxu (tam ho vložil některý ze spolupracovníků, který ho danou aktivitou pověřuje), kliknutím jej přímo otevírá a pracuje s ním.

Kalendář, který je další součástí modulu Agenda je unikátní tím, že kromě "jednoúčelových kalendářových záznamů" lze do kalendáře vložit libovolný objekt (Dokument, doklad, smlouvu, kontakt, mail, ....), vymezit související aktivitě časový prostor a potom jednoduše kliknutím otevřít příslušný prohlížeč a s danou věcí pracovat.

Možnost organizovat v eKaskádě libovolné objekty do složek (privátních i sdílených) je často využívána pro kategorizaci kontaktů. Kontakt (organizace,osoba,...) je v systému zaznamenám pouze jednou, na něj navazují veškeré souvislosti (komunikace, maily, doklady, smlouvy, dodávky, ...), ale přitom může být zařazen do různých složek. Ty lze používat k různým účelům, m.j. např. pro pohodlné odeslání mailu "všem z této složky".

Významnou roli přitom hrají tzv. Vyhledávací složky, do kterých nelze objekty "vkládat ručně", zato se v nich automaticky zobrazují objekty, splňující podmínku zapsanou v definici složky. Typickým příkladem mohou být např. "Zákazníci s pohledávkami po splatnosti", ale škála možných použití je nepřeberná.

Složky dokumentů asi budou každému připadat nejvíce samozřejmé. Uživatelsky je vše naprosto obvyklé a přirozené, dokumenty jsou ale uložené v databázi a tedy podléhají systému sdílení, přístupových práv, možnost propojení s čímkoliv v eKaskádě (návod k použití Produktu, certifikát produktu, předávací protokol k zakázce, ....).

Dokumenty mají také speciální "odrůdy" jako jsou smlouvy, požadavky, znalostní báze atd.

Obchodníci a pracovníci z oblasti logistiky jsou hlavními uživateli modulu Produkty.
Kromě přehledů objednávek (zákaznických, dodavatelských i výrobních) jsou zde speciální pohledy do obsahu těchto objednávek, sumarizované a filtrované z různých úhlů pohledu.

Pro pracovníky z ekonomické oblasti je k dispozici modul Doklady.
Zde mají k dispozici jak kompletní seznamy veškerých dokladů, existujících v databázi, tak nejrůznější "tematické podmnožiny" ve složkách, které jsou zčásti v dodávce systému a další si uživatelé vytváří podle vlastní potřeby. Hlavní uplatnění zde mají vyhledávací složky, které lze použít i pro kontroly např. typu "neměl by existovat žádný doklad, který je vystaven a není zaúčtován".

Samostatnou větev představují sklady, zde se každý sklad zobrazuje jako "složka", obsahující příslušné skladové doklady.

Další samostatnou větev představují pokladny. V ní se každá pokladna zobrazuje jako "složka", obsahující příslušné pokladní doklady.

A do třetice větev představující banky, zde se každý bankovní účet zobrazuje jako "složka", obsahující příslušné bankovní výpisy (importy v elektronické podobě, automatické párování ...).

Komplexní pohledy na účetní data a také možnost generovat účetní výkazy poskytuje modul Knihy a výkazy.
Několika kliknutími lze zjistit projít od zcela globálních informací až po nejjemnější detaily, kliknutím se dostat do dokladu ze kterého kterákoliv částka pochází, z dokladu např. k objednávce ....